[Sự kiện] Giải Đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 17/7/22.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. Cơ Khí Minh Khương

  Cơ Khí Minh Khương Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: Cơ Khí Minh Khương
  - Là thành viên : HCHY
  - ID: 5036237
  - SĐT: 0985369123
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 2. vutuantung123

  vutuantung123 Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: vutuantung123
  - Là thành viên Chắn hội/ Hội chắn / Tự do: Tiêu Dao Hội
  - ID: 5228152
  - SĐT: 091-331-7971
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 3. akahuy

  akahuy Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: AKAHUY
  - Là thành viên:HỘI CHẮN ĐẤT TỔ
  - ID: 3555214
  - SĐT: 0708186534
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không.
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 4. HÔ THẤT CÔNG

  HÔ THẤT CÔNG Chắn hội Lèo Tôm

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu" Đêm Hội Long Trì_2022"
  Tên nick: Hô Thất Công
  Là thành viên của chắn hội Lèo Tôm
  Id: 919394
  Số điện thoại: 0368080553
  Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  Tôi tự nguyện tham dự giải đấu" Đêm Hội Long Trì_2022"
  Cam kết chấp hành đầu đủ các quy định,điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu trí vui là chính của Tiêu Dao . Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  Anhcold, TCSK_TDHVuong gia Bin thích điều này.
 5. Trần Xuân Nam

  Trần Xuân Nam Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: Trần Xuân Nam
  - Là thành viên: hội chắn đất tổ
  - ID: 4399530
  - SĐT: 0869277083
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không.
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 6. huongta

  huongta Hội Chắn Ninh Bình

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: huongta
  - Là thành viên: Hội chắn Ninh Bình
  - ID: 3119245
  - SĐT: 0912957471
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  TCSK_NB, TCSK_TDHHà Giang thích điều này.
 7. Dũng_râu87

  Dũng_râu87 Hội chắn Bắc Ninh

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick : Dũng_râu87
  - Là thành viên HCBN
  - ID: 5197227
  - SĐT: 0979788807
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: ……………….
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 8. nguyendien85

  nguyendien85 Hội chắn Bắc Ninh

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick : Nguyendien85
  - Là thành viên HCBN
  - ID: 5232042
  - SĐT: 0974399960
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: ……………….
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 9. hoiyeuchanhyls

  hoiyeuchanhyls Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: Hoiyeuchanhyls
  - Là thành viên : Hội chắn Hưng Yên
  - ID: 5692583
  - SĐT: 0974154073
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 10. dungthuytm

  dungthuytm Trưởng ban ĐNĐN - HC Hà Tây

  1. Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
   - Tên nick: dungthuytm
   - Là thành viên hội chắn Hà Tây
   - ID: 3019393
   - SĐT: 0936233986
   - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: chưa
   Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
   Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp

   
  TCSK_TDH thích điều này.
 11. thinh apphy

  thinh apphy Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: thinh apphy
  - Là thành viên : Hội chắn Hưng Yên
  - ID: 5865865
  - SĐT: 0973780351
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 12. quỳnh anh lc

  quỳnh anh lc Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: quỳnh anh lc
  - Là thành viên: hội chắn Tây Bắc
  - ID: 5046062
  - SĐT: 0979811630
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không.
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
  TCSK_TDHĐTH Đời Phiêu Bạt thích điều này.
 13. TuXe Do

  TuXe Do Dân đen

  ơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: tuxedo
  -
  Là thành viên: Chắn Hội Tây Bắc
  - ID: 706941950
  - SĐT: 0978921536
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!

  Trân trọng
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 14. Ferreri SF90

  Ferreri SF90 Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: Ferreri SF90
  - Là thành viên: Hội Chắn Hưng Yên
  - ID: 6187038
  - SĐT: 0961019398
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không.
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 15. Minh.Hiếu

  Minh.Hiếu Chắn hội Lèo Tôm

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick : Minh.Hiếu
  - Là thành viên Chắn hội Lèo Tôm
  - ID: 352
  - SĐT: 0974733322
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
  AnhcoldTCSK_TDH thích điều này.
 16. traisontay003

  traisontay003 Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: traisontay003
  - Là thành viên: Tự do
  - ID: 3133999
  - SĐT: 0987857567
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"

  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 17. Ngày_ Hôm_ Qua

  Ngày_ Hôm_ Qua Hội chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: ngày_ hôm_ qua
  - Là thành viên Chắn hội/ Hội chắn / Tự do: Hội Chắn Hà Tây
  - ID: 6363
  - SĐT: 0975826666
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 18. tuananh9601

  tuananh9601 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: tuananh9601
  - Là thành viên : Tự do
  - ID: 5686050
  - SĐT: 0367800325
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 19. Sky Force

  Sky Force Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: Sky Force
  - Là thành viên: Tự do
  - ID: 5277359
  - SĐT: 0867549493.
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 20. Lêgiang001

  Lêgiang001 Hội chắn Ninh Bình

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: lêgiang001
  - Là thành viên Chắn hội/ Hội chắn / Tự do: tự do
  - ID: 160985
  - SĐT: 0778259545
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.