[Chắn] Giải Đấu Hội Chắn Ninh Bình Mở Rộng 2021

Thảo luận trong 'Hội Chắn Ninh Bình' bắt đầu bởi TCSK_NB, 30/5/21.

 1. laquanhi1

  laquanhi1 Chánh tổng

  ơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: laquanhi
  - ID: 3843849
  - Level:tri phủ
  - Là thành viên: HCBN
  - SĐT:0985631466

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phítham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 2. nhamnb

  nhamnb Hội Chắn Ninh Bình

  ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ GIẢI "HỘI CHẮN NINH BÌNH MỞ RỘNG 2021"
  _tên nick:nhamnb
  _id:5242776
  _level:tri huyện
  _là thành viên:HỘI CHẮN NINH BÌNH
  _sdt:0978548816
  _tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "HỘI CHẮN NINH BÌNH MỞ RỘNG 2021"tôi cam đoan chấp hành đầy đủ các quy định ,điều lệ của giải đấu
  CHÚC GIẢI THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
   
 3. Thăng Rùa 1990

  Thăng Rùa 1990 Hội chắn Bắc Ninh

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: Thăng Rùa 1990
  - Là chắn thủ: Hội Chắn Bắc Ninh
  - ID: 1990
  - Level: Tri Huyện
  - SĐT: 0343699446

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy đinh, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 31/5/21
  tieuha86, Hội chắn Ninh BìnhVANANH1610 thích điều này.
 4. Thành Côn 19911

  Thành Côn 19911 Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: @thành côn 1991
  - ID: 4448006
  - Level: chánh tổng
  - Là thành viên: hội chắn Bắc Ninh
  - SĐT:0967840456 Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phítham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
  tieuha86, Hội chắn Ninh BìnhVANANH1610 thích điều này.
 5. thánh chém7777

  thánh chém7777 Hội Chắn Ninh Bình

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: thánh chém7777
  - ID: 4367255
  - Level: chánh tổng
  - Là thành viên: hội chắn Ninh Bình
  - SĐT:0829568668

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phítham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  tieuha86, Hội chắn Ninh BìnhVANANH1610 thích điều này.
 6. Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: Nhất Cửu Thất Cửu
  - Là thành viên Tự do
  - ID: 1402548
  - Level: Tri phủ
  - SĐT: 0912565894
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  Tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn./.

  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 7. vhn0412

  vhn0412 Hội Chắn Ninh Bình

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: vhn0412
  - ID: 3055425
  - Level: trị huyện
  - Là thành viên:Hội chắn ninh bình
  - SĐT: 0979078968
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
 8. Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: Nguyễn Tiểu Thương
  - ID: 888
  - Level: Tri Phủ
  - Là thành viên: Chắn hội Hà Nội.
  - SĐT: 091 3288260.

  Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
 9. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: @dangbotot
  - Là thành viên @Tiêu Dao Hội
  - ID: 3215549
  - Level: Tri phủ
  - SĐT: 0936408000
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  Tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn./.

  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 10. buihung79

  buihung79 Hội Chắn Ninh Bình

  Đơn đăng ký tham dự giải " Hội Chắn Ninh Bình Mở Rộng 2021"
  Tên nick : buihung79
  ID : 5779672
  Level : Chánh Tổng
  Là thành viên Hội Chắn Ninh Bình
  Sđt :0912978396
  Tôi tự nguyện đăng ký giải " Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021". Tôi xin chấp hành đúng nội quy và quy định điều lệ giải và nộp phí đúng thời gian quy định. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
  tieuha86, Hội chắn Ninh BìnhVANANH1610 thích điều này.
 11. ngockhue2020

  ngockhue2020 Học chơi

  Đơn Đăng ký Tham dự giá " Hội Chăn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - TÊN lích: ngockhue2020.
  - ID: 6134285.
  - la chăn thủ tụ do
  - sđt: 0796125066.
  - Tôi tự nguyện đăng ký giải " Hội Chăn Ninh Bình mở rộng 2021" tôi xin chấp hành đúng nội quy và quy định điều lệ giải. Va nộp phí đúng thời gian
   
  tieuha86Hội chắn Ninh Bình thích điều này.
 12. Hà Nguyễn

  Hà Nguyễn Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"

  - Tên nick: Hà Nguyễn.
  - ID: 2251975.
  - Level: Chánh tổng.
  - Là thành viên: Tự do.
  - SĐT: 0982254617.

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  tieuha86 thích điều này.
 13. ngockhue2020

  ngockhue2020 Học chơi

  Đơn Đăng ký Tham dự giá " Hội Chăn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - tên lích: toanpham0978762068
  - ID: 5687643
  - level : chánh tổng
  - sđt: 0978762068.
  - là thành viên hội chăn ninh bình
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải " Hội Chăn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tôi xin chấp hành đúng nội quy và quy định điều lệ giải. Và nộp phí đúng thời gian.
  - chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
  Hội chắn Ninh Bình thích điều này.
 14. hoangtuyenbv

  hoangtuyenbv Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: @hoangtuyenbv
  - ID: 716781
  - Level: tri huyện
  - Là thành viên: Tự do
  - SĐT:0948266288

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phítham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  tieuha86Hội chắn Ninh Bình thích điều này.
 15. nguyen cu chuoi

  nguyen cu chuoi Hội Chắn Ninh Bình

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: Nguyen cu chuoi
  - ID: 1562870
  - Level: tri phủ
  - Là thành viên: HCNB
  - SĐT: 0913116629

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  tieuha86Hội chắn Ninh Bình thích điều này.
 16. buiquangngu1

  buiquangngu1 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: buiquangngu
  - ID: 3875576
  - Level:chánh tổng
  - Là thành viên: HCBN
  - SĐT:0982930148

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phítham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
 17. Minh Tam Điệp

  Minh Tam Điệp Hội Chắn Ninh Bình

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: @Minh Tam Điệp
  - Là thành viên: @Hội chắn Ninh Bình
  - ID: 5592986
  - Level: Chánh Tổng
  - SĐT: Gửi BTC.

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.
   
 18. Ken_ars1

  Ken_ars1 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: @Ken_ars1
  - ID: 4374199
  - Level: tri huyện
  - Là thành viên: /Tự do.
  - SĐT: 0984 569 565

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
 19. Thanh Tuấn 1978

  Thanh Tuấn 1978 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: Thanh Tuấn 1978
  - Là thành viên: tự do
  - ID: 5022745
  - Level: tri huyện
  - SĐT:0905225780

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí đúng thời gian quy định. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
 20. thanhvptuhg

  thanhvptuhg Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: thanhvptuhg
  - ID: 2970196
  - Level: tri phủ
  - Là thành viên:Hội Chắn Tây Bắc
  - SĐT: 0914626090

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  tieuha86Hội chắn Ninh Bình thích điều này.