[Sự kiện] HỘI CHẮN NINH BÌNH MỞ RỘNG NĂM 2022

Thảo luận trong 'Hội Chắn Ninh Bình' bắt đầu bởi Hội chắn Ninh Bình, 27/6/22.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022"
  - Tên nick: noibuoncuariengtoi8
  - ID: 5745185
  - Level: Chánh Tổng
  - Là thành viên: Hội Chắn Hưng Yên
  - SĐT : 0372242368
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn
  .
   
  Hội chắn Ninh Bình thích điều này.
 2. Timekiller

  Timekiller Thổ địa

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022"

  - Tên nick: Timekiller
  - ID: 1702055
  - Level: Tri phủ
  - Là thành viên: Tự do
  - SĐT : 0982254617

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022", cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn
  .
   
  Hội chắn Ninh BìnhMod01 thích điều này.
 3. chimnon50

  chimnon50 Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022"
  - Tên nick: chimnon50
  - ID: 740601
  - Level: Tri Phủ
  - Là thành viên: Tự do.
  - SĐT: 0973.097.668
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn
  .
   
  Hội chắn Ninh BìnhMod01 thích điều này.
 4. Bụi_Trần

  Bụi_Trần Hội chắn Hải Dương

  ơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022"
  - Tên nick: Bụi_Trần
  - ID: 5559999
  - Level: Tri Phủ
  - Là thành viên: Hội Chắn Hải Dương
  - SĐT : 0985132204
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn
  .
   
 5. benzeman89

  benzeman89 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022"
  - Tên nick: benzeman89
  - ID: 3702761
  - Level: Tri phủ
  - Là thành viên: Tự do
  - SĐT : 0389967283
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn
   
  Hội chắn Ninh Bình thích điều này.
 6. thidai

  thidai Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022"
  - Tên nick: thidai
  - ID: 2730833
  - Level: Chánh Tổng
  - Là thành viên: Chắn hội/Hội chắn Tây Bắc.
  - SĐT: 0989976570
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn
  .
   
  Hội chắn Ninh Bình thích điều này.
 7. caothuchanhaiphonghp

  caothuchanhaiphonghp Lý trưởng

  ]Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022"
  - Tên nick: caothuchanhaiphonghp
  - ID: 3767159
  - Level: Chánh Tổng
  - Là thành viên: tự do
  - SĐT: 0793705743
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn
  .
   
  Hội chắn Ninh Bình thích điều này.
 8. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

  bác đăng ký rồi lưu ý giúp BTC k sfam nhé thanks !
   
 9. Trần Xuân Nam

  Trần Xuân Nam Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022"
  - Tên nick: Trần Xuân Nam
  - ID: 4399530
  - Level: trị huyện
  - Là thành viên: Hội Chắn đất tổ
  - SĐT : 0869277083
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia
   
  Hội chắn Ninh BìnhMod01 thích điều này.
 10. whydie8x

  whydie8x Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022"
  -Tên ních : whydie8x
  -ID : 4014407
  -SDT : 0961318444
  -Level : Tri phủ
  -Là chắn thủ tự do
  -Yêu cầu thời gian : Không
  -Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  Hội chắn Ninh Bình thích điều này.
 11. 0985552185

  0985552185 Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022"
  - Tên nick: 0985552185
  - ID: 489068
  - Level: Tri Phủ
  - Là thành viên: Tự do.
  - Sđt : 0985552185
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn
  .
   
  Hội chắn Ninh Bình thích điều này.
 12. Như Béo HD

  Như Béo HD Hội Chắn Hải Dương

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022"
  - Tên nick: Như Béo HD
  - ID: 5301618
  - Level: Tri Phủ
  - Là thành viên: Hội Chắn HD
  - SĐT : 0703890000
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn
  .
   
  Hội chắn Ninh BìnhVANANH1610 thích điều này.
 13. Mod06

  Mod06 Administrator Ban quản trị

  THÔNG BÁO
  (V/v: Cử thành viên tham gia giải đấu
  "Hội chắn Ninh Bình mở rộng 2022")

  Nhận lời mời tham gia giải đấu "Hội chắn Ninh Bình mở rộng 2022" của BQT @Hội chắn Ninh Bình , BQT Sân Đình đã thống nhất cử 03 thành viên tham gia giải đấu như sau:
  1. @Mạnh Đức (Mod01)
  - ID: 6818
  - SĐT: Đã gửi BTC

  2. @Tiền Là Lá Mít (Mod22)
  - ID: 2827974
  - SĐT: Đã gửi BTC

  3. @ChơiVuiSốngĐẹp (Mod16)
  - ID: 127993
  - SĐT: Đã gửi BTC


  Chúc giải đấu thành công rực rỡ!

  Trân trọng

  BQT Sân Đình

  [​IMG]
   
  Hội chắn Ninh Bình, VANANH1610Mod01 thích điều này.
 14. Dũng Bt

  Dũng Bt Hội chắn Hải Dương

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022"
  - Tên nick: Dũng Bt
  - ID: 5564619
  - Level: Chánh Tổng
  - Là thành viên: Hội Chắn HD
  - SĐT : 0989125185
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn
  .
   
  Hội chắn Ninh BìnhVANANH1610 thích điều này.
 15. HeroSports

  HeroSports Chắn hội Hải Phòng

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022"
  - Tên nick: Herosports
  - ID: 4829381
  - Level: Tri Phủ
  - Là thành viên: Chắn hội Hải Phòng
  - SĐT: 0986896958
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn
  .
   
  Hội chắn Ninh Bình, vannghi76VANANH1610 thích điều này.
 16. denui_012

  denui_012 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022"
  - Tên nick: denui_012
  - ID: 55891
  - Level: Tri Phủ
  - Là thành viên: Hội Bô Lão SĐ
  - SĐT : 0985505151
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn
  .
   
  Hội chắn Ninh Bình thích điều này.
 17. thịnh trần 86

  thịnh trần 86 Dân đen

  - Tên nick: thịnh trần 86
  - ID: 6301539
  - Level: Tri huyện
  - Là thành viên: Tự do
  - SĐT : 0949418286
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn
  .
   
  Hội chắn Ninh Bình thích điều này.
 18. KHUONGNGUYEN 7986

  KHUONGNGUYEN 7986 Chắn Hội Hải Phòng

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022"
  - Tên nick: KHUONGNGUYEN 7986
  - ID: 4516855
  - Level: Tuần Phủ
  - Là thành viên: Hội Chắn Tự Do
  - SĐT : 0912299892
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn
  .
   
  Hội chắn Ninh Bình thích điều này.
 19. tàisửuj

  tàisửuj Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022"
  - Tên nick: @tàisửuj
  - ID: 201186
  - Level: tri phủ
  - Là thành viên: Chắn hội MU
  - SĐT : 0982934082
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn
  .
   
  Hội chắn Ninh Bình thích điều này.
 20. hangchip101

  hangchip101 Hội Chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022"
  - Tên nick: hangchip101
  - ID: 1680
  - Level: Tri Phủ
  - Là thành viên: hội chắn Hà Tây
  - SĐT: 0943118018
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2022", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn
  .
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 27/6/22
  Hội chắn Ninh Bình thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.