[Sự kiện] Giải Đấu "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2022"

Thảo luận trong 'Thành Nam SĐ' bắt đầu bởi Thành Nam SĐ, 6/8/22.

 1. Đàn_Hà Nam

  Đàn_Hà Nam Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: ĐÀN_Hà Nam
  - ID nick thi đấu: 23236
  - Là thành viên: TDH
  - Level: tuần phủ
  - Số điện thoại: 0972331133
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 2. minhtun2011

  minhtun2011 Thành Nam SĐ

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"


  - Tên nick thi đấu: minhtun2011
  - ID nick thi đấu: 4345969
  - Là thành viên: Thành Nam SĐ
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại: BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐVANANH1610 thích điều này.
 3. bà Nhơn fc

  bà Nhơn fc Thành Nam SĐ

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  -Ten nick thi đấu: bà nhon fc
  -id:4885186
  -la thành viên thuộc :TNSD
  -leer: chánh tổng
  - sđt:0378125147
  -yeu cầu về thời gian: không
  ***Tôi tự nguyện tham gia giải đấu"Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.Chuc giải đấu thành công tốt đẹp
   
  TCSK Thành Nam SĐVANANH1610 thích điều này.
 4. jang mi

  jang mi Thành viên HCHD

  Đơnđăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường2022"
  - Tên nick thi đấu: jang mi
  - ID nick thi đấu: 4028808
  - Là thành viên: HC Hải Dương
  - Level: tri phủ
  - Số điện thoại: 0389335344
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐchanvuongvtcl01 thích điều này.
 5. hai tôm một lèo

  hai tôm một lèo Hội chắn Hà Tây

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: hai tôm một lèo
  - ID nick thi đấu: 2907413
  - Là thành viên: Hội Chăn Hà Tây
  - Level: Tri huyện
  - Số điện thoại: 0973395782
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  - Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 6. hangchip101

  hangchip101 Hội Chắn Hà Tây

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: @Hangchip101
  - ID nick thi đấu: 1680
  - Là thành viên: Hội chắn Hà Tây
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại: 0971811607
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.

  *** Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 7. I Love My Famjly

  I Love My Famjly Lý trưởng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: I Love My Famjly
  - ID nick thi đấu: 5030477
  - Là thành viên: Hội chắn Tây Bắc
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại: 0978 388 298
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 8. kubj872018

  kubj872018 Chánh tổng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: kubj872018
  - ID nick thi đấu: 5184919
  - Là thành viên: Hội chắn Thái bình
  - Level: Chánh tổng
  - Số điện thoại: 0937826566
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hànhđầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiệnđúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
  **** Chúc giải đâu thành công rực rỡ!
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 9. namvuong2011

  namvuong2011 Hội Chắn Ninh Bình

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: namvuong2011
  - ID nick thi đấu: 4713082
  - Là thành viên: Hội chắn Ninh Bình

  - Level: Tri phủ
  - Số điện thoại: 0855522225
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúngtiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ
   
  Hội chắn Ninh BìnhTCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 10. nguyễn thông 1985

  nguyễn thông 1985 Hội Chắn Ninh Bình

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: nguyễn thông 1985
  - ID nick thi đấu: 3900530
  - Là thành viên: HCNB
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại: 0865817135
  - Yêu cầuđặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  Hội chắn Ninh BìnhTCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 11. hoamoclan90

  hoamoclan90 Chắn hội Lèo Tôm

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Hoamoclan90
  - ID nick thi đấu: 502326
  - Là thành viên : CHLT
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại: 0942810420
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúngtiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 12. Trần Xuân Nam

  Trần Xuân Nam Lý trưởng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Trần Xuân Nam
  - ID nick thi đấu: 4399530
  - Là thành viên: Hội chắn Đất tổ
  - Level: tri huyện
  - Số điện thoại: 0869277083
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hànhđầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiệnđúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
  **** Chúc giải đâu thành công rực rỡ!
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 13. LienPhuong

  LienPhuong Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: LiênPhuong
  - ID nick thi đấu: 5528
  - Là thành viên: HC Đất Tổ
  - Level: tuần phủ
  - Số điện thoại: 0934564982
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 14. Quang Trung 82

  Quang Trung 82 Chánh tổng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Quang Trung 82
  - ID nick thi đấu: 3401078
  - Là thành viên : HCBN
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 0985055362
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúngtiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 15. akahuy

  akahuy Chánh tổng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Akahuy
  - ID nick thi đấu:3555214
  - Là thành viên: Hội chắn Đất Tổ
  - Level: Tri phủ
  - Số điện thoại: 0369829190
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu:
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúngtiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 16. bandaika

  bandaika Dân đen

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: @Bandaika
  - ID nick thi đấu: 5980771
  - Là thành viên: hội chắn tây bắc
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 0989082814
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.

  *** Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 17. ốc chậm chạp

  ốc chậm chạp Chắn hội Hà Nội

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: ốc chậm chạp
  - ID nick thi đấu: 130590
  - Là thành viên: CHHN
  - Level: chánh tổng
  - Số điện thoại: 0989358012
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 18. TCSK_HC TÂY BẮC

  TCSK_HC TÂY BẮC Chánh tổng

  TCSK Hội Chắn Tây Bắc
  BQT Hội Chắn Tây Bắc


  THÔNG BÁO
  (v/v: Cử các hội viên chính thức tham gia giải đấu “Hào Kiệt Thiên Trường 2022”)

  Thân gửi: BQT Thành Nam SĐ
  BTC Giải đấu “Hào Kiệt Thiên Trường 2022”


  Sau khi nhận được thư mời của Ban Quản Trị @Thành Nam SĐ về việc tham gia thi đấu giải đấu “Hào Kiệt Thiên Trường 2022”, BQT Hội Chắn Tây Bắc đã thống nhất tiến cử các đại diện sẽ thay mặt các hội viên Hội Chắn Tây Bắc tham gia thi đấu giải với danh sách dưới đây:

  1. @Toàn BaLô
  SDT: 0364737665
  ID: 5920722

  2. @TuXe Do
  SDT: 0978921536
  ID: 706941950

  3. @Captain_tuan
  SDT: 0989144423
  ID: 768421

  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!

  Trân trọng! z3626746832796_98e46c8693893fd626a2a70ceb3465f9.
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 19. ___Tàn Độc___

  ___Tàn Độc___ Hội chắn Hải Dương

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: @___Tàn Độc___
  - ID nick thi đấu: 5213999
  - Là thành viên: Hội chắn Hải Dương
  - Level: Chánh tổng
  - Số điện thoại: 0982382090
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Chưa
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  VANANH1610TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 20. Sonha Pham

  Sonha Pham Dân đen

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: sonha pham
  - ID nick thi đấu: 6040098
  - Là thành viên: tự do
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 0977114787
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.

  *** Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.