[Chắn] HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG XUÂN TÂN SỬU

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hải Dương' bắt đầu bởi TCSK_HCHD, 21/12/20.

 1. hồthanh41

  hồthanh41 Trưởng ban TCSK Hội Chắn Hải Dương

 2. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn hội Hải Phòng

 3. hồthanh41

  hồthanh41 Trưởng ban TCSK Hội Chắn Hải Dương

 4. Ngửi Là Phê

  Ngửi Là Phê Dân đen

  Trận đấu: Tứ kết 3 - Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG XUÂN TÂN SỬU
  - Thành phần: @Mỵ Nương , @DPK8680 . @MinhQuang2018 , @Mũi dòm mồm
  - Địa điểm: Bàn 11 phòng Tri Phủ Đại Lầu, Khu Chánh Tổng
  - Thời gian: 20h30 ngày 10/01/2021
  - Ván 7 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qmq1id_v3q v7.

  - Ván 8 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qmq1lj_v3q v8.

  - Ván 9 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qmq1pp_v3q v9.

  - Ván 10 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qmq1tu_v3q v10.

  - Ván 11 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qmq1yr_v3q v11.

  - Ván 12 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qmq22d_v3q v12.
   
 5. duyhuan1

  duyhuan1 Hội Chắn Hải Dương

 6. hồthanh41

  hồthanh41 Trưởng ban TCSK Hội Chắn Hải Dương

 7. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn hội Hải Phòng

 8. duyhuan1

  duyhuan1 Hội Chắn Hải Dương

 9. hồthanh41

  hồthanh41 Trưởng ban TCSK Hội Chắn Hải Dương

 10. duyhuan1

  duyhuan1 Hội Chắn Hải Dương

 11. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn hội Hải Phòng

 12. hồthanh41

  hồthanh41 Trưởng ban TCSK Hội Chắn Hải Dương

 13. Ngửi Là Phê

  Ngửi Là Phê Dân đen

  Trận đấu: Tứ kết 3 - Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG XUÂN TÂN SỬU
  - Thành phần: @Mỵ Nương , @DPK8680 . @MinhQuang2018 , @Mũi dòm mồm
  - Địa điểm: Bàn 11 phòng Tri Phủ Đại Lầu, Khu Chánh Tổng
  - Thời gian: 20h30 ngày 10/01/2021
  - Ván 13 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qmq25l_v3q v13.

  - Ván 14 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qmq29m_v3q v14.

  - Ván 15 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qmq2cm_v3q v15.

  - Ván 16 KT: https://chanphom.com/replay?l=l1qmq2g0_v3q v16. h1.
   
 14. duyhuan1

  duyhuan1 Hội Chắn Hải Dương

 15. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn hội Hải Phòng

 16. hồthanh41

  hồthanh41 Trưởng ban TCSK Hội Chắn Hải Dương

 17. duyhuan1

  duyhuan1 Hội Chắn Hải Dương

 18. hồthanh41

  hồthanh41 Trưởng ban TCSK Hội Chắn Hải Dương

 19. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn hội Hải Phòng

 20. duyhuan1

  duyhuan1 Hội Chắn Hải Dương