[Sân Đình] Hội Bô Lão Sân Đình

Thảo luận trong 'Hội Bô Lão Sân Đình' bắt đầu bởi Mod04, 31/12/18.

 1. TCSK HC Bắc Ninh

  TCSK HC Bắc Ninh Chánh tổng

  Ban TCSK Hội Chắn Bắc Ninh
  BTC Giải : QUAN HỌ QUÊ TÔI Mở Rộng Lần ll.


  LỊCH THI ĐẤU
  (Giải : QUAN HỌ QUÊ TÔI MỞ RỘNG LẦN ll)
  VÒNG LOẠI 2.
  A. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM :

  * Thời gian: Các trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày từ 23/03/2021.
  * Địa điểm: Các bảng đấu sẽ diễn ra tại các bàn thi đấu từ bàn 24 đến bàn 30 Khu Chánh Tổng - Phủ Đường.
  Chi tiết xem tại link:
  https://chanphom.com/threads/chan-l...au-giai-quan-ho-que-toi-mo-rong-lan-ll.21300/
  LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI 2 : 20h30p Ngày 23/03/2021.
  Các bàn : Từ bàn 24 đến bàn 30 - P.Phủ Đường - Khu Chánh Tổng.
  Các bảng : Từ bảng 8 đến bảng 14.

  [​IMG]

  BTC SK Hội Chắn Bắc Ninh
  Trân trọng!!
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 2. TCSK HC Bắc Ninh

  TCSK HC Bắc Ninh Chánh tổng

  Ban TCSK Hội Chắn Bắc Ninh
  BTC Giải : QUAN HỌ QUÊ TÔI Mở Rộng Lần ll.


  LỊCH THI ĐẤU
  (Giải : QUAN HỌ QUÊ TÔI MỞ RỘNG LẦN ll)
  VÒNG LOẠI 2.
  A. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM :

  * Thời gian: Các trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày từ 24/03/2021.
  * Địa điểm: Các bảng đấu sẽ diễn ra tại các bàn thi đấu từ bàn 24 đến bàn 30 Khu Chánh Tổng - Phủ Đường.
  Chi tiết xem tại link:
  https://chanphom.com/threads/chan-l...au-giai-quan-ho-que-toi-mo-rong-lan-ll.21300/
  LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI 2 : 20h30p Ngày 24/03/2021.
  Các bàn : Từ bàn 24 đến bàn 30 - P.Phủ Đường - Khu Chánh Tổng.
  Các bảng : Từ bảng 15 đến bảng 21.

  [​IMG]

  BTC SK Hội Chắn Bắc Ninh
  Trân trọng!!
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 3. TCSK HC Bắc Ninh

  TCSK HC Bắc Ninh Chánh tổng

  Ban TCSK Hội Chắn Bắc Ninh
  BTC Giải : QUAN HỌ QUÊ TÔI Mở Rộng Lần ll.


  LỊCH THI ĐẤU
  (Giải : QUAN HỌ QUÊ TÔI MỞ RỘNG LẦN ll)
  VÒNG LOẠI 2.
  A. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM :

  * Thời gian: Các trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày từ 25/03/2021.
  * Địa điểm: Các bảng đấu sẽ diễn ra tại các bàn thi đấu từ bàn 24 đến bàn 30 Khu Chánh Tổng - Phủ Đường.
  Chi tiết xem tại link:
  https://chanphom.com/threads/chan-l...au-giai-quan-ho-que-toi-mo-rong-lan-ll.21300/
  LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI 2 : 20h30p Ngày 25/03/2021.
  Các bàn : Từ bàn 24 đến bàn 30 - P.Phủ Đường - Khu Chánh Tổng.
  Các bảng : Từ bảng 22 đến bảng 28.

  [​IMG]

  BTC SK Hội Chắn Bắc Ninh
  Trân trọng!!
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 4. TCSK HC Bắc Ninh

  TCSK HC Bắc Ninh Chánh tổng

  BTC SK Hội Chắn Bắc Ninh
  BTC Giải QUAN HỌ QUÊ TÔI Mở Rộng Lần II.

  THÔNG BÁO
  LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI 3.
  GIẢI QUAN HỌ QUÊ TÔI MỞ RỘNG LẦN II.
  A. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM:
  Thời gian : 20h30p Ngày 27,28/03/2021.
  Địa điểm : Từ bàn 24 đến bàn 30 - P.Phủ Đường - Khu Chánh Tổng.
  - Các bảng : Từ bảng 01 đến bảng 14 vòng 3.

