GIẢI ĐẤU "KÉN RỂ CHẮN HỘI LÈO TÔM"

Thảo luận trong 'Hoạt động ngoại tuyến' bắt đầu bởi XXXCRAZYXXX, 31/5/13.

 1. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT6- TK2: DUC9: CT4: NAP16- Nap làm ván thông nhanh:
  ChanPro2013.6.2.20.53.44.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 2. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT7- TK2: DUC9: CT4: NAP21- Nap đang cầu a làm ván thông bt:
  ChanPro2013.6.2.20.55.45.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 3. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT8-TK2: DUC9: CT4: NAP26- Nap làm ván nữa có tí hải sản:
  ChanPro2013.6.2.20.57.35.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 4. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT9- TK2: DUC9: CT6: NAP26- Caotay làm ván xì lốp:
  ChanPro2013.6.2.20.59.47.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 5. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT10- TK2: DUC21: CT6: NAP26- a Duc làm một xe than:
  ChanPro2013.6.2.21.2.38.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 6. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT11- TK4: DUC21: CT6: NAP26- Anh làm ván lốp thủng:
  ChanPro2013.6.2.21.4.59.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 7. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT12-TK4: DUC24: CT6: NAP26- a Duc làm ván chì lì thì: ChanPro2013.6.2.21.8.31.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 8. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT13-TK6: DUC24: CT6: NAP26- Anh làm ván chả có gì với 9 xấu:
  ChanPro2013.6.2.21.10.40.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 9. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT14-TK6: DUC24: CT6: NAP30 - Nap làm ván bt vọt xà:
  ChanPro2013.6.2.21.12.49.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 10. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT15-TK6: DUC28: CT6: NAP30- a Duc làm ván tôm 1 đĩa rồi:
  ChanPro2013.6.2.21.15.43.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 11. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT16-TK6: DUC33: CT6: NAP30- A Duc khép lại lượt đi với ván nữa có cua cá:
  ChanPro2013.6.2.21.17.3.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 12. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT17 -TK6: DUC33: CT6: NAP35- Nap làm ván chì nặng hơn nhôm rồi:
  ChanPro2013.6.2.21.24.15.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 13. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT18- TK6: DUC35: CT6: NAP35- a Duc làm ván lốp thủng nhanh:
  ChanPro2013.6.2.21.25.28.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 14. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT19-TK6: DUC39: CT6: NAP35- a Duc làm ván nữa nhà mình:
  ChanPro2013.6.2.21.28.27.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 15. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT20- TK6: DUC39: CT6: NAP40- Nap làm ván tôm 2 chú:
  ChanPro2013.6.2.21.32.25.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 16. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT21-TK21: DUC39: CT6: NAP40- Anh gà đang vươn lên với 1 ván gà cbt:
  ChanPro2013.6.2.21.35.1.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 17. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT22-TK21: DUC41: CT6: NAP40- a Duc làm ván xuông nhanh:
  ChanPro2013.6.2.21.36.40.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 18. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT23- TK21: DUC53: CT6: NAP40- a Duc làm 1 xe than rồi:
  ChanPro2013.6.2.21.39.8.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 19. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT24-TK21: DUC53: CT8: NAP40- Caotay làm ván xì lốp có đè:
  ChanPro2013.6.2.21.41.41.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 20. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT25-TK21: DUC53: CT13: NAP40- Caotay làm ván nữa có cua tôm :
  ChanPro2013.6.2.21.43.49.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.