[Sự kiện] Giải đấu " HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3 "

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hải Dương' bắt đầu bởi TCSK_HCHD, 17/10/21.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Ấm Áp Mùa Đông 2023: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 25/09/2023 đến 01/03/2024. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Danh sách Ủng Hộ AAMD 2023:
Tổng số tiền:
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. Linh Alex

  Linh Alex Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Tên nick: Linh Alex
  - Là thành viên Tự do.
  - ID: 6182882
  - level : 106
  - SĐT: 0945.969.798
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không.
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  hồthanh41 thích điều này.
 2. UHAAMD2021-5

  UHAAMD2021-5 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Tên nick: Loan xinhh
  - Là thành viên Hội chắn Hải Dương
  - ID: 5746675
  - level : 307
  - SĐT: Gửi BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không.
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  hồthanh41 thích điều này.
 3. chắn Ka18

  chắn Ka18 Thành Nam SĐ

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Tên nick: chắn Ka18
  - Là thành viên Chắn THÀNH NAM SD.
  - ID: 4824525
  - Level :TRI PHỦ
  - SĐT: 0982475655
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: ……KHÔNG………….
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  hồthanh41 thích điều này.
 4. Thành Nguyễn.HN

  Thành Nguyễn.HN Chắn hội Hà Nội

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Tên nick: Thành Nguyễn.HN
  - Là thành viên CHHN
  - ID: 51977
  - Level :Tổng Đốc
  - SĐT: 0837288768
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: ……KHÔNG………….
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  ĐTH Đời Phiêu Bạthồthanh41 thích điều này.
 5. danchoichobe

  danchoichobe Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Tên nick: danchoichobe
  - Là thành viên Chắn Thủ tự do
  - ID: 1130680
  - Level :TRI phủ
  - SĐT: 0984391766
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: ……KHÔNG………….
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  hồthanh41 thích điều này.
 6. paminh74

  paminh74 Thổ địa

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Tên nick: paminh74
  - Là thành viên Chắn hội Hà Nội
  - ID: 13181
  - level : Tuần Phủ
  - SĐT: 0904051174
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  hồthanh41 thích điều này.
 7. thiên khai địa ù

  thiên khai địa ù Hội Chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”
  - Tên Nick : Thiên khai địa ù
  - Là thành viên : Hội Chắn Hà Tây
  - ID : 3867795
  - Level : Chánh Tổng
  - SĐT : 0942070978
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  hồthanh41 thích điều này.
 8. tam76

  tam76 Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu " HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3"

  -Tên nick: @tam76
  - Là thành viên: Chắn Hội MU
  -ID: 1767676
  -Level: Tri Huyện
  -Số ĐT: 0934680909
  -Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải đấu. Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  hồthanh41Phong 1988 thích điều này.
 9. Thảo Anh 8509

  Thảo Anh 8509 Ban Pháp chế và nhân sự Hội chắn Hải Dương

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu " HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3"

  - Tên nick: Thảo Anh 8509
  - Là thành viên: Hội Chắn Hải Dương
  - ID: 251285
  - Level: Tri Phủ
  - SĐT: Gửi BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu. Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu . Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  ĐTH Đời Phiêu Bạthồthanh41 thích điều này.
 10. Quyetkhongyeu

  Quyetkhongyeu Hội chắn Ninh Bình

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”
  - Tên Nick : Quyetkhongyeu
  - Là thành viên : Hội Chắn Ninh Bình
  - ID : 12854
  - Level : Chánh Tổng
  - SĐT : 0967509567
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định,điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  Đức Tính_NBhồthanh41 thích điều này.
 11. DE NUI 35

  DE NUI 35 Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu " HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3"

  - Tên nick: @0364954966
  - Là thành viên: Tự do
  - ID: 5569652
  - Level: Chánh Tổng
  - SĐT: 0982059135
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu. Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu . Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD.

