[Sự kiện] GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"

Thảo luận trong 'Chắn hội MU' bắt đầu bởi CHẮN HỘI MU, 7/4/22.

 1. Nam Phương Singer

  Nam Phương Singer Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: Nam Phương Singer

  - SĐT: 0904268959

  - ID: 5717927

  - Level: Tri Phủ

  - Là thành viên: Tự do

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!

  Facebook: Nam Phương Singer
  SĐT: 0904268959
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 2. minhgara9

  minhgara9 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: minhgara9

  - SĐT: 0979469319

  - ID: 5990292

  - Level: Tri Huyện

  - Là thành viên: tự do

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 3. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: Lâm Phú Bình

  - SĐT: 0981653345

  - ID: 3600032

  - Level: Tri phủ

  - Là thành viên: Chắn hội MU

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  Tiến hưng 78CHẮN HỘI MU thích điều này.
 4. Khuất Quốc Khánh

  Khuất Quốc Khánh Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: Khuất Quốc Khánh

  - SĐT: 0974842686

  - ID: 4748863

  - Level: Tri Huyện

  - Là thành viên: Chắn hội MU

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  Tiến hưng 78CHẮN HỘI MU thích điều này.
 5. Tuyetelly

  Tuyetelly Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: @Tuyetelly

  - SĐT: 0975612600

  - ID: 4644908

  - Level: Tri Phủ

  - Là thành viên: Hội Chắn đất tổ

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 6. Toàn BaLô

  Toàn BaLô Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: Toàn Balô

  - SĐT: 0364737665

  - ID: 5852994

  - Level: Tri Huyện

  - Là thành viên: Tự do

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MUTiến hưng 78 thích điều này.
 7. tưng tưng hội

  tưng tưng hội Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"

  - Tên nick: tưng tưng hội

  - SĐT: 0815.656.686

  - ID: 152983

  - Level: Chánh Tổng

  - Là thành viên: Hội chắn Tây Bắc

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 8. Nguyễn Thiên Trường

  Nguyễn Thiên Trường Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick : Nguyễn Thiên Trường

  - SĐT: 0914 234 246

  - ID: 1223880

  - Level: Tri phủ

  - Là thành viên: Chắn hội MU

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  Tiến hưng 78CHẮN HỘI MU thích điều này.
 9. Hải Đăng 2017

  Hải Đăng 2017 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: Hải Đăng 2017

  - SĐT: 0916144409

  - ID: 5673347

  - Level: Tri phủ

  - Là thành viên: Thành Nam SĐ

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MUVANANH1610 thích điều này.
 10. laquanhi

  laquanhi Ban TCSK Hội chắn Bắc Ninh

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: @Laquanhi

  - SĐT: 0985631466

  - ID: 6767

  - Level: Tri Phủ

  - Là thành viên: Hội Chắn Bắc Ninh

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MUTiến hưng 78 thích điều này.
 11. Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: Huyền My 09012018

  - SĐT: 0986567189

  - ID: 706990569

  - Level: Bá Hộ

  - Là thành viên: Tự do

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!

  Facebook: Huyền My

  SĐT: 0986567189
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 12. Mr.Thanh_BN

  Mr.Thanh_BN Hội chắn Bắc Ninh

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: Mr.Thanh_BN

  - SĐT: 0961218666
  - ID: 1218666

  - Level: Chánh Tổng

  - Là thành viên: HC Băc Ninh

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 13. hailam13

  hailam13 Thổ địa

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: hailam13

  - SĐT: 0932061281

  - ID: 4352940

  - Level: Tri Phủ

  - Là thành viên: Tự do

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 14. anh ninh 1980

  anh ninh 1980 Hội Chắn Bắc Ninh

  giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: @anh ninh 1980

  - SĐT: 0964520369

  - ID: 5069673

  - Level: Tri Phủ

  - Là thành viên: Hội Chắn Bắc Ninh

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 15. Triệu Tử Long

  Triệu Tử Long Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"

  - Tên nick: Triệu Tử Long

  - SĐT: 0981725010

  - ID: 21826

  - Level: 86 - Chánh Tổng

  - Là thành viên: Tự do

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 16. NVC X_X

  NVC X_X Hội Chắn Bắc Ninh

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: @NVC X_X
  - SĐT: 0971781092
  - ID: 81092
  - Level: chánh tổng
  - Là thành viên: Hội Chắn Bắc Ninh
  - Yêu cầu về thời gian: Không
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 8/4/22
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 17. Son con 389

  Son con 389 Hội Chắn Hải Dương

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: son con 389

  - SĐT: 0799008053

  ID: 5252764

  - Level: tri huyện

  - Là thành viên: : Hội Chắn Hải Dương

  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian: không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia Giải đấu " Chắn Hội MU mở rộng lần 5" Tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điêu lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng thời hạn !
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp !
   
  hongthuoc77CHẮN HỘI MU thích điều này.
 18. Anhcold

  Anhcold Chắn hội Lèo Tôm

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: Anhcold

  - SĐT: 0339298863

  - ID: 353

  - Level: Tri Phủ

  - Là thành viên: Chắn Hội Lèo Tôm

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MUChủ Tịch Xã001 thích điều này.
 19. Đoàn Trọng HT

  Đoàn Trọng HT Hội Phó - Trưởng ban PCNS HCHT

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5 "
  -
  Tên Nick: Đoàn Trọng HT
  -
  Số điện thoại : 0906073358
  -
  ID: 5967552
  -
  Level : Tri huyện
  -
  là thành viên: HCHT
  -
  Yêu cầu về thời gian: Không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5 " , tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu , và nộp phí đúng hạn!
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 20. Châu Chấu Hoa Mai

  Châu Chấu Hoa Mai Chắn hội LÈO TÔM

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: Châu Chấu Hoa Mai

  - SĐT: 0855647877

  - ID: 5723318

  - Level: Tri Phủ

  - Là thành viên: Chắn Hội Lèo Tôm

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU, AnhcoldVANANH1610 thích điều này.