[Sự kiện] Giải đấu “MU - DREAM LEAGUE”

Thảo luận trong 'Chắn hội MU' bắt đầu bởi TCSK Chắn hội MU, 7/11/19.

 1. TCSK Chắn hội MU

  TCSK Chắn hội MU TCSK Chắn hội MU

  GIẢI_ĐẤU_MU_DREAM_LEAGUE_MÙA_1
  Lịch thi đấu Vòng 8 (Thể lệ chung đã công bố).
  Địa điểm thi đấu các bàn Nhà cụ Chánh - Khu Chánh tổng.
  P/s: Trước trong và sau ngày ấn định của BTC (05/12/2019), các cặp đôi có thể thống nhất thời gian thi đấu (sáng, trưa, chiều, tối) và thông qua BTC để BTC nắm được và giám sát.
  BAN TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU!
  Lich thi dau vong 8.
   
  hailam2009namdinh0022 thích điều này.
 2. TCSK Chắn hội MU

  TCSK Chắn hội MU TCSK Chắn hội MU

  GIẢI_ĐẤU_MU_DREAM_LEAGUE_MÙA_1
  Kết quả thi đấu Vòng 7 và Bảng Xếp hạng tạm thời sau Vòng 7!
  KQ thi dau vong 7. BXH sau vong 7.
   
  hailam2009namdinh0022 thích điều này.
 3. TCSK Chắn hội MU

  TCSK Chắn hội MU TCSK Chắn hội MU

  GIẢI_ĐẤU_MU_DREAM_LEAGUE_MÙA_1
  Kết quả thi đấu Vòng 8 và Bảng Xếp hạng tạm thời sau Vòng 8!
  KQ thi dau vong 8. BXH sau vong 8.
   
  hailam2009namdinh0022 thích điều này.
 4. TCSK Chắn hội MU

  TCSK Chắn hội MU TCSK Chắn hội MU

  GIẢI_ĐẤU_MU_DREAM_LEAGUE_MÙA_1
  Lịch thi đấu Vòng 9 (Thể lệ chung đã công bố).
  Địa điểm thi đấu các bàn Nhà cụ Chánh - Khu Chánh tổng.
  P/s: Trước trong và sau ngày ấn định của BTC (09/12/2019), các cặp đôi có thể thống nhất thời gian thi đấu (sáng, trưa, chiều, tối) và thông qua BTC để BTC nắm được và giám sát.
  BAN TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU!
  Lich thi dau vong 9.
   
  hailam2009, namdinh0022Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng thích điều này.
 5. TCSK Chắn hội MU

  TCSK Chắn hội MU TCSK Chắn hội MU

  GIẢI_ĐẤU_MU_DREAM_LEAGUE_MÙA_1
  Kết quả thi đấu Vòng 9 và Bảng Xếp hạng tạm thời sau Vòng 9!
  KQ thi dau vong 9. BXH sau vong 9.
   
  hailam2009namdinh0022 thích điều này.
 6. TCSK Chắn hội MU

  TCSK Chắn hội MU TCSK Chắn hội MU

  GIẢI_ĐẤU_MU_DREAM_LEAGUE_MÙA_1
  Lịch thi đấu Vòng 10 (Thể lệ chung đã công bố).
  Địa điểm thi đấu các bàn Nhà cụ Chánh - Khu Chánh tổng.
  P/s: Trước trong và sau ngày ấn định của BTC (13/12/2019), các cặp đôi có thể thống nhất thời gian thi đấu (sáng, trưa, chiều, tối) và thông qua BTC để BTC nắm được và giám sát.
  BAN TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU!
  Lich thi dau vong 10.
   
  hailam2009namdinh0022 thích điều này.
 7. TCSK Chắn hội MU

  TCSK Chắn hội MU TCSK Chắn hội MU

  GIẢI_ĐẤU_MU_DREAM_LEAGUE_MÙA_1
  Kết quả thi đấu Vòng 9 và Bảng Xếp hạng tạm thời sau Vòng 10!
  KQ thi dau vong 10. BXH sau vong 10.
   