  BTC SK Hội Chắn Bắc Ninh.
  BTC trân trọng thông báo!!!
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 5. TCSK HC Bắc Ninh

  TCSK HC Bắc Ninh Chánh tổng

  Ban TCSK Hội Chắn Bắc Ninh
  BTC Giải : QUAN HỌ QUÊ TÔI Mở Rộng Lần ll.


  LỊCH THI ĐẤU
  (Giải : QUAN HỌ QUÊ TÔI MỞ RỘNG LẦN ll)
  VÒNG LOẠI 3.
  A. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM :

  * Thời gian: Các trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày từ 27/03/2021.
  * Địa điểm: Các bảng đấu sẽ diễn ra tại các bàn thi đấu từ bàn 24 đến bàn 30 Khu Chánh Tổng - Phủ Đường.
  Chi tiết xem tại link:
  https://chanphom.com/threads/chan-l...au-giai-quan-ho-que-toi-mo-rong-lan-ll.21300/
  LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI 2 : 20h30p Ngày 27/03/2021.
  Các bàn : Từ bàn 24 đến bàn 30 - P.Phủ Đường - Khu Chánh Tổng.
  Các bảng : Từ bảng 01 đến bảng 07.

  [​IMG]

  BTC SK Hội chắn Bắc Ninh
  Trân trọng!!
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 6. TCSK HC Bắc Ninh

  TCSK HC Bắc Ninh Chánh tổng

  Ban TCSK Hội Chắn Bắc Ninh
  BTC Giải : QUAN HỌ QUÊ TÔI Mở Rộng Lần ll.


  LỊCH THI ĐẤU
  (Giải : QUAN HỌ QUÊ TÔI MỞ RỘNG LẦN ll)
  VÒNG LOẠI 3.
  A. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM :

  * Thời gian: Các trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày từ 28/03/2021.
  * Địa điểm: Các bảng đấu sẽ diễn ra tại các bàn thi đấu từ bàn 24 đến bàn 30 Khu Chánh Tổng - Phủ Đường.
  Chi tiết xem tại link:
  https://chanphom.com/threads/chan-l...au-giai-quan-ho-que-toi-mo-rong-lan-ll.21300/
  LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI 2 : 20h30p Ngày 28/03/2021.
  Các bàn : Từ bàn 24 đến bàn 30 - P.Phủ Đường - Khu Chánh Tổng.
  Các bảng : Từ bảng 08 đến bảng 14.
  BTC SK Hội chắn Bắc Ninh
  Trân trọng!!
  [​IMG]
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 7. Hội Chắn Bắc Ninh

  Hội Chắn Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

 8. TCSK HC Bắc Ninh

  TCSK HC Bắc Ninh Chánh tổng

  Ban TCSK Hội Chắn Bắc Ninh
  BTC Giải : QUAN HỌ QUÊ TÔI Mở Rộng Lần ll.


  LỊCH THI ĐẤU
  (Giải : QUAN HỌ QUÊ TÔI MỞ RỘNG LẦN ll)
  VÒNG LOẠI 4.
  A. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM :

  * Thời gian: Các trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày từ 30/03/2021.
  * Địa điểm: Các bảng đấu sẽ diễn ra tại các bàn thi đấu từ bàn 24 đến bàn 30 Khu Chánh Tổng - Phủ Đường.
  - Từ Vòng Loại 4 BTC sẽ không liên lạc với các chắn thủ lịch thi đấu giải,
  - Các chắn thủ tự theo dõi lịch thi đấu giải của mình để chánh mất quyền lợi.
  Chi tiết xem tại link:
  https://chanphom.com/threads/chan-l...au-giai-quan-ho-que-toi-mo-rong-lan-ll.21300/
  LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI 4 : 20h30p Ngày 30/03/2021.
  Các bàn : Từ bàn 24 đến bàn 30 - P.Phủ Đường - Khu Chánh Tổng.
  Các bảng : Từ bảng A đến bảng G.
  BTC SK Hội chắn Bắc Ninh
  Trân trọng!!

  [​IMG]
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 9. TCSK HC Bắc Ninh

  TCSK HC Bắc Ninh Chánh tổng

  Ban TCSK Hội Chắn Bắc Ninh
  BTC Giải : QUAN HỌ QUÊ TÔI Mở Rộng Lần ll.


