[Sự kiện] Giải Đấu Mở Rộng: HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2020

Thảo luận trong 'Thành Nam SĐ' bắt đầu bởi Thành Nam SĐ, 10/8/20.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. ___Tàn Độc___

  ___Tàn Độc___ Hội chắn Hải Dương

  Dự Đoán Chung Kết "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":
  - Vô Địch: @duyhuan1
  - Á Quân: @Mạnh Sơn 1975
  - Giải Ba: @30F00001
  - Giải Tư: @trangtu2007
  - Điểm số nhà Vô Địch đạt được: 101
  - Nick chắn: @___Tàn Độc___
  - ID: 5213999
  • Chúc buổi Offline của Thành Nam SĐ thành công rực rỡ!
   
  GÁI PHỐ CỔ, Thành Nam SĐChiến binh HD thích điều này.
 2. Độc Tàn

  Độc Tàn Dân đen

  Dự Đoán Chung Kết "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":
  - Vô Địch: @Mạnh Sơn 1975
  - Á Quân: @trangtu2007
  - Giải Ba: @30F00001
  - Giải Tư: @duyhuan1
  - Điểm số nhà Vô Địch đạt được: 166
  - Nick chắn: @Độc Tàn
  - ID: 5214001
  • Chúc buổi Offline của Thành Nam SĐ thành công rực rỡ!
   
  GÁI PHỐ CỔ, Thành Nam SĐChiến binh HD thích điều này.
 3. __Độc__

  __Độc__ Dân đen

  Dự Đoán Chung Kết "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":
  - Vô Địch: @Mạnh Sơn 1975
  - Á Quân: @30F00001
  - Giải Ba: @trangtu2007
  - Giải Tư: @duyhuan1
  - Điểm số nhà Vô Địch đạt được: 179
  - Nick chắn: @__Độc__
  - ID: 5213989
  • Chúc buổi Offline của Thành Nam SĐ thành công rực rỡ!
   
  GÁI PHỐ CỔ, Thành Nam SĐChiến binh HD thích điều này.
 4. Thần thơ Thánh tửu

  Thần thơ Thánh tửu Chánh tổng

  GÁI PHỐ CỔ, Thành Nam SĐChiến binh HD thích điều này.
 5. Vâng CEX

  Vâng CEX Chánh tổng

  Dự Đoán Chung Kết "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":
  - Vô Địch: @Mạnh Sơn 1975
  - Á Quân: @duyhuan1
  - Giải Ba: @30F00001
  - Giải Tư: @trangtu2007
  - Điểm số nhà Vô Địch đạt được: 191
  - Nick chắn: @Vâng CEX
  - ID: 5196705
  • Chúc buổi Offline của Thành Nam SĐ thành công rực rỡ!
   
  Thành Nam SĐChiến binh HD thích điều này.
 6. Bò_ Đội_ Nón

  Bò_ Đội_ Nón Dân đen

  Dự Đoán Chung Kết "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":
  - Vô Địch: @Mạnh Sơn 1975
  - Á Quân: @duyhuan1
  - Giải Ba: @trangtu2007
  - Giải Tư: @30F00001
  - Điểm số nhà Vô Địch đạt được: 140
  - Nick chắn: @Bò_ Đội_ Nón
  - ID: 5206962
  • Chúc buổi Offline của Thành Nam SĐ thành công rực rỡ!
   
  Thành Nam SĐ thích điều này.
 7. Mãng Xà 001

  Mãng Xà 001 Lý trưởng

  Thành Nam SĐ thích điều này.
 8. xxx_o0o_xxx

  xxx_o0o_xxx Chánh tổng

  Dự đoán chung kết " Hào Kiệt Thiên Trường 2020"
  - Vô địch: @30F00001
  - Á quân: @Mạnh Sơn 1975
  - Giải ba: @duyhuan1
  - Giải tư: @trangtu2007
  - Điểm số nhà vô địch: + 124 điểm
  - Nick: @xxx_o0o_xxx
  ID: 4783427
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
  Thành Nam SĐ thích điều này.
 9. Hoa Phượng vĩ 133

  Hoa Phượng vĩ 133 Lý trưởng

  GÁI PHỐ CỔThành Nam SĐ thích điều này.
 10. Tào Fịch

  Tào Fịch Dân đen

  Dự đoán chung kết " Hào Kiệt Thiên Trường 2020"
  - Vô địch: @30F00001
  - Á quân: @duyhuan1
  - Giải ba: @Mạnh Sơn 1975
  - Giải tư: @trangtu2007
  - Điểm số nhà vô địch: + 188 điểm
  - Nick: @Tào Fịch
  ID: 5205278
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
  Thành Nam SĐ thích điều này.
 11. _S0S_

  _S0S_ Dân đen

  Dự đoán chung kết " Hào Kiệt Thiên Trường 2020"
  - Vô địch: @30F00001
  - Á quân: @duyhuan1
  - Giải ba: @trangtu2007
  - Giải tư: @Mạnh Sơn 1975
  - Điểm số nhà vô địch: + 182 điểm
  - Nick: @_S0S_
  ID: 5205273
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
  Thành Nam SĐ thích điều này.
 12. thuong_79

  thuong_79 Dân đen

  Dự Đoán Chung Kết "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":
  - Vô Địch: @trangtu2007
  - Á Quân: @Mạnh Sơn 1975
  - Giải Ba: @30F00001
  - Giải Tư: @duyhuan1
  - Điểm số nhà Vô Địch đạt được: 165
  - Nick chắn: @thuong_79
  - ID: 5442222
  • Chúc buổi Offline của Thành Nam SĐ thành công rực rỡ!
   