  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  hồthanh41 thích điều này.
 12. Hội Chắn Tây Bắc

  Hội Chắn Tây Bắc Chánh tổng

  BAN QUẢN TRỊ
  HC TÂY BẮC

  THÔNG BÁO
  (V/v: Cử các hội viên chính thức tham gia giải đấu "HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG MỞ RỘNG LẦN 3")
  Kính gửi: - BQT HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG

  - BTC giải đấu " HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG MỞ RỘNG LẦN 3"

  Sau khi nhận được lời mời của Ban quản trị BQT @Hội Chắn Hải Dương về việc tham gia thi đấu giải đấu "HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG MỞ RỘNG LẦN 3", Ban quản trị Hội Chắn Tây Bắc chúng tôi đã họp bàn và thống nhất đưa ra quyết định tiến cử 02 đại diện ưu tú sẽ thay mặt các hội viên Hội Chắn Tây Bắc cùng 1 thành viên BQT @Toàn BaLô, Sđt: 0364.737.665 tham gia thi đấu giải với danh sách dưới đây :
  1. @Hà Đình Trọng, Sđt: 0979.976.688
  2. @nguyenvan8105, Sđt: 0914.819.131
  Chúc các thành viên thi đấu Bình tĩnh - Tự tin và Chiến thắng.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!

  Trân trọng!
  Tây Bắc, ngày 18 tháng 10 năm 2021
  BQT Hội Chắn Tây Bắc TMHD.
   
 13. Hà Đình Trọng

  Hà Đình Trọng Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”
  - Tên Nick : Hà Đình Trọng
  - Là thành viên : Hội Chắn Tây Bắc
  - ID : 3125090
  - Level : Chánh Tổng
  - SĐT : 0979976688
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định,điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 18/10/21
  hồthanh41 thích điều này.
 14. giun_dat8x

  giun_dat8x Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”
  - Tên Nick : Giun_đat8x
  - Là thành viên : CHMU
  - ID : 4547524
  - Level : Tuần Phủ
  - SĐT : 0984911555
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định,điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  hồthanh41 thích điều này.
 15. manhson1975

  manhson1975 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”
  - Tên Nick : manhson1975
  - Là thành viên : tự do
  - ID : 51975
  - Level : Tri phủ
  - SĐT :0888322006
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định,điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chívui là chính của HCHD.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp
   
  ĐTH Đời Phiêu Bạthồthanh41 thích điều này.
 16. sao băng 93

  sao băng 93 Chắn Hội Hải Phòng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - tên nick: Sao băng 93
  - Là thành viên : chắn hội HP
  - ID : 5551808
  - Level : tri huyện
  - SĐT : 0869236811
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  thanhtuan67hồthanh41 thích điều này.
 17. Đăng Quang pro

  Đăng Quang pro Chánh tổng

  ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ GIẢI ĐẤU " HÀO KHÍ ĐÔNG mở rộng lần 3"
  - Nick: Đăng Quang pro
  - Là thành viên: CHHN
  - ID: 3744944
  - Level: Chánh tổng
  - SĐT: 0917523155
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu.
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định và điều lệ của giải đấu, nộp phí đúng thời hạn quy định.
  Thực hiện đúng tiêu chí vui là chính của HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  hồthanh41 thích điều này.
 18. minhanh.7375

  minhanh.7375 Chắn hội Hải Phòng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Tên nick: minhanh7375
  - Là thành viên: Chắn hội Hải Phòng
  - ID: 5462344
  - Level : Tri Phủ
  - SĐT: 0983303347
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: ……KHÔNG………….
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 19. YêuKhôngMàNhìn79

  YêuKhôngMàNhìn79 Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍTHÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Tên Nick : YêuKhôngMàNhìn79
  - Là thành viên : Chắn thủ tự do
  - ID : 5678912
  - Level : tri phủ
  - SĐT : 0934564982
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ củagiải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  hồthanh41 thích điều này.
 20. open.lock

  open.lock Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - tên nick: open lock
  - Là thành viên : chắn hội HP
  - ID : 6050438
  - Level : TRI PHỦ
  - SĐT : 0869236811
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  thanhtuan67, hồthanh41vinhsonduong thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.