  LỊCH THI ĐẤU
  (Giải : QUAN HỌ QUÊ TÔI MỞ RỘNG LẦN ll)
  VÒNG TỨ KẾT.
  A. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM :

  * Thời gian: Các trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày từ 01/04/2021.
  * Địa điểm: Các bảng đấu sẽ diễn ra tại các bàn thi đấu từ bàn 27 đến bàn 30 Khu Chánh Tổng - Phủ Đường.
  - Từ Vòng Loại 4 BTC sẽ không liên lạc với các chắn thủ lịch thi đấu giải,
  - Các chắn thủ tự theo dõi lịch thi đấu giải của mình để chánh mất quyền lợi.
  Chi tiết xem tại link:
  https://chanphom.com/threads/chan-l...au-giai-quan-ho-que-toi-mo-rong-lan-ll.21300/
  LỊCH THI ĐẤU VÒNG TỨ KẾT : 20h30p Ngày 01/04/2021.
  Các bàn : Từ bàn 27 đến bàn 30 - P.Phủ Đường - Khu Chánh Tổng.
  Các bảng : Từ Tứ Kết 1 đến Tứ kết 4.
  BTC SK Hội chắn Bắc Ninh
  Trân trọng!!


  IMG_20210331_082348.
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 10. TCSK HC Bắc Ninh

  TCSK HC Bắc Ninh Chánh tổng

  Ban TCSK Hội Chắn Bắc Ninh
  BTC Giải : QUAN HỌ QUÊ TÔI Mở Rộng Lần ll.


  LỊCH THI ĐẤU
  (Giải : QUAN HỌ QUÊ TÔI MỞ RỘNG LẦN ll)
  VÒNG BÁN KẾT.
  A. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM :

  * Thời gian: Các trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày từ 02/04/2021.
  * Địa điểm: Các bảng đấu sẽ diễn ra tại các bàn thi đấu từ bàn 29 đến bàn 30 Khu Chánh Tổng - Phủ Đường.
  - Từ Vòng Loại 4 BTC sẽ không liên lạc với các chắn thủ lịch thi đấu giải,
  - Các chắn thủ tự theo dõi lịch thi đấu giải của mình để chánh mất quyền lợi.
  Chi tiết xem tại link:
  https://chanphom.com/threads/chan-l...au-giai-quan-ho-que-toi-mo-rong-lan-ll.21300/
  LỊCH THI ĐẤU VÒNG BÁN KẾT : 20h30p Ngày 02/04/2021.
  Các bàn : Từ bàn 29 đến bàn 30 - P.Phủ Đường - Khu Chánh Tổng.
  Các bảng : Từ Bán Kết 1 đến Bán kết 2.
  BTC SK Hội chắn Bắc Ninh
  Trân trọng!!

  [​IMG]
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 11. TCSK HC Bắc Ninh

  TCSK HC Bắc Ninh Chánh tổng

  Ban TCSK Hội Chắn Bắc Ninh
  BTC Giải : QUAN HỌ QUÊ TÔI Mở Rộng Lần ll.


  LỊCH THI ĐẤU
  (Giải : QUAN HỌ QUÊ TÔI MỞ RỘNG LẦN ll)
  TRẬN CHUNG KẾT.
  A. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM :

  * Thời gian: Các trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 9h00 ngày 04/04/2021.
  * Địa điểm: Các bảng đấu sẽ diễn ra tại bàn 30 Khu Chánh Tổng - Phủ Đường.
  - Từ Vòng Loại 4 BTC sẽ không liên lạc với các chắn thủ lịch thi đấu giải,
  - Các chắn thủ tự theo dõi lịch thi đấu giải của mình để chánh mất quyền lợi.
  Chi tiết xem tại link:
  https://chanphom.com/threads/chan-l...au-giai-quan-ho-que-toi-mo-rong-lan-ll.21300/
  LỊCH THI ĐẤU TRẬN CHUNG KẾT : 9h00p Ngày 04/04/2021.
  bàn 30 - P.Phủ Đường - Khu Chánh Tổng.
  BTC SK Hội chắn Bắc Ninh
  Trân trọng!!

