[Sự kiện] Giải Đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 17/7/22.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. maytrendinhnui

  maytrendinhnui Công thần Hội Chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: maytrendinhnui
  - Là thành viên HCHT
  - ID: 3704256
  - SĐT: 0978604372
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"

  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 2. Kẻ Buôn Gió

  Kẻ Buôn Gió Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: Kẻ Buôn Gió
  - Là thành viên: Tự do
  - ID: 716934
  - SĐT: 0345628357
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"

  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!

  Trân trọng
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 3. lê tuấn hd1988

  lê tuấn hd1988 Hội Chắn Hải Dương

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: lê tuấn hd1988
  - Là thành viên : hội chắn HẢI DƯƠNG
  - ID: 5539011
  - SĐT: 0373130388
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"

  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 4. Hinh Saker

  Hinh Saker TCSK - Hội Chắn Ninh Bình

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: Hinh saker
  - Là thành viên: HCNB
  - ID: 4744875
  - SĐT: 0972747514
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"

  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  TCSK_NBTCSK_TDH thích điều này.
 5. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: @Dachem_Pro
  - Là thành viên: Tự do
  - ID: 4425029
  - SĐT: Gửi BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: CHƯA
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định,điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiên thành công tốt đẹp!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 6. danchoichobe

  danchoichobe Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: danchoichobe
  - Là thành viên: Tự do
  - ID: 1130680
  - SĐT: 0984391766
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"

  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 7. namduong2016

  namduong2016 Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: namduong2016
  - Là thành viên: Tự do
  - ID: 2680082
  - SĐT: 0914482640
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"

  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 8. khách-102901

  khách-102901 Học chơi

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: haidaica1990
  - Là thành viên: Tự do
  - ID: 706961986
  - SĐT: 0961009666
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"

  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!

  Trân trọng
   
 9. bandaika

  bandaika Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick : Bandaika
  - Là thành viên Hội chắn tây bắc
  - ID: 5980771
  - SĐT: 0985930415(Đài Loan)
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: ……………….
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 10. gakoii 9x

  gakoii 9x Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: gakoii 9x
  - Là thành viên: Tự do
  - ID: 707011748
  - SĐT: 0869330511
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không.
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công ❤
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 11. hoa rơi hàng xóm007

  hoa rơi hàng xóm007 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: hoa rơi hàng xóm007
  - Là thành viên: Hội chắn Tây Bắc
  - ID: 5262908
  - SĐT: 0853183567
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không.
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công
   
  TCSK_TDHĐTH Đời Phiêu Bạt thích điều này.
 12. anhkiet2007

  anhkiet2007 Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: anhkiet2007
  - Là thành viên Chắn hội MU
  - ID: 5156007
  - SĐT: 0904321178
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 13. toanpham0978762068

  toanpham0978762068 Hội chắn Ninh Bình

  Đơn đang ký giải đấu "đêm hội long trị 2022"
  - tên lich : toanpham0978762068
  - là thành viên: hội chăn Ninh Bình
  - ID 5687643
  - sdt 0978762068
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không.
  Tôi tự nguyen đang ký tham dư giải đấu. Đêm hội long tri. 2022
  - tôi cam kết chấp hành đây đủ các quy dinh. Điều le giải đấu. Thế hiện đúng tieu chi vui là chính của tieu dao. Chúc sự kiên thành công tốt đẹp. Tran trọng.
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 14. hoanghue818

  hoanghue818 Chắn Hội Hà Nội

  ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ GIẢI ĐẤU " ĐÊM HỘI LONG TRÌ 2022"
  - tên nick: @hoanghue818
  - là thành viên: chắn hội Hà Nội
  - ID: 4430279
  - SĐT: 0977114078
  - yêu cầu đặc biệt về thời gian không
  - tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải đấu " ĐÊM HỘI LONG TRÌ 2022"
  - Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định và điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của TDH. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 15. Trịnh Trung Hải

  Trịnh Trung Hải Hội chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: haidaica1990
  - Là thành viên: Tự do
  - ID: 706961986
  - SĐT: 0961009666
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 16. TỬU ĐẾ

  TỬU ĐẾ Tiêu Dao Hội

  Đơn Đăng Kí Giải Đấu " Đêm Hội Long Trì 2022"
  Tên nick: Tửu Đế
  Là thành viên: Tiêu Dao Hội.
  Id: 321981
  Sđt: 0914365504
  Yêu cầu về thời gian thi đấu: không
  Tôi xin tự nguyện đ.kí tham gia giải đấu " Đêm Hội Long Trì 2022" . Cam kết sẽ chấp hành đầy đủ nội quy, quy định của giải đấu với tinh thần vui là chính.
  Chúc giải đấu thành công.
   
  TCSK_TDHHà Giang thích điều này.
 17. tàisửuj

  tàisửuj Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: @tàisửuj
  -
  Là thành viên: chắn hội MU
  - ID: 201186
  - SĐT: 0982934082
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 18. I Love My Famjly

  I Love My Famjly Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: I Love My Famjly
  - Là thành viên: Hội chắn Tây Bắc
  - ID: 5030477
  - SĐT: 0978388298
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không.
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công
   
  TCSK_TDHĐTH Đời Phiêu Bạt thích điều này.
 19. Vuong gia Bin

  Vuong gia Bin Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: vuong gia bin
  - Là thành viên : Tự do
  - ID: 3669891
  - SĐT: 0914688835
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
  TCSK_TDHjonathan wick thích điều này.
 20. haichung1987

  haichung1987 Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: Haichung1987
  - Là thành viên hội chắn/ Tự do
  - ID: 4176382
  - SĐT: 0966899090
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chínhcủa Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.