GIẢI ĐẤU "KÉN RỂ CHẮN HỘI LÈO TÔM"

Thảo luận trong 'Hoạt động ngoại tuyến' bắt đầu bởi XXXCRAZYXXX, 31/5/13.

 1. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT6 - SG 35; NEE 28; CCC 0; NTV 13; A Giang làm ván có xíu rồi:
  ChanPro2013.6.1.20.59.34.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 2. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT7 - SG 35; NEE 28; CCC 0; NTV 15;- Việt làm ván nhờ ae xướng hộ cái:
  ChanPro2013.6.1.21.2.4.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 3. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT8 - SG 35; NEE 33; CCC 0; NTV 15; - Nee làm ván bt tôm 1 đĩa:
  ChanPro2013.6.1.21.4.48.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 4. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT9 - SG 35; NEE 33; CCC 0; NTV 19; Việt làm ván bt vọt xà:
  ChanPro2013.6.1.21.6.47.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 5. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT10 - SG 35; NEE 33; CCC 0; NTV 23; Việt làm ván nữa ở nhà mình:
  ChanPro2013.6.1.21.8.48.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 6. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT11 - SG 35; NEE 33; CCC 0; NTV 30; Việt làm ván nữa chì lèo rồi: ChanPro2013.6.1.21.11.7.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 7. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT12 - SG 35; NEE 35; CCC 0; NTV 30; Nee làm ván xịt lốp:
  ChanPro2013.6.1.21.14.21.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 8. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT13 - SG 35; NEE 35; CCC 4; NTV 30; - A Cẩn khai ù ván có tí tôm cua:
  ChanPro2013.6.1.21.16.27.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 9. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT14 - SG 35; NEE 35; CCC 4; NTV 34;- Việt làm ván có tôm :
  ChanPro2013.6.1.21.18.31.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 10. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT15 - SG 40; NEE 35; CCC 4; NTV 34;- a Giang làm ván chì nặng hơn nhôm:
  ChanPro2013.6.1.21.20.55.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 11. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT16 - SG 40; NEE 39; CCC 4; NTV 34;- Nee làm ván bt khép lại 16 ván đầu tiên:
  ChanPro2013.6.1.21.23.58.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 12. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT17 - SG 40; NEE 39; CCC 4; NTV 36; Việt làm ván lốp xịt với 3 cùng chiều:
  ChanPro2013.6.1.21.29.30.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 13. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

  Bảng B bắt đầu
  VT1 BD: LTT 0; 116 0; THUY 0; KITE 0
  ChanPro2013.6.1.21.29.45.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 14. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

  Bảng A khai mạc BD thì bảng B khai mạc bằng 8 đỏ
  VT1: LTT 0; 116 0; THUY 15; KITE 0
  ChanPro2013.6.1.21.32.7.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 15. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT18 - SG 40; NEE 54; CCC 4; NTV 36; Nee làm ván btc rồi ACE ơi:
  ChanPro2013.6.1.21.32.43.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 16. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

  116 khai ù với ván tùy làng xướng
  VT2: LTT 0; 116 2; THUY 15; KITE 0
  ChanPro2013.6.1.21.34.47.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 17. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT19 - SG 40; NEE 80; CCC 4; NTV 36;- đúng là Nê Ô của ma trận rồi, a làm ván nữa cbt 8 đỏ:
  ChanPro2013.6.1.21.35.11.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 18. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

  Thuyvipbn với ván tại cửa
  VT3: LTT 0; 116 2; THUY 18; KITE 0
  ChanPro2013.6.1.21.37.0.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 19. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

  Chú lamtythoi khai ù nhẹ nhàng
  VT4: LTT 2; 116 2; THUY 18; KITE 0
  ChanPro2013.6.1.21.38.34.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.
 20. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT20 - SG 40; NEE 84; CCC 4; NTV 36; Nee vẫn đang cầu của mình a làm ván bt:
  ChanPro2013.6.1.21.39.47.
   
  Ngô Trí Việt thích điều này.