  hailam2009namdinh0022 thích điều này.
 8. TCSK Chắn hội MU

  TCSK Chắn hội MU TCSK Chắn hội MU

  GIẢI_ĐẤU_MU_DREAM_LEAGUE_MÙA_1
  Lịch thi đấu Vòng 11 (Thể lệ chung đã công bố).
  Địa điểm thi đấu các bàn Nhà cụ Chánh - Khu Chánh tổng.
  P/s: Trước trong và sau ngày ấn định của BTC (15/12/2019), các cặp đôi có thể thống nhất thời gian thi đấu (sáng, trưa, chiều, tối) và thông qua BTC để BTC nắm được và giám sát.
  BAN TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU!
  Lich thi dau vong 11.
   
  hailam2009namdinh0022 thích điều này.
 9. TCSK Chắn hội MU

  TCSK Chắn hội MU TCSK Chắn hội MU

  GIẢI_ĐẤU_MU_DREAM_LEAGUE_MÙA_1
  Kết quả thi đấu Vòng 11 và Bảng Xếp hạng tạm thời sau Vòng 11!
  KQ thi dau vong 11. BXH sau vong 11.
   
  hailam2009 thích điều này.
 10. TCSK Chắn hội MU

  TCSK Chắn hội MU TCSK Chắn hội MU

  GIẢI_ĐẤU_MU_DREAM_LEAGUE_MÙA_1
  Lịch thi đấu Vòng 12 (Thể lệ chung đã công bố).
  Địa điểm thi đấu các bàn Nhà cụ Chánh - Khu Chánh tổng.
  P/s: Trước trong và sau ngày ấn định của BTC (19/12/2019), các cặp đôi có thể thống nhất thời gian thi đấu (sáng, trưa, chiều, tối) và thông qua BTC để BTC nắm được và giám sát.
  BAN TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU!
  Lich thi dau vong 12.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 17/12/19
  hailam2009, _Chư_Bát_Giới_Lâm Phú Bình thích điều này.
 11. TCSK Chắn hội MU

  TCSK Chắn hội MU TCSK Chắn hội MU

  GIẢI_ĐẤU_MU_DREAM_LEAGUE_MÙA_1
  Kết quả thi đấu Vòng 12 và Bảng Xếp hạng tạm thời sau Vòng 12!
  KQ thi dau vong 12. BXH sau vong 12.
   
  namdinh0022 thích điều này.
 12. TCSK Chắn hội MU

  TCSK Chắn hội MU TCSK Chắn hội MU

  GIẢI_ĐẤU_MU_DREAM_LEAGUE_MÙA_1
  Lịch thi đấu Vòng 13 (Thể lệ chung đã công bố).
  Địa điểm thi đấu các bàn Nhà cụ Chánh - Khu Chánh tổng.
  P/s: Trước trong và sau ngày ấn định của BTC (23/12/2019), các cặp đôi có thể thống nhất thời gian thi đấu (sáng, trưa, chiều, tối) và thông qua BTC để BTC nắm được và giám sát.
  BAN TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU!
  Lich thi dau vong 13.
   
  namdinh0022 thích điều này.
 13. TCSK Chắn hội MU

  TCSK Chắn hội MU TCSK Chắn hội MU

  GIẢI_ĐẤU_MU_DREAM_LEAGUE_MÙA_1
  Kết quả thi đấu Vòng 13 và Bảng Xếp hạng tạm thời sau Vòng 13!
  KQ thi dau vong 13.
  BXH sau vong 13.
   
