Giải Đấu Mở Rộng: Hào Kiệt Thiên Trường - 2019

Thảo luận trong 'Thành Nam SĐ' bắt đầu bởi Chắn hội Thành Nam, 9/8/19.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. Tịch Tà Chắn Phổ 111

  Tịch Tà Chắn Phổ 111 Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham ra giải Hào Kiệt Thiên Trường 2019.
  Tên nick : Tịch tà chắn phổ 111
  ID : 4780000
  Là thành viên : Chắn hội Mu
  Lever : chánh tổng
  SDT : 0944441118
  FB : Nguyễn Đức Việt
  Yêu cầu đặc biệt về thời gian : không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải đấu Hào Kiệt Thiên Trường 2019.
  Cam kết chấp hành mọi điều lệ của giải đấu và nộp phí đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tinh thần vui là chính của Thành Nam SD.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
 2. vinhnguyen1967

  vinhnguyen1967 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham gia giải đấu HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2019
  nick thi đấu: vinhnguyen1967

  - ID nick thi đấu: 280167
  - Là thành viên Chắn Hội/ Hội Chắn/ Tự Do: hội BLSĐ
  - Level : tri phủ
  - Số điện thoại (có thể gửi trực tiếp cho BTC): 0368823003
  - Facebook (nếu có): nguyen quang vinh
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không có.
   
 3. thoivodoi99

  thoivodoi99 Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham gia giải đấu HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2019
  nick thi đấu: thoivodoi99

  - ID nick thi đấu: 4427977
  - Là thành viên Chắn Hội/ Hội Chắn/ Tự Do: chắn hội MU
  - Level : tri phủ
  - Số điện thoại (có thể gửi trực tiếp cho BTC): 03
  - Facebook: Đoàn Xuân thời
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không có.
   
 4. * Mẫu đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường - 2019":

  - Tên nick thi đấu: ThiênTrườngĐịaCửu199
  - ID nick thi đấu: 5041397
  - Là thành viên Chắn Hội: Tự do ( người con Nam Định)
  - Level: Chánh tổng
  - Số điện thoại: 0358982107
  - Facebook: Đỗ Dương
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường - 2019"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 5. aseantire

  aseantire Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường - 2019":

  - Tên nick thi đấu: aseantire
  - ID nick thi đấu: 2140995
  - Là chắn thủ tự do
  - Level : 100

  - Số điện thoại: 0787668886
  - Facebook: Trai Trạm Bơm
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường - 2019"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiệnđúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 6. Quochuy_hailua

  Quochuy_hailua Hội chắn Bắc Ninh

  Tên nick thi đấu: quochuy_hailua
  - ID nick thi đấu: 5341822
  - Là thành viên: Chắn thủ tự do
  - Level (phó tổng - 53 trở lên): 56
  - Số điện thoại (có thể gửi trực tiếp cho BTC): 0981251984
  - Facebook (nếu có): quochuy_hailua@yahoo.com
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường - 2019"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 7. giam doc ngan hang99

  giam doc ngan hang99 BAN TC SK . HCBN

  Đơn đăng ký tham gia giải đấu HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2019
  Tên nick thi đấu: giam doc ngan hang99
  - id nick thi đấu: 2295859
  - là thành viên: HỘI CHẮN BẮC NINH
  - level ( phó tổng-53 trở lên) . Tri phủ
  - sđt: 0987590697
  - facebook: thuc dinh xuan
  -yêu cầu đặc biệt về thời gian: không
  **tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải đấu HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2019
  ***cam kết chấp hành đầy đủ các quy định,điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của thành nam sân đình .chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
 8. comngon33333

  comngon33333 Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Mẫu đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường -2019":
  Tên nick thi đấu: comngon33333
  - ID nick thi đấu: 4552775
  - Là thành viên: Tiêu Dao Hội
  - Level: chánh tổng
  - Số điện thoại: 0979069042
  - Facebook: VAN QUANG PHUNG
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Ko


  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu"Hào Kiệt Thiên Trường - 2019"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định,điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dựgiảiđấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúngtiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 9. KGB CCCP

  KGB CCCP FSB Russian

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường -2019":
  Tên nick: KGB CCCP
  - ID: 4992231
  - Là: Chắn thủ Tự do
  - Level: Chánh tổng
  - Số điện thoại: 0974850590
  - Facebook: Tuấn Vũ Nguyễn
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Chưa có yêu cầu đặc biệt


  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu"Hào Kiệt Thiên Trường - 2019"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định,điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 10. suong 71

  suong 71 Ban ĐN & ĐN HCBN

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Mẫu đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường -2019":
  Tên nick thi đấu: suong 71
  - ID nick thi đấu: 4137257
  - Là thành viên: Hội chắn Bắc Ninh
  - Level: tri huyện
  - Số điện thoại: 0946830523
  - Facebook: Đàm khắc sướng
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Ko


