HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hải Dương' bắt đầu bởi P H Ú C K H Á N H, 7/5/19.

 1. lê nguyên1981

  lê nguyên1981 Chánh tổng

  Vòng loại lượt trận thứ nhất giải HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG sẽ khai mạc vào 20h30' ngày 15/05/2019
  Bảng 1 - Bàn 9 -TRI PHỦ ĐẠI LẦU

  ván 6 kt: https://chanphom.com/replay?l=l1prjsvr_v3o ChanPro2019.5.15.20.46.16.WEB.
   
 2. thuathithoi21

  thuathithoi21 Phó Ban TCSK - Hội Chắn Hà Tây

 3. levanlap

  levanlap Hội Chắn Hà Tây

 4. quyluongbv

  quyluongbv Trưởng Ban TCSK HCHT

 5. lê nguyên1981

  lê nguyên1981 Chánh tổng

  Vòng loại lượt trận thứ nhất giải HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG sẽ khai mạc vào 20h30' ngày 15/05/2019
  Bảng 1 - Bàn 9 -TRI PHỦ ĐẠI LẦU

  ván 7 kt: https://chanphom.com/replay?l=l1prjt1o_v3o ChanPro2019.5.15.20.49.58.WEB.
   
 6. thuathithoi21

  thuathithoi21 Phó Ban TCSK - Hội Chắn Hà Tây

 7. levanlap

  levanlap Hội Chắn Hà Tây

 8. thuathithoi21

  thuathithoi21 Phó Ban TCSK - Hội Chắn Hà Tây

 9. lê nguyên1981

  lê nguyên1981 Chánh tổng

  Vòng loại lượt trận thứ nhất giải HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG sẽ khai mạc vào 20h30' ngày 15/05/2019
  Bảng 1 - Bàn 9 -TRI PHỦ ĐẠI LẦU

  ván 8 kt: https://chanphom.com/replay?l=l1prjt5n_v3o ChanPro2019.5.15.20.52.27.WEB.
   
 10. quyluongbv

  quyluongbv Trưởng Ban TCSK HCHT

 11. levanlap

  levanlap Hội Chắn Hà Tây

 12. lê nguyên1981

  lê nguyên1981 Chánh tổng

  Vòng loại lượt trận thứ nhất giải HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG sẽ khai mạc vào 20h30' ngày 15/05/2019
  Bảng 1 - Bàn 9 -TRI PHỦ ĐẠI LẦU

  ván 9 kt: https://chanphom.com/replay?l=l1prjtai_v3o ChanPro2019.5.15.20.55.29.WEB.
   
 13. quyluongbv

  quyluongbv Trưởng Ban TCSK HCHT

 14. thuathithoi21

  thuathithoi21 Phó Ban TCSK - Hội Chắn Hà Tây

 15. levanlap

  levanlap Hội Chắn Hà Tây

 16. quyluongbv

  quyluongbv Trưởng Ban TCSK HCHT

 17. lê nguyên1981

  lê nguyên1981 Chánh tổng

  Vòng loại lượt trận thứ nhất giải HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG sẽ khai mạc vào 20h30' ngày 15/05/2019
  Bảng 1 - Bàn 9 -TRI PHỦ ĐẠI LẦU

  ván 10 kt: https://chanphom.com/replay?l=l1prjth3_v3o ChanPro2019.5.15.20.58.19.WEB.
   
 18. thuathithoi21

  thuathithoi21 Phó Ban TCSK - Hội Chắn Hà Tây

 19. thuathithoi21

  thuathithoi21 Phó Ban TCSK - Hội Chắn Hà Tây

 20. levanlap

  levanlap Hội Chắn Hà Tây