  namdinh0022Mod01 thích điều này.
 14. TCSK Chắn hội MU

  TCSK Chắn hội MU TCSK Chắn hội MU

  GIẢI_ĐẤU_MU_DREAM_LEAGUE_MÙA_1
  Lịch thi đấu Vòng 14 (Thể lệ chung đã công bố).
  Địa điểm thi đấu các bàn Nhà cụ Chánh - Khu Chánh tổng.
  P/s: Trước trong và sau ngày ấn định của BTC (26/12/2019), các cặp đôi có thể thống nhất thời gian thi đấu (sáng, trưa, chiều, tối) và thông qua BTC để BTC nắm được và giám sát.
  BAN TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU!
  Lich thi dau vong 14.
   
  namdinh0022Mod01 thích điều này.
 15. TCSK Chắn hội MU

  TCSK Chắn hội MU TCSK Chắn hội MU

  GIẢI_ĐẤU_MU_DREAM_LEAGUE_MÙA_1
  Kết quả thi đấu Vòng 14 và Bảng Xếp hạng tạm thời sau Vòng 14!
  KQ thi dau vong 14. BXH sau vong 14.
   
  namdinh0022Mod01 thích điều này.
 16. TCSK Chắn hội MU

  TCSK Chắn hội MU TCSK Chắn hội MU

  GIẢI_ĐẤU_MU_DREAM_LEAGUE_MÙA_1
  Lịch thi đấu Vòng 15 (Thể lệ chung đã công bố).
  Địa điểm thi đấu các bàn Nhà cụ Chánh - Khu Chánh tổng.
  P/s: Trước trong và sau ngày ấn định của BTC (28/12/2019), các cặp đôi có thể thống nhất thời gian thi đấu (sáng, trưa, chiều, tối) và thông qua BTC để BTC nắm được và giám sát.
  BAN TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU!
  Lich thi dau vong 15.
   
  Mộc Thơm, namdinh0022Mod01 thích điều này.
 17. TCSK Chắn hội MU

  TCSK Chắn hội MU TCSK Chắn hội MU

  GIẢI_ĐẤU_MU_DREAM_LEAGUE_MÙA_1
  Kết quả thi đấu Vòng 15 và Bảng Xếp hạng tạm thời sau Vòng 15!
  KQ thi dau vong 15. BXH sau vong 15.
   
 18. TCSK Chắn hội MU

  TCSK Chắn hội MU TCSK Chắn hội MU

  GIẢI_ĐẤU_MU_DREAM_LEAGUE_MÙA_1
  Lịch thi đấu Vòng 16 (Thể lệ chung đã công bố).
  Địa điểm thi đấu các bàn Nhà cụ Chánh - Khu Chánh tổng.
  P/s: Trước trong và sau ngày ấn định của BTC (30/12/2019), các cặp đôi có thể thống nhất thời gian thi đấu (sáng, trưa, chiều, tối) và thông qua BTC để BTC nắm được và giám sát.
  BAN TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU!
  Lich thi dau vong 16.
   
  Lâm Phú Bình thích điều này.
 19. TCSK Chắn hội MU

  TCSK Chắn hội MU TCSK Chắn hội MU

  GIẢI_ĐẤU_MU_DREAM_LEAGUE_MÙA_1
  Kết quả thi đấu Vòng 16 và Bảng Xếp hạng tạm thời sau Vòng 16!
  KQ thi dau vong 16. BXH sau vong 16.
   
 20. TCSK Chắn hội MU

  TCSK Chắn hội MU TCSK Chắn hội MU

  GIẢI_ĐẤU_MU_DREAM_LEAGUE_MÙA_1
  Lịch thi đấu Vòng 17 (Thể lệ chung đã công bố).
  Địa điểm thi đấu các bàn Nhà cụ Chánh - Khu Chánh tổng.
  P/s: Trước trong và sau ngày ấn định của BTC (02/01/2020), các cặp đôi có thể thống nhất thời gian thi đấu (sáng, trưa, chiều, tối) và thông qua BTC để BTC nắm được và giám sát.
  BAN TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU!
  Lich thi dau vong 17.
   
  hailam2009Mod01 thích điều này.