  Thành Nam SĐ thích điều này.
 13. Cỏ Ba Lá

  Cỏ Ba Lá Chánh tổng

  Dự Đoán Chung Kết "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":
  - Vô Địch: @Mạnh Sơn 1975
  - Á Quân: @duyhuan1
  - Giải Ba: @30F00001
  - Giải Tư: @trangtu2007
  - Điểm số nhà Vô Địch đạt được: +134 điểm
  - Nick chắn: @Cỏ ba lá
  - ID: 5456789
  • Chúc buổi Offline của Thành Nam SĐ thành công rực rỡ!
   
  GÁI PHỐ CỔThành Nam SĐ thích điều này.
 14. chanvuongvtcl011

  chanvuongvtcl011 Chánh tổng

  Dự Đoán Chung Kết "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":
  - Vô Địch: @duyhuan1
  - Á Quân: @Mạnh Sơn 1975
  - Giải Ba: @30F00001
  - Giải Tư: @trangtu2007
  - Điểm số nhà Vô Địch đạt được: 143
  - Nick chắn: @chanvuongvtcl011
  - ID: 602238
  • Chúc buổi Offline của Thành Nam SĐ thành công rực rỡ!
   
  GÁI PHỐ CỔThành Nam SĐ thích điều này.
 15. Tiếng Tơ Đồng

  Tiếng Tơ Đồng Chánh tổng

  Dự Đoán Chung Kết "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":
  - Vô Địch: @Mạnh Sơn 1975
  - Á Quân: @30F00001
  - Giải Ba: @trangtu2007
  - Giải Tư: @duyhuan1
  - Điểm số nhà Vô Địch đạt được: 143
  - Nick chắn: @Tiếng Tơ Đồng
  - ID: 5455555
  • Chúc buổi Offline của Thành Nam SĐ thành công rực rỡ!
   
  GÁI PHỐ CỔThành Nam SĐ thích điều này.
 16. Mạc__ Thủy

  Mạc__ Thủy Lý trưởng

  GÁI PHỐ CỔThành Nam SĐ thích điều này.
 17. Chiến Binh 999

  Chiến Binh 999 Chánh tổng

  Dự Đoán Chung Kết "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":
  - Vô Địch: @trangtu2007
  - Á Quân: @duyhuan1
  - Giải Ba: @Mạnh Sơn 1975
  - Giải Tư: @30F00001
  Điểm số nhà Vô Địch đạt được: (+144đ)
  Nick chắn: @Chiến Binh 999
  ID: 4888999
  • Chúc buổi Offline của Thành Nam SĐ thành công rực rỡ!
   
  GÁI PHỐ CỔThành Nam SĐ thích điều này.
 18. tung_90

  tung_90 Dân đen

  Dự đoán Chung kết " Hào Kiệt Thiên Trường 2020"
  - Vô địch: @Mạnh Sơn 1975
  - Á quân: @duyhuan1
  - Giải ba: @30F00001
  - Giải tư: @trangtu2007
  Điểm số nhà vô địch: + 128 điểm
  Nick chắn: @tung_90
  ID: 5383946
  Chúc buổi offlne thành nam SĐ Thành công rực rỡ
   
  Thành Nam SĐ thích điều này.
 19. la_bo 76

  la_bo 76 Dân đen

  Dự đoán chung kết " Hào Kiệt Thiên Trường 2020"
  - Vô địch: @30F00001
  - Á quân: @Mạnh Sơn 1975
  - Giải ba: @duyhuan1
  - Giải tư: @trangtu2007
  Số điểm nhà vô địch: + 82 điểm
  Nick chắn: @la_bo 76
  ID: 5673285
  Chúc buổi offlne thành nam SĐ Thành công rực rỡ
   
  Thành Nam SĐ thích điều này.
 20. fb_271143613408683

  fb_271143613408683 Lý trưởng

  Dự đoán chung kết "Hào Kiệt Thiên Trường 2020"
  - Vô địch: @trangtu2007
  - Á quân: @duyhuan1
  - Giải ba: @Mạnh Sơn 1975
  - Giải tư: @30F00001
  Số điểm nhà vô địch: + 108 điểm
  Nick chắn: fb_271143613408683
  ID: 4552152
  Chúc buổi offlne của thành nam SĐ Thành công rực rỡ
   
  Thành Nam SĐ thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.