[Sự kiện] Giải đấu " HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3 "

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hải Dương' bắt đầu bởi TCSK_HCHD, 17/10/21.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. Kính cụ 80

  Kính cụ 80 Hội Chắn Hải Dương

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Tên Nick : Kính cụ 80
  - Là thành viên : Hội Chắn Hải Dương
  - ID : 3460056
  - Level : Tri phủ
  - SĐT : 0963033154
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!


  Last edited by a moderator: 9:34 AM , Thứ
   
  hồthanh41TCSK_HCHD thích điều này.
 2. Thu bon

  Thu bon Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Tên Nick : thu bon
  - Là thành viên hội bô lão sân đình
  - ID :1301649
  - Level : tuần phủ
  - SĐT :0982047232
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  hồthanh41TCSK_HCHD thích điều này.
 3. phu_hd90

  phu_hd90 Thành viên HCHD


  - Tên Nick :phu_hd90
  - Là thành viên : Hội Chắn Hải Dương
  - ID : 5042499
  - Level : Tri huyện
  - SĐT : 0963030290
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  hồthanh41 thích điều này.
 4. khanhlan1985

  khanhlan1985 Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Tên Nick : khanhlan1985
  - Là thành viên : Tự Do
  - ID : 5885
  - Level : Tri phủ
  - SĐT : 0983677644
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  hồthanh41 thích điều này.
 5. cayxoan

  cayxoan Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Tên Nick : cayxoan
  - Là thành viên : Tự Do
  - ID : 2111979
  - Level : Tuần Phủ
  - SĐT : 091.567.2233
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  hồthanh41 thích điều này.
 6. kubj872018

  kubj872018 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Tên Nick : kubj872018
  - Là thành viên : Hội Chắn Thái Bình
  - ID : 5184919
  - Level : Tri huyện
  - SĐT : 0937826566
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  hồthanh41 thích điều này.
 7. VinhNghệ An

  VinhNghệ An Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”
  - Tên Nick : VinhNghệ An
  - Là thành viên : Tự do
  - ID: 5590412
  - Level : Tri Huyện
  - SĐT : 0986662848
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  hồthanh41 thích điều này.
 8. I Love My Famjly

  I Love My Famjly Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Tên nick: I Love My Famjly
  - Là thành viên : Hội chắn Tây Bắc
  - ID: 5030477
  - Level :tri huyện
  - SĐT: 0978 388 298 (có thể gửi trực tiếp cho BTC)
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: ……KHÔNG………….
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  aehagianghồthanh41 thích điều này.
 9. xuantruong1992t

  xuantruong1992t Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀOKHÍTHÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Tên Nick : xuantruong1992t
  - Là thành viên : Anh em xứ thanh
  - ID : 5018613
  - Level : tri phủ
  - SĐT : 0972000673
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ củagiải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  hồthanh41 thích điều này.
 10. Dũng_râu87

  Dũng_râu87 Hội chắn Bắc Ninh

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Tên nick: Dũng_râu87
  - Là thành viên Hội chắn Bắc Ninh
  - ID: 5197227
  - level : chánh tổng
  - SĐT:0979788807 (có thể gửi trực tiếp cho BTC)
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  hồthanh41 thích điều này.
 11. hồthanh41

  hồthanh41 Trưởng ban TCSK Hội Chắn Hải Dương

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Tên nick: hồthanh41
  - Là thành viên : Hội Chắn Hải Dương
  - ID: 4994694
  - level : chánh tổng
  - SĐT:0983732246(có thể gửi trực tiếp cho BTC)
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấphành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  P H Ú C K H Á N H__Người Hà Nội__ thích điều này.
 12. lambk198p

  lambk198p Thành Nam SĐ

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Tên nick: lambk198p
  - Là thành viên Chắn hội/ Hội chắn / Tự do: Tự do
  - ID: 4028270
  - level : Tri Phủ
  - SĐT: 0973843019
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 13. Dũng Bt

  Dũng Bt Hội chắn Hải Dương

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Tên Nick : Dũng Bt
  - Là thành viên : Hội Chắn Hải Dương
  - ID : 5564619
  - Level : Chánh Tổng
  - SĐT : 0968927266
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  hồthanh41 thích điều này.
 14. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Tên nick: @Nobitaviet05
  - Là thành viên của CHHP
  - ID: 2255076
  - Level: Tri phủ
  - SĐT: 0904.224722
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu. Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Hội chắn Hải Dương.

  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  thanhtuan67, hồthanh41P H Ú C K H Á N H thích điều này.
 15. _NguyenVanLinh_

  _NguyenVanLinh_ Hội Chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Tên Nick : _NguyenVanLinh_
  - Là thành viên : HCHT
  - ID : 3807792
  - Level : Tri huyện
  - SĐT : 0989546838
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  hồthanh41P H Ú C K H Á N H thích điều này.
 16. Thinhhct Nguyenvan

  Thinhhct Nguyenvan Thành viên HCHD

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Tên Nick : @Thinhhct Nguyenvan
  - Là thành viên : Hội Chắn Hải Dương
  - ID : 4695781
  - Level : Tri phủ
  - SĐT : 0345777699
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  hồthanh41P H Ú C K H Á N H thích điều này.
 17. vhn0412

  vhn0412 Hội Chắn Ninh Bình

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Tên Nick : vhn0412
  - Là thành viên : Hội Chắn ninh bình
  - ID : 3055425
  - Level : Tri huyện
  - SĐT : 0979078968
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  Đức Tính_NBhồthanh41 thích điều này.
 18. whydie8x

  whydie8x Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”
  -Ních : whydie8x
  -ID : 4014407
  -Level : Tri Huyện
  -SDT : 0961318444
  - Là chắn thủ tự do
  -Yêu cầu về thời gian : Không
  -
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  hồthanh41 thích điều này.
 19. maytrendinhnui

  maytrendinhnui Công thần Hội Chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNGmở rộng lần 3”

  - Tên Nick :maytrendinhnui
  - Là thành viên : HCHT
  - ID : 3704256
  - Level : Tuần phủ
  - SĐT : 0978604372
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  akahuy, hồthanh41chanvuongvtcl01 thích điều này.
 20. ngoclong8x

  ngoclong8x Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Tên Nick : ngoclong8x
  - Là thành viên : tự do
  - ID : 568748
  - Level : chánh tổng
  - SĐT : 0987857567
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.