[Sự kiện] Giải Đấu "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2022"

Thảo luận trong 'Thành Nam SĐ' bắt đầu bởi Thành Nam SĐ, 6/8/22.

 1. Kẻ Buôn Gió

  Kẻ Buôn Gió Dân đen

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Kẻ Buôn Gió
  - ID nick thi đấu: 716934
  - Là thành viên: Tự Do
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 0345628357
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 2. KhươngTửNha QN

  KhươngTửNha QN Hội chắn Ninh Bình

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: KhươngTửNha QN
  - ID nick thi đấu : 5983984
  - Là thành viên: HCNB
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 0981181873
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ .
   
 3. gà còi hd

  gà còi hd Dân đen

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: gà còi hd
  - ID nick thi đấu: 5669769
  - Là thành viên: Hội Chắn Hưng Yên
  - Level: chánh tổng
  - Số điện thoại: 0339569072
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúngtiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 4. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"

  - Tên nick thi đấu: @vinhsonduong
  - ID nick thi đấu: 5055555
  - Là thành viên: HCHD
  - Level: Tổng Đốc
  - Số điện thoại: 0989051091

  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!

  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 5. habep75

  habep75 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  _ Tên nick thi đấu: habep75
  _ ID nick thi đấu: 840161
  _ Là thành viên: CHHN
  _ Level: Tuần phủ
  _ SĐT: 0936446875
  Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu " Hào Kiệt Thiên Trường 2022"

  *** Cam kết sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SD.
  *** Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 6. made in 34

  made in 34 Thành viên HCHD

  Đơn đăng ký tham dự giảiđấu "HàoKiệtThiên Trường 2022"
  _ Tên nick thi đấu: made in 34
  _ ID nick thi đấu: 3013195
  _ Là thành viên:HCHD
  _ Level: Tuần phủ
  _ SĐT: 0984134432
  Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu " Hào Kiệt Thiên Trường 2022"

  *** Cam kết sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SD.
  *** Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 7. toanpham0978762068

  toanpham0978762068 Hội chắn Ninh Bình

  Đơn đang ký tham du giải đấu " HAO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2022"
  - Tên Nick thì đấu: toanpham097876206
  - ID:5687643
  - là thành viên hội chăn Ninh Bình
  - level: Trì phụ
  - sdt: 0978762068
  - - yêu câu đặc biệt về thời gian thi đấu không
  - tôi tự nguyen đang ký tham du giải đấu " HAO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2022"
  - cam kết chấp hành đây đủ các quy dinh. điều lễ của giải đấu và nộp phí đúng thời han. Thế hiện đúng tieu chi vui là chính của thành nam SD.
   
  Hội chắn Ninh BìnhTCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 8. bogiaacb

  bogiaacb Lý trưởng

  Đơn đang ký tham du giải đấu " HAO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2022"
  - Tên Nick thì đấu: bogiaacb
  - ID: 2926861
  - là thành viên: Tự do
  - level: Trì phủ
  - sdt: 0989807685
  - yêu câu đặc biệt về thời gian thi đấu không
  - tôi tự nguyen đang ký tham du giải đấu " HAO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2022"
  - cam kết chấp hành đây đủ các quy dinh. điều lễ của giải đấu và nộp phí đúng thời han. Thế hiện đúng tieu chi vui là chính của thành nam SD.
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 9. ninhtrinh01

  ninhtrinh01 Thành Nam SĐ

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: ninhtrinh01
  - ID nick thi đấu: 4690731
  - Là thành viên: Thành Nam SĐ
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 0987040984
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.

  *** Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  TCSK Thành Nam SĐVANANH1610 thích điều này.
 10. Loan xinhh

  Loan xinhh Hội Chắn Hải Dương

  * Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022":

  - Tên nick thi đấu: Loan xinhh
  - ID nick thi đấu: 8888888
  - Là thành viên Hội Chắn Hải Dương
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại 0936 626 936
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.

  *** Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 11. Linh Alex

  Linh Alex Lý trưởng

  * Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022":

  - Tên nick thi đấu: Linh Alex
  - ID nick thi đấu: 6182882
  - Là thành viên Chắn Hội Hà Nội
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 0945969798
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.

  *** Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  VANANH1610, TCSK Thành Nam SĐThành Nam SĐ thích điều này.
 12. ĐờiPhiêuDu1102

  ĐờiPhiêuDu1102 Lý trưởng

  * Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022":

  - Tên nick thi đấu: ĐờiPhiêuDu1102
  - ID nick thi đấu: 5516680
  - Là thành viên hội Chắn: Tây Bắc
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 0976249266
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.

  *** Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  TCSK Thành Nam SĐ, HeroSportsVANANH1610 thích điều này.
 13. huong909

  huong909 Tiêu Dao Hội

  * Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022":

  - Tên nick thi đấu: huong909
  - ID nick thi đấu: 5237154
  - Là thành viên Chắn Hội: TDH
  - Level: Chánh Tổng
  - Số điện thoại: 0934683604
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.

  *** Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  TCSK Thành Nam SĐ, HeroSportsVANANH1610 thích điều này.
 14. KHUONGNGUYEN 7986

  KHUONGNGUYEN 7986 Chắn Hội Hải Phòng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu:KHUONGNGUYEN 7986
  - ID nick thi đấu: 4516855
  - Là thành viên: Chắn Hội Hải Phòng
  - Level: Tuần Phủ
  - Số điện thoại: 0912299892
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  - Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐVANANH1610 thích điều này.
 15. HeroSports

  HeroSports Chắn hội Hải Phòng

  * Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022":

  - Tên nick thi đấu: herosport
  - ID nick thi đấu: 4829381
  - Là thành viên Chắn Hội: Hải Phòng
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 0986896958
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.

  *** Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  TCSK Thành Nam SĐVANANH1610 thích điều này.
 16. duychan8888

  duychan8888 Thành Nam SĐ

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: duychan8888
  - ID nick thi đấu: 3567513
  - Là thành viên: Thành Nam SĐ
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 0985466171
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ
   
  TCSK Thành Nam SĐVANANH1610 thích điều này.
 17. chấu cà 2007

  chấu cà 2007 Thành Nam SĐ

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"

  - Tên nick thi đấu: @chấu cà 2007
  - ID nick thi đấu: 4573344
  - Là thành viên: Thành Nam SĐ
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: gửi BTC Giải đấu
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc Giải đấu thành công!
   
  TCSK Thành Nam SĐVANANH1610 thích điều này.
 18. Chip2006

  Chip2006 Thành Nam SĐ

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Chip2006
  - ID nick thi đấu: 8163
  - Là thành viên: Thành Nam SĐ
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: Chủ nhà
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 19. anh_ec119

  anh_ec119 Lý trưởng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022":

  - Tên nick thi đấu: anh_ec119
  - ID nick thi đấu: 595888
  - Là thành viên Chắn Hội/ Hội Chắn/ Tự Do: tự do
  - Level (chánh tổng - 70 trở lên): tri huyện
  - Số điện thoại (có thể gửi trực tiếp cho BTC): 0984332348
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: chưa

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.

  *** Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 20. Khuất Quốc Khánh

  Khuất Quốc Khánh Chắn hội MU

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Khuất Quốc Khánh
  - ID nick thi đấu: 4748863
  - Là thành viên: Chắn hội MU
  - Level: Tri huyện
  - Số điện thoại: 0974842686
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hànhđầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thểhiệnđúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
  **** Chúc giải đâu thành công rực rỡ!
   
  newaloTCSK Thành Nam SĐ thích điều này.