[Sự kiện] Giải Đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 10/7/21.

 1. luongtuanlam2012

  luongtuanlam2012 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: luongtuanlam2012
  - Là thành viên: AE Xứ Thanh
  - ID: 4456577
  - SĐT: 0395044560
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  maithuyanh02051, TCSK_TDHTịnh_Đế thích điều này.
 2. amwaypt

  amwaypt Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: Amwaypt
  - Là thành viên: MU
  - ID: 1378854
  - SĐT: 0912191545
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 3. hungngoduc

  hungngoduc Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: hungngoduc
  - Là thành viên: tự do
  - ID: 1199
  - SĐT: 0983193298
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp
   
  maithuyanh02051, TCSK_TDHTịnh_Đế thích điều này.
 4. maytrendinhnui

  maytrendinhnui Công thần Hội Chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: maytrendinhnui
  - Là thành viên: hội chắn hà tây
  - ID: 3704256
  - SĐT: 0978604372
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  maithuyanh02051, Hà_ Hồ, TCSK_TDH1 người khác thích điều này.
 5. Uống Không Say 1

  Uống Không Say 1 Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: Uống Không Say 1
  - Là thành viên: Tiêu Dao Hội
  - ID: 5286482
  - SĐT: 0974298339
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 6. giun_dat8x

  giun_dat8x Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: giun_dat8x
  - Là thành viên: chắn hội mu
  - ID: 4547524
  - SĐT: 0984911555
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 14/7/21
 7. hatuanh7981

  hatuanh7981 Thành Nam SĐ

  Mẫu đăng ký tham gia giải đấu như sau:

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: …hatuanh7981……………………..
  - Là thành viên :Thành Nam SD
  - ID: …4862902………………
  - SĐT: …0326507626................ (có thể gửi trực tiếp cho BTC)
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu:…ko…………….
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  maithuyanh02051, Caonguyen14, TCSK_TDH2 others thích điều này.
 8. Tien86nd

  Tien86nd Ủy Viên BQT Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: @Tien86nd
  - Là thành viên: Chắn Hội MU
  - ID: 3667568
  - SĐT: 0919373251
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 9. satthumaulanh2018

  satthumaulanh2018 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: satthumaulanh2018
  - Là chắn thủ tự do
  - ID: 5110225
  - SĐT: 0984463111
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  maithuyanh02051, TCSK_TDHTịnh_Đế thích điều này.
 10. UHAAMD2021-24

  UHAAMD2021-24 Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: @tàisửuj
  - Là thành viên: chắn hội MU
  - ID: 3990895
  - SĐT: 0982934082
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 10/7/21
  maithuyanh02051, Hà_ Hồ, TCSK_TDH1 người khác thích điều này.
 11. Kẻ chợ

  Kẻ chợ Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: Kẻ chợ
  - Là thành viên: Tiêu Dao Hội
  - ID: 3357124
  - SĐT: 0937861333
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chú
   
 12. sao băng 93

  sao băng 93 Chắn Hội Hải Phòng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: Sao băng 93
  - Là thành viên: Chắn Hội Hải Phòng
  - ID: 5551808
  - SĐT: O869236811
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 13. Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick:Nghệ Sĩ Nhân Dân
  - Là thành viên: tự do
  - ID: 6172428
  - SĐT: O981190186
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
   
  TCSK_TDHTịnh_Đế thích điều này.
 14. Chép Tôm Hp

  Chép Tôm Hp Chắn hội Hải Phòng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: Chép Tôm Hp
  - Là thành viên: Chắn Hội Hải Phòng
  - ID: 5262172
  - SĐT:0914 396 918
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp
   
 15. tam76

  tam76 Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì-2021"
  -Tên nick: @tam76
  - Là thành viên :Chắn hội MU
  -ID:1767676
  -SĐT: 0934680909
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu:Không
  -Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải đấu " Đêm Hội Long Trì-2021"
  - Tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 16. Quyetkhongyeu

  Quyetkhongyeu Hội chắn Ninh Bình

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: Quyetkhongyeu
  - Là thành viên: Hội Chắn Ninh Bình
  - ID: 12854
  - SĐT: 0967509567
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  maithuyanh02051, Đức Tính_NB, TCSK_TDH2 others thích điều này.
 17. Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: Nguyễn Tiểu Thương
  - Là thành viên: Chắn Hội Hà Nội.
  - ID: 888.
  - SĐT: 091 3288260.
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 18. NguyenKhuyen

  NguyenKhuyen Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: NguyenKhuyen
  - Là thành viên: Tiêu Dao Hội
  - ID: 5883
  - SĐT: Liên hệ Tào Bễ Mồm
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 19. _Chư_Bát_Giới_

  _Chư_Bát_Giới_ Tiêu Dao Hội

  Anh cứ đợi đấy đi :)):)):))
   
  Tịnh_ĐếNgố Xinh Xinh thích điều này.
 20. thengkuoi1

  thengkuoi1 Chắn Hội Hải Phòng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: thengkuoi1
  - Là thành viên Chắn hội Hải Phòng
  - ID: 838383
  - SĐT: Inbox BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: KHÔNG
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  maithuyanh02051, Đức Tính_NB, Hà_ Hồ7 others thích điều này.