  [​IMG]
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 12. hailam2009

  hailam2009 Hội Trưởng CHMU

  Kính gửi các bậc bô lão Sân Đình:
  Thay mặt BQT CHẮN HỘI MU trân trọng kính mời các bậc bô lão có tên trong danh sách giấy mời tham dự Giải đấu mở rộng CHẮN HỘI MU lần 4. Sự góp mặt của các bậc bô lão chắc chắn sẽ góp phần tạo nên thành công cho giải đấu mở rộng của CHMU. Trân trọng cảm ơn và kính chúc các bô lão thi đấu thành công.


  z2431600309373_6759ead991324401f289f969e566a750. z2431600338700_bc49004e3f0ce517478eb923768dde86. z2431600272073_0e57a84fb17df53e20bedb014819a350. z2431600235480_e16c782db173bbc96b36c348c35bebe0. z2431600248129_5c2abe9bc6acadf6318bbb568a5d4d94.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 13/4/21
 13. Chắn Hội Lèo Tôm

  Chắn Hội Lèo Tôm Chắn Hội Lèo Tôm

 14. Hai sự kiện siêu lây nhiễm góp phần tạo nên thảm kịch ở Ấn Độ: 4 triệu người tham gia, số ca mắc tăng tới 3.000%

  Trà My | 26/04/2021 10:26

  1

  [​IMG]
  Nghi lễ tắm sông tại lễ hội tôn giáo Kumbh Mela ở Haridwar, Ấn Độ. Lễ hội tôn giáo Kumbh Mela bắt đầu từ ngày 1/4.
  Hai sự kiện đông người này đang được gọi là sự kiện siêu lây nhiễm, trong đó số ca mắc hằng ngày đã tăng lên gấp nhiều lần.

  Lại phát hiện biến thể COVID-19 mới có cấu tạo di truyền đáng lo ngại

  Làn sóng COVID-19 thứ hai ở Ấn Độ đang chứng minh là hung hãn hơn nhiều so với làn sóng đầu tiên, vốn đã dẫn đến lệnh đóng cửa toàn quốc vào tháng 3 năm ngoái.

  Nhưng trong làn sóng mới nhất, chỉ trong ba tháng đầu năm 2021, số ca mắc hằng ngày không chỉ vượt qua mức cao nhất của năm 2020 mà còn tăng gấp ba lần. Ảnh hưởng của đại dịch có thể nhìn thấy rõ trên khắp đất nước Ấn Độ với các thi thể chất đống trong các lò hỏa táng và hàng dài xe cấp cứu bên ngoài bệnh viện.

  Tác động của làn sóng COVID-19 thứ hai đang hiển thị rõ không chỉ ở các thành phố lớn, mà còn ở các thị trấn nhỏ hơn - với tình trạng thiếu giường bệnh và oxy y tế.

  [​IMG]
  Ảnh chụp tại một khu hỏa táng ở Ấn Độ

  Tính đến ngày 22.4, gần 185.000 nghìn người đã tử vong vì COVID-19 ở Ấn Độ. Quốc gia này cũng báo cáo hơn 314.000 ca mắc mới trong một ngày, con số hằng ngày cao nhất từng được ghi nhận ở bất kỳ quốc gia nào.

  Tuy nhiên, bất chấp mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng y tế, các cuộc vận động bầu cử và lễ hội tôn giáo Kumbh Mela ở thành phố cổ Haridwar vẫn tiếp tục diễn ra.

  [Đọc thêm: Bệnh nhân COVID-19 chết trên vỉa hè, Ấn Độ gửi cảnh báo ‘lạnh gáy’, dọa treo cổ những ‘kẻ cướp’ bình oxy]

  Đến ngày 17.4, những người tổ chức Kumbh Mela mới kêu gọi mọi người không tụ tập đông người ở Haridwar, sau lời kêu gọi của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

  Theo trang tin First Post của Ấn Độ, hai sự kiện này bắt đầu được gọi là sự kiện siêu lây nhiễm. Số ca mắc hằng ngày tăng khoảng 3.489% trong khoảng thời gian từ ngày 1.2 đến ngày 16.4 ở bang Tây Bengal (một trong những điểm nóng bầu cử) và hơn 450% ở Haridwar từ ngày 1.4 khi lễ hội Kumbh Mela bắt đầu đến ngày 17.4 khi ban tổ chức lễ hội kêu gọi dừng tụ tập.

  Vận động bầu cử
  Bang Tây Bengal, nơi cuộc bỏ phiếu giai đoạn thứ 6 vừa kết thúc, đã ghi nhận số ca mắc trong một ngày cao nhất từng có: 11.948 ca mắc COVID-19 và 56 trường hợp tử vong.

