[Chắn] Giải Đấu Hội Chắn Ninh Bình Mở Rộng 2021

Thảo luận trong 'Hội Chắn Ninh Bình' bắt đầu bởi TCSK_NB, 30/5/21.

 1. nguyen904

  nguyen904 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick X-(nguyen904
  - ID: 69069
  - Level: Tri phủ
  - Là thành viên: CHHN
  - SĐT: 0974961717

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!@};-@};-@};-@};-@};-
   
  Nobitaviet05Hội chắn Ninh Bình thích điều này.
 2. Quyetkhongyeu

  Quyetkhongyeu Pháp Chế Hội Chắn Ninh Bình

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: Quyetkhongyeu
  - Là thành viên: Hội chắn Ninh Bình
  - ID: 12854
  - Level: Chánh Tổng
  - SĐT: 0967509567

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.

  Chúc giải đấu thành công rực rỡ!
   
  Nobitaviet05Hội chắn Ninh Bình thích điều này.
 3. Chắn thủ Vương gia

  Chắn thủ Vương gia Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: Chắn Thủ Vương Gia
  - Là thành viên: Tiêu Dao Hội
  - ID: 3219834
  - Level: Tri Phủ
  - SĐT: 0916208726

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.
   
 4. Tịnh_Đế

  Tịnh_Đế Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"

  - Tên nick: Tịnh_Đế
  - ID: 2993093
  - Level: Tri phủ
  - Là thành viên: Tiêu Dao Hội
  - SĐT: 0986340782

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021". Tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.

  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 5. ngocdiepvt1383

  ngocdiepvt1383 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: ngocdiepvt1383
  - ID: 5942951
  - Level:Tri Phủ
  - Là thành viên: Tự do
  - SĐT:0987039503

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phítham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 2/6/21
  Hội chắn Ninh Bình thích điều này.
 6. TCSK Thành Nam SĐ

  TCSK Thành Nam SĐ BQT Thành Nam SĐ

  THÔNG BÁO
  (v/v: Cử các hội viên chính thức tham gia giải đấu "HỘI CHẮN NINH BÌNH MỞ RỘNG LẦN 1")

  Kính gửi: BQT Hội chắn Ninh Bình

  Sau khi nhận được thư mời của Ban Quản Trị @Hộị chắn Ninh Bình về việc tham gia thi đấu giải đấu "HỘI CHẮN NINH BÌNH MỞ RỘNG LẦN 1", Ban Quản Trị Thành Nam SĐ đã thống nhất đề cử các đại diện sẽ thay mặt các hội viên Thành Nam SĐ tham gia thi đấu giải với danh sách dưới đây, cùng Hội trưởng:

  1. HT: @mrtombeo
  2. @Phương Bệu 18
  3. @nuitienkhonglo


  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!

  giay-moi.-TN-SD.   
  Nobitaviet05Hội chắn Ninh Bình thích điều này.
 7. vy soi 2010

  vy soi 2010 Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: vy soi 2010
  - Là thành viên: tự do
  - ID: 2797233
  - Level: Chánh Tổng
  - SĐT: gửi btc

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.

  Chúc giải đấu thành công rực rỡ!
   
  Nobitaviet05Hội chắn Ninh Bình thích điều này.
 8. Tien86nd

  Tien86nd Ủy Viên BQT Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: @Tien86nd
  - Là thành viên: CHMU
  - ID: 3667568
  - Level: tri huyện
  - SĐT: 0919373251

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021",tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.
   
  Nobitaviet05Hội chắn Ninh Bình thích điều này.
 9. chắn cố đô _ 35

  chắn cố đô _ 35 Hội Chắn Ninh Bình

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: chắn cố đô _ 35
  - Là thành viên: @Hội chắn Ninh Bình
  - ID: 5689737
  - Level: Chánh Tổng
  - SĐ 0965999562

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.

  Chúc giải đấu thành công rực rỡ
   
  Nobitaviet05Hội chắn Ninh Bình thích điều này.
 10. ĐT788209

  ĐT788209 Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu" Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021 "
  Tên nick : ĐT788209
  ID. : 6082546
  Level. : Chánh Tổng
  Là thành viên: Tự do
  Sđt. : 0865129268
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", Tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định điều lệ của giải đấu.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  Hội chắn Ninh Bình thích điều này.
 11. Thành Nguyễn.HN

  Thành Nguyễn.HN Chắn hội Hà Nội

  Đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: Thành Nguyễn.HN
  - ID: 51977
  - Level: Tổng Đốc
  - Là thành viên:CHHN
  - SĐT: 0837288768

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.