  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu"Hào Kiệt Thiên Trường - 2019"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định,điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dựgiảiđấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúngtiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 11. taolatan

  taolatan Thành Nam SĐ

  - Tên nick thi đấu: taolatan
  - ID nick thi đấu: 4326416
  - Là thành viên Hội Chắn: Thành Nam SĐ
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 0908496555
  - Facebook: Tan Nguyen
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Ko


  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường - 2019"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 12. Đơn đăng ký tham dự giải đấu “ Hào Kiệt Thiên Trường - 2019 “
  - Tên nick thi đấu: Nghèo gia truyền
  - ID nick thi đấu: 4586045
  - Là thành viên : Hội Chắn Thành Nam SĐ
  - Level: Chánh tổng
  - Số điện thoại: 0968348181
  - Facebook: Thanh Cù
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu “ Hào Kiệt Thiên Trường - 2019 “
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp !
   
 13. buicongduc

  buicongduc Dân đen

  Đơn đăng ký tham gia giải HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2019
  Tên nick thi đấu: buicongduc

  - ID nick thi đấu: 4729134
  - Là thành viên Chắn Hội/ Hội Chắn/ Tự Do: tự do
  - Level (phó tổng - 53 trở lên): ..chánh tổng
  - Số điện thoại (có thể gửi trực tiếp cho BTC): 0359194678
  - Facebook (nếu có): domoonbui
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: ..không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường - 2019"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấuthành công tốtđẹp!
   
 14. Đơn đăng ký tham gia giải HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2019

  Tên nick thi đấu: Đơn Thương Độc Mã
  - ID nick thi đấu: 2369253
  - Là thành viên tự do
  - Level : chánh tổng
  - Số điện thoại : 0343476883
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: ..không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường - 2019"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấuthành công tốtđẹp!
   
 15. Mộc Thơm

  Mộc Thơm Trưởng Ban PC&NS Hội Chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham gia giải đấu Hào Kiệt Thiên Trường 2019
  Nick : Mộc Thơm
  Id: 4559293
  Thành viên Hội Chắn: Hội chắn Hà Tây

  - Level: Chánh Tổng
  - Số điện thoại: 0966887475
  - Facebook: Đỗ Khắc Chiến
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không


  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường - 2019"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí của Thành Nam sân đình.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  ninhtrinh01, denui_012, nuitienkhonglo4 others thích điều này.
 16. _Trần Phong_

  _Trần Phong_ Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham gia giải đấu Hào Kiệt Thiên Trường 2019
  Nick : _Trần Phong_
  Id: 4684773
  Thành viên Hội Chắn: Tự do

  - Level: Chánh Tổng
  - Số điện thoại: 0908327387
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không


  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường - 2019"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí của Thành Nam sân đình.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!@};-
   
  ninhtrinh01, nuitienkhonglo, namdinh00226 others thích điều này.
 17. caothucoi78

  caothucoi78 Lý trưởng

  • Đơn đăng ký tham dự giải đấu "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG - 2019 "

   - Tên nick thi đấu: Caothucoi78
   - ID nick thi đấu: 32777
   - Là thành viên Chắn Hội/ Hội Chắn/ Tự Do: PHI ĐỘI SĂN GÀ
   - Level: Chánh Tổng
   - Số điện thoại (có thể gửi trực tiếp cho BTC): gửi trực tiếp cho BTC
   - Facebook (nếu có): Nguyễn Long Thành
   - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

   ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG - 2019"!
   *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!@};-@};-@};-
   
 18. uthitolomachay

  uthitolomachay Chắn hội MU

  Tên nick thi đấu: ....uthitolomachay.....
  - ID nick thi đấu: .......3249918..
  - Là thành viên Chắn Hội/ Hội Chắn/ Tự Do: .......MU..
  - Level (phó tổng - 53 trở lên): .....tri huyện....
  - Số điện thoại (có thể gửi trực tiếp cho BTC): ......0987577598...
  - Facebook (nếu có): .......Tôi đi tìm Tôi..
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu....ko
   
  Last edited by a moderator: 13/8/19
 19. uthitolomachay

  uthitolomachay Chắn hội MU

  * Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường - 2019"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  Last edited by a moderator: 13/8/19
 20. newalo

  newalo Thành Nam SĐ

  - Tên nick thi đấu: Newalo
  - ID nick thi đấu: 4564984
  - Là thành viên Chắn Hội: Thành Nam SĐ
  - Level : Chánh Tổng

  - Số điện thoại : 090 178 1522
  - Facebook : Bố Tuti
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giảiđấu "Hào Kiệt Thiên Trường - 2019"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.