HOẠT ĐỘNG OFFLINE CỦA HCHD

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hải Dương' bắt đầu bởi P H Ú C K H Á N H, 4/4/19.

 1. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  HCBN CHÚC MỪNG FB_IMG_1574699025624.
   
 2. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  HCHT CHÚC MỪNG FB_IMG_1574699029414.
   
 3. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  TNSĐ CHÚC MỪNG FB_IMG_1574699033096.
   
 4. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  HCPH CHÚC MỪNG FB_IMG_1574699036933.
   
 5. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  HCXT CHÚC MỪNG FB_IMG_1574699042366.
   
 6. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  HCĐT CHÚC MỪNG FB_IMG_1574699046986.
   
 7. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  CHẮN THỦ VÔ ĐỊCH & Á QUÂN

  @Võ Tòng1985
  @hamsay68
  Gửi tặng Quỹ hội HCHD mỗi chắn thủ 1 tỉ Bảo FB_IMG_1574699052996.
   
 8. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  NIỀM VUI FB_IMG_1574698570357. FB_IMG_1574698811513.
   
 9. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  KHAI TIỆC FB_IMG_1574699117406. FB_IMG_1574698963549. FB_IMG_1574699132276. FB_IMG_1574699127161. FB_IMG_1574699122437.
   
 10. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  TIỆC MỪNG SINH NHẬT FB_IMG_1574699140597. FB_IMG_1574699122437. FB_IMG_1574699113155. FB_IMG_1574699094712. FB_IMG_1574699081636. FB_IMG_1574699057624.
   
 11. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  GIAO LƯU FB_IMG_1574698069287. FB_IMG_1574698077077.
   
 12. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  GIAO LƯU FB_IMG_1574698917018. FB_IMG_1574698974900. FB_IMG_1574698924010.
   
 13. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  GIAO LƯU FB_IMG_1574698909083. FB_IMG_1574698913085.
   
 14. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  GIAO LƯU FB_IMG_1574698092725. FB_IMG_1574698085637. FB_IMG_1574698102327. FB_IMG_1574698107811.
   
 15. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  KHÔNG CÙNG AI FB_IMG_1574698606933. FB_IMG_1574698586830.
   
 16. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  TỔ TRỌNG TÀI & ĐỘI XE FB_IMG_1574699108684.
   
 17. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  TĂNG CA FB_IMG_1574699146868.
   
 18. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  TĂNG CA FB_IMG_1574750372896. FB_IMG_1574750367764.
   
 19. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  TĂNG CA FB_IMG_1574750363044. FB_IMG_1574750357091.
   
 20. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  TĂNG CA FB_IMG_1574750352040. FB_IMG_1574750346837.