HOẠT ĐỘNG OFFLINE CỦA HCHD

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hải Dương' bắt đầu bởi P H Ú C K H Á N H, 4/4/19.

 1. :"> :"> :"> received_2445235765799495.
   
  chanvuongvtcl01 thích điều này.
 2. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  OFFLINE
  MỪNG SINH NHẬT
  CHUNG KẾT HKTĐ MR LẦN 1
  FB_IMG_1574699063828. FB_IMG_1574699071130. FB_IMG_1574699076866.
   
  Hà_ Hồ thích điều này.
 3. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  CHUNG KẾT
  31/10 _ 24/11/2019 FB_IMG_1574698900230.
   
  Hà_ Hồ thích điều này.
 4. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  GIẢI THƯỞNG FB_IMG_1574698895662.
   
  Hà_ Hồ thích điều này.
 5. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  GIẢI TƯ
  Phần thưởng 2 tỉ Bảo
  FB_IMG_1574698932879.
   
  Hà_ Hồ thích điều này.
 6. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  GIẢI BA
  Phần thưởng: 3 tỉ Bảo FB_IMG_1574698936933.
   
  Hà_ Hồ thích điều này.
 7. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  GIẢI NHÌ
  Phần thưởng: 4 tỉ Bảo FB_IMG_1574698941382.
   
  Hà_ Hồ thích điều này.
 8. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  GIẢI NHẤT
  Phần thưởng: 5 tỉ Bảo FB_IMG_1574698945981.
   
  Hà_ Hồ thích điều này.
 9. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

 10. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  CHÚC MỪNG

  BQT SĐ CHÚC MỪNG FB_IMG_1574698985258. FB_IMG_1574698988292.
   
 11. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  CHHN CHÚC MỪNG
  FB_IMG_1574698993111.
   
 12. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  CHLT CHÚC MỪNG
  FB_IMG_1574698996918.
   
 13. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  CHHP CHÚC MỪNG FB_IMG_1574699000396.
   
 14. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  TDH CHÚC MỪNG FB_IMG_1574699007817. FB_IMG_1574699012594.
   
 15. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  CHMU CHÚC MỪNG FB_IMG_1574699016423.
   
 16. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  PĐSG CHÚC MỪNG FB_IMG_1574699020811.