  Các trường hợp mắc COVID-19 đã tăng 3.489% ở bang này. Tây Bengal đã báo cáo 198 trường hợp vào ngày 1.2, nhưng vào ngày 16.4, con số này đã chạm ngưỡng 6.910.

  Các cuộc bầu cử ở Bengal được tổ chức trong tổng cộng 8 giai đoạn, 2 giai đoạn còn lại vẫn chưa diễn ra.

  [​IMG]
  Nhiều chuyên gia cho rằng các sự kiện đông người như vận động bầu cử, lễ hội đã góp phần tạo nên làn sóng COVID-19 mới ở Ấn Độ.

  Mặc dù không có bang nào khác chứng kiến sự gia tăng theo cấp số nhân như Bengal, nhưng tình hình COVID-19 cũng đáng lo ngại không kém ở Tamil Nadu, Kerala, Assam cũng như Puducherry - tất cả đều chứng kiến sự gia tăng đột biến về số ca mắc sau khi tổ chức những cuộc vận động bầu cử.

  TIN LIÊN QUAN
  Ở Tamil Nadu, số ca mắc hằng ngày đã tăng từ 502 vào ngày 1.3 lên 8,449 vào ngày 16.4, tăng 1.683%. Trong khi đó ở Kerala, số ca mắc hằng ngày gần như tăng gấp ba lần - từ 3.459 ca vào ngày 1.2 lên 10.031 ca vào ngày 16.4.

  Tại Assam, nơi các cuộc bầu cử được tổ chức trong ba giai đoạn với giai đoạn đầu tiên bắt đầu vào ngày 27.3, số ca mắc hằng ngày đã tăng từ 13 ca vào ngày 1.2 lên 573 vào ngày 16.4. Đây là mức tăng 4.407% chỉ trong hơn hai tháng rưỡi.

  Lễ hội Kumbh Mela
  Sự kiện đông người nhất cho đến nay ở Ấn Độ trong thời gian bùng phát làn sóng thứ 2 là Kumbh Mela, một lễ hội quan trọng của người Hindu và là một trong những cuộc hành hương lớn nhất trên Trái đất. Hàng triệu người Ấn Độ đang di chuyển từ khắp đất nước đến Haridwar, một thành phố cổ ở bang Uttarakhand, để tham dự các nghi lễ, cầu nguyện và tắm trên sông Hằng.

  Có các hướng dẫn về phòng chống Covid-19 - du khách phải đăng ký trực tuyến và cung cấp giấy tờ xét nghiệm Covid-19 âm tính để được tắm trên sông Hằng, và hàng nghìn cảnh sát đang tiến hành giám sát - nhưng các chuyên gia lo rằng những điều này không đủ để ngăn chặn rủi ro.

  [​IMG]
  Người Ấn Độ tham gia một nghi lễ của lễ hội Kumbh Mela ở Haridwar.

  Hơn 4.851.000 người đã tập trung tại Haridwar trong những ngày cao điểm của lễ hội.

  Theo First Post, mặc dù đã cố gắng hết sức, cảnh sát không thể áp đặt các quy trình tiêu chuẩn trong phòng chống dịch đối với những người tham gia lễ hội trong 2 ngày tắm sông truyền thống.

  Gần 2.000 người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 ở Haridwar (bang Uttarakhand) – nơi diễn ra lễ hội Kumbh Mela. Con số này xác nhận lo ngại rằng một trong những cuộc tụ họp tôn giáo lớn nhất thế giới có thể góp phần vào sự gia tăng nhanh chóng các ca mắc COVID-19. Ở Uttarakhand, số ca mắc COVID-19 hằng ngày ở mức 500 khi Kumbh Mela bắt đầu. Đến ngày 17.4, khi lễ hội ngừng hoạt động, số ca mắc hằng ngày đã tăng lên 2.757.

  [Đọc thêm: 'Thủ phạm' đằng sau làn sóng COVID-19 khủng khiếp ở Ấn Độ và bài học cho toàn thế giới]

  Chính quyền đã đưa ra một số biện pháp để hạn chế sự lây lan của virus ở Kumbh Mela cũng như trong các cuộc vận động bầu cử. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói rằng các tín đồ của đạo Hindu chỉ nên thực hiện các nghi lễ của lễ hội "một cách tính tượng trưng" do cuộc khủng hoảng COVID-19.

