GIẢI ĐẤU "KÉN RỂ CHẮN HỘI LÈO TÔM"

Thảo luận trong 'Hoạt động ngoại tuyến' bắt đầu bởi XXXCRAZYXXX, 31/5/13.

 1. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

  Duongkite cũng đã khai ù, Xoảng
  VT5: LTT 2; 116 2; THUY 18; KITE 2
  ChanPro2013.6.1.21.40.42.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 2. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

  Lần này đến lượt thuyvip, vẫn là Xuông
  VT6: LTT 2; 116 2; THUY 20; KITE 2
  ChanPro2013.6.1.21.42.41.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 3. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT21 - SG 47; NEE 84; CCC 4; NTV 36; - a Giang làm ván bt lèo tôm đều có cả thiếu tí xăng thôi:
  ChanPro2013.6.1.21.44.20.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 4. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

  Liên tục ù Xuông, đên lượt duongkite
  VT7: LTT 2; 116 2; THUY 20; KITE 4

  ChanPro2013.6.1.21.45.0.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 5. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

  Thông lèo cho con rể anh Bin
  VT8: LTT 2; 116 2; THUY 20; KITE 10
  ChanPro2013.6.1.21.46.47.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 6. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT22 - SG 51; NEE 84; CCC 4; NTV 36; a Giang làm ván nữa ở nhà mình rồi:
  ChanPro2013.6.1.21.47.26.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 7. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

  Duongkite lấy thông làm cước sắc
  VT9: LTT 2; 116 2; THUY 20; KITE 13
  ChanPro2013.6.1.21.48.41.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 8. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT23 - SG 51; NEE 84; CCC 4; NTV 52;- Việt gà làm ván gà rồi, cbt có xíu:
  ChanPro2013.6.1.21.50.28.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 9. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

  116 ù ván nhờ làng xướng
  VT10: LTT 2; 116 4; THUY 20; KITE 13
  ChanPro2013.6.1.21.50.21.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 10. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

  Thuyvip ù Chì thì lì
  VT11: LTT 2; 116 4; THUY 23; KITE 13
  ChanPro2013.6.1.21.53.2.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 11. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT24 - SG 51; NEE 84; CCC 8; NTV 52; a Cẩn ù ván thứ 2 bt:
  ChanPro2013.6.1.21.53.26.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 12. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

  Thiếu tí xăng, 116 làm ván bạch thủ có hải sản
  VT12: LTT 2; 116 9; THUY 23; KITE 13
  ChanPro2013.6.1.21.55.42.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 13. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT25 - SG 53; NEE 84; CCC 8; NTV 52; a Giang làm ván xuông:
  ChanPro2013.6.1.21.56.50.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 14. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

  Chú lamtythoi ù ván thứ 2. Mỳ tôm
  VT13: LTT 7; 116 9; THUY 23; KITE 13
  ChanPro2013.6.1.21.59.14.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 15. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT26 - SG 53; NEE 84; CCC 8; NTV 56; Việt và a Giang đang tranh vị trí thứ 2 rất quyết liệt:
  ChanPro2013.6.1.21.59.6.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 16. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

  Lão làng đã tăng tốc và giành vị trí thứ 2
  VT14: LTT 19; 116 9; THUY 23; KITE 13
  ChanPro2013.6.1.22.1.44.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 17. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT27 - SG 53; NEE 97; CCC 8; NTV 56; Nee làm 1 xe than có chíu:
  ChanPro2013.6.1.22.1.34.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 18. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT28 - SG 56; NEE 97; CCC 8; NTV 56; a Giang làm ván ở nhà mình:
  ChanPro2013.6.1.22.3.50.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 19. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

  Lại 1 ván ù yêu thích của các chắn thủ Bảng B: 2 điểm
  VT15: LTT 19; 116 9; THUY 25; KITE 13
  ChanPro2013.6.1.22.5.27.
   
  Ngô Trí Việttung87 thích điều này.
 20. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT29 - SG 56; NEE 97; CCC 12; NTV 56; a Cẩn làm ván bt thiếu tí xăng:
  ChanPro2013.6.1.22.6.56.
   
  Ngô Trí Việtthuyvipbn thích điều này.