  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp...
   
  Nobitaviet05Hội chắn Ninh Bình thích điều này.
 12. channinhbinh_35

  channinhbinh_35 Hội Chắn Ninh Bình

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: channinhbinh_35
  - ID: 5386494
  - Level: Tri huyện
  - Là thành viên: HCNB
  - SĐT: 0968539664

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  Hội chắn Ninh Bình thích điều này.
 13. TCSK HC TÂY BẮC

  TCSK HC TÂY BẮC Chánh tổng

  BAN QUẢN TRỊ
  HC TÂY BẮC

  THÔNG BÁO
  (V/v: Cử các hội viên chính thức tham gia giải đấu "HỘI CHẮN NINH BÌNH MỞ RỘNG 2021")
  Kính gửi: - BQT Hội Chắn Ninh Bình
  - BTC giải đấu " Hội Chắn Ninh Bình Mở Rộng 2021"

  Sau khi nhận được lời mời của Ban quản trị BQT @Hội chắn Ninh Bình về việc tham gia thi đấu giải đấu "Hội Chắn Ninh Bình Mở Rộng 2021", Ban quản trị Hội Chắn Tây Bắc chúng tôi đã họp bàn và thống nhất đưa ra quyết định tiến cử 02 đại diện ưu tú sẽ thay mặt các hội viên Hội Chắn Tây Bắc cùng Hội phó @Trungthoa162409 tham gia thi đấu giải với danh sách dưới đây:

  1. @thanhvptuhg, Id: 2970196, Sđt: 0914.626.090
  2. @ĐờiPhiêuDu1102, Id: 5516680, Sđt: 0976.249.266
  Chúc các thành viên thi đấu Bình tĩnh - Tự tin và Chiến thắng.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
  Tây Bắc, ngày 01 tháng 06 năm 2021
  Ban QT Hội Chắn Tây Bắc giay-moi.-HCTB.
   
 14. Quan Vũ 1977

  Quan Vũ 1977 Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: Quan Vũ 1977
  - ID: 5184004
  - Level:chánh tổng
  - Là thành viên: Tự do
  - SĐT:0967791977

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phítham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  Hội chắn Ninh Bình thích điều này.
 15. Hải Đăng 2017

  Hải Đăng 2017 Thành Nam SĐ

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: Hải Đăng 2017
  - ID: 5673347
  - Level: tri phủ
  - Là thành viên: Thành Nam SĐ
  - SĐT: 0916144409

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  Hội chắn Ninh Bình thích điều này.
 16. nguyễn thông 1985

  nguyễn thông 1985 Hội Chắn Ninh Bình

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: Nguyễn thông 1985
  - ID: 3900530
  - Level: Tri phủ
  - Là thành viên: HCNB
  - SĐT:0865817135

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phítham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  Hội chắn Ninh Bình thích điều này.
 17. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

 18. Chép Tôm Hp

  Chép Tôm Hp Chắn hội Hải Phòng

  Đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: Chép Tôm Hp
  - ID: 5262172
  - Level: Tri Huyện
  - Là thành viên:CHHP
  - SĐT: 0914 396 918

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.

  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  Đức Tính_NB thích điều này.
 19. theanhhdd

  theanhhdd Hội chắn Hải Dương

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: theanhhdd
  - ID: 3028963
  - Level:Chánh tổng
  - Là thành viên: Hội Chắn Hải Dương
  - SĐT: 0969 769 628
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phítham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  Đức Tính_NB, ____Ma Đêm____DO TOAN NB thích điều này.
 20. pmplove2001

  pmplove2001 Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: PMPlove2001
  - ID: 3197371
  - Level: Tri Phủ
  - Là thành viên:Tiêu Dao Hội
  - SĐT:0396445694

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phítham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  Hà_ Hồ, Đức Tính_NB, ____Ma Đêm____2 others thích điều này.