  [​IMG]
  Hàng ráo chắn người tham gia lễ hội Kumbh Mela.

  Một số bang như Karnataka đã công bố hướng dẫn cho các quận và các công ty thành phố khi để áp dụng với những người trở về từ Kumbh Mela.

  Trong bối cảnh ‘sóng thần’ COVID-19 càn quét Ấn Độ, Ủy ban Bầu cử hôm ngày 22.4 đã cấm các buổi chương trình biểu diễn đường phố, các cuộc vận động, đồng thời hạn chế số người tham dự tối đa tại các cuộc họp liên quan đến chiến dịch bầu cử xuống còn 500 người.

  Lệnh được ban hành hôm 22/4 khi cuộc bỏ phiếu cho 43 ghế trong giai đoạn thứ 6 của Cuộc bầu cử Quốc hội ở Tây Bengal được tổ chức và chiến dịch vận động cho giai đoạn thứ 7 và thứ 8 còn lại dự kiến tiếp tục xảy ra.

  Tuy nhiên, trước sự gia tăng đột biến của số ca mắc, người ta chỉ có thể hy vọng rằng vẫn chưa quá muộn để kiểm soát thiệt hại.

  (Nguồn: First Post, CNN)
   
  anhkiet2007, Mod06Mod01 thích điều này.
 15. Chùm 14 ca bệnh Covid-19 tại BV Bệnh Nhiệt đới TW liên quan 8 tỉnh thành
  • Dân trí
  Liên quan đến chùm ca bệnh Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã có báo cáo nhanh về kết quả điều tra dịch tễ.
  Cụ thể, sau khi nhận được thông tin các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh từ phòng xét nghiệm của Bệnh viện, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện, TTYT huyện Đông Anh để điều tra dịch tễ các trường hợp mắc bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

  Theo số liệu tổng hợp nhanh của Bệnh viện, hiện tại có khoảng 200 bệnh nhân, 300 nhân viên y tế, gần 200 người nhà chăm sóc bệnh nhân đang ở tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

  Sau khi ghi nhận thông tin 1 bác sĩ khoa Hồi sức tích cực có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, toàn Bệnh viện đã được huy động để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc (khoảng 700 người).

  [​IMG]

  Nhấn để phóng to ảnh

  Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung đã được phong tỏa trong hôm nay.

  Kết quả sơ bộ đến chiều 5/5 đã ghi nhận ít nhất 14 ca mắc, cụ thể: Khoa Hồi sức tích cực (8 ca); Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp (4 ca); Khoa Viêm Gan (1 ca); Khoa Cấp cứu (1 ca).

  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội phối hợp với TTYT Đông Anh tiến hành điều tra trực tiếp được 9 trường hợp, cụ thể phân bố theo các địa phương như sau: Hà Nội (1 ca là điều dưỡng tại khoa Hồi sức tích cực); Quảng Ninh (1 ca); Hưng Yên (2 ca); Phú Thọ (1 ca); Bắc Ninh (1 ca); Bắc Giang (1 ca); Hải Dương (1 ca); Thái Bình (1 ca). Phân nhóm đối tượng gồm 1 nhân viên y tế và 8 bệnh nhân, người nhà.

  Bệnh viện đã tạm ngừng tiếp nhận khám và nhận bệnh nhân vào điều trị nội trú tại cả 2 cơ sở, đóng cửa Bệnh viện từ 8h sáng ngày 5/5. Toàn bộ nhân viên, học viên, bệnh nhân và người nhà tại 2 cơ sở thực hiện cách ly tại Bệnh viện từ 5/5.

  Thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh danh sách bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện trong vòng 15 ngày kể từ ngày (20/4/2021) để truy vết, xử lý theo quy định.

  Trên địa Hà Nội sơ bộ có 270 người đến khám, điều trị tại Bệnh viện từ 20/4 đến 5/5, đã thông báo các đơn vị điều tra xác minh. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội cùng các đơn vị liên quan đang tiếp tục thần tốc thực hiện điều tra truy vết người tiếp xúc gần với chùm ca bệnh để khoanh vùng, xử lý dịch theo quy định.

  Minh Nhật
   
  anhkiet2007, Hoa bát tiên_678Mod01 thích điều này.
 16. anhkiet2007

  anhkiet2007 Lý trưởng

  Ko lẽ các lãnh đạo chính phủ chờ bầu cử xong mới giãn cách xh chăng,có muộn quá ko?
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.