[Sự kiện] GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"

Thảo luận trong 'Chắn hội MU' bắt đầu bởi CHẮN HỘI MU, 7/4/22.

 1. green0204

  green0204 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: Green0204

  - SĐT: 0904853699

  - ID: 5976945

  - Level: Tri Huyện

  - Là thành viên: Tự do

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 2. Nguyễn Minh Chuyện

  Nguyễn Minh Chuyện Thành Nam SĐ

  Tên nick: Nguyễn Minh Chuyện

  - SĐT: 0332696336

  - ID: 4978551

  - Level: Chánh Tổng

  - Là thành viên: TNSD

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MUVANANH1610 thích điều này.
 3. Chủ Tịch Xã001

  Chủ Tịch Xã001 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: Chủ tịch xã001

  - SĐT: 0979847666

  - ID: 5823684

  - Level: Tri Huyện

  - Là thành viên: Tự do

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 4. cuongtran19872008

  cuongtran19872008 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5 "
  -
  Tên Nick: cuongtran19872008
  -
  Số điện thoại : 0974597278
  -
  ID: 5036515
  -
  Level : Tri huyện
  -
  là thành viên: HCHT
  -
  Yêu cầu về thời gian: Không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5 " , tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu , và nộp phí đúng hạn!
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 5. dotrong1979

  dotrong1979 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: Dotrong1979

  - SĐT: 0967966648

  - ID: 5295555

  - Level: Chánh Tổng

  - Là thành viên: Tự Do

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 6. nguyenbavietanh

  nguyenbavietanh Hội Chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: nguyenbavietanh

  - SĐT: 0349170666

  - ID: 4979468

  - Level: Tri phủ

  - Là thành viên: hội chắn hà tây

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấphành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấuvà nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 7. Dũng_râu87

  Dũng_râu87 Hội chắn Bắc Ninh

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: Dũng_râu87

  - SĐT: 0979788807

  - ID: 5197227

  - Level: Tri Huyện

  - Là thành viên: Hội chắn Bắc Ninh

  - Yêu cầu về thời gian:Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 8. vnt12

  vnt12 Hội Chắn Hà Tây

  Tên nick: vnt12

  - SĐT: 090.432.7088

  - ID: 5585

  - Level: Tri Phủ

  - Là thành viên: HCHT

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 9. Tiamo Huy

  Tiamo Huy Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: Tiamo Huy

  - SĐT: 0981248368

  - ID: 6046879

  - Level: Tri Huyện

  - Là thành viên: Tự do

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 10. hungtran555

  hungtran555 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: Hungtran555

  - SĐT: 0829568668

  - ID: 3160150

  - Level: Tuần phủ

  - Là thành viên: Tự do

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 11. Ken1708

  Ken1708 Chắn Hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: @Ken1708

  - SĐT: 0981434888

  - ID: 5306176

  - Level: Chánh Tổng

  - Là thành viên: Chắn hội MU

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  Tiến hưng 78CHẮN HỘI MU thích điều này.
 12. made in 34

  made in 34 Thành viên HCHD

  1. Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
   - Tên nick: made in 34

   - SĐT: 0984134432

   - ID: 3013195

   - Level: tuần phủ

   - Là thành viên: Hội Chắn Hải Dương

   - Yêu cầu về thời gian: Không

   Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
   Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!

   
 13. Ngày_ Hôm_ Qua

  Ngày_ Hôm_ Qua Hội chắn Hà Tây

  1. Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
   - Tên nick: Ngày_ Hôm_ Qua

   - SĐT: 0975826666

   - ID: 6363

   - Level: Tri huyện

   - Là thành viên: Hội Chắn hà tây

   - Yêu cầu về thời gian: Không

   Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
   Chúc sự kiện thành công tốt
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 14. Bụi_Trần

  Bụi_Trần Hội chắn Hải Dương

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MUMỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: @Bụi_Trần

  - SĐT: 0985132204

  - ID: 5559999

  - Level: tri phủ

  - Là thành viên: Hội Chắn Hải Dương

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấphành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấuvà nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MUTứ DiệpThảo thích điều này.
 15. hongvan24t6

  hongvan24t6 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham gia giải đấu “ Chắn hội Mu mở rộng lần 5 “
  Tên nick : hongvan24t6
  Sđt : 0962535639
  Id : 5946139
  Level : chánh tổng
  Là chắn thủ tự do
  Yêu cầu về thời gian : không
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải đấu “ Chắn hội Mu mở rộng lần 5 “, tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định , điều lệ của giải đấu và nộp phí đúng hạn . Chúc giải thành công tốt đẹp
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 16. ĐỉnhCao81

  ĐỉnhCao81 Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: @ĐỉnhCao81

  - SĐT: 0365246800

  - ID: 841981

  - Level: Tri Huyện

  - Là thành viên: Chắn Hội Tiêu Dao

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 17. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MUMỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: @vinhsonduong
  - SĐT: Gửi BTC
  - ID: 5055555
  - Level: Tổng Đốc
  - Là thành viên: HCHD
  - Yêu cầu về thời gian: nếu đc xin BTC tạo điều kiện e đánh ngày 22/05/2022 xin cảm ơn

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấphành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấuvà nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MUTiến hưng 78 thích điều này.
 18. hoangmanhxk02

  hoangmanhxk02 Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: hoangmanhxk02

  - SĐT: 0985404648

  - ID: 2932388

  - Level: Tuần Phủ

  - Là thành viên: Tự Do

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấphành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấuvà nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 19. duychan8888

  duychan8888 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: duychan8888
  - SĐT: 0985466171
  - ID: 3567513
  - Level: Tri Huyện
  - Là thành viên: TNSĐ
  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MUVANANH1610 thích điều này.
 20. bihu8990

  bihu8990 Hội Chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: bihu8990

  - SĐT: 0962998883

  - ID: …5188825

  - Level : Tri Huyện

  - Là thành viên: Hội Chắn Hà Tây

  - Yêu cầu về thời gian: xin thi ngày 21/4 ( nếu được ).

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.