[Sự kiện] GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"

Thảo luận trong 'Chắn hội MU' bắt đầu bởi CHẮN HỘI MU, 7/4/22.

 1. mĩnhk313

  mĩnhk313 Hội Chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: mĩnhk313

  - SĐT: 0911067268

  - ID: 4033976

  - Level: Tuần phủ

  - Là thành viên: Hội Chắn Hà Tây

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 2. Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"

  - Tên nick: Nhất Cửu Thất Cửu
  - SĐT: 0912565894
  - ID: 1402548
  - Level: Tri Phủ
  - Là thành viên: Tự do
  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 3. Xuân Tuyến 1981

  Xuân Tuyến 1981 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: Xuân Tuyến 1981

  - SĐT: 0393606066

  - ID: 5579466

  - Level: Tri Phủ

  - Là thành viên: Tự do

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MUsuoidoibv thích điều này.
 4. huong8484

  huong8484 Thành Nam SĐ

  Mới
  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: huong8484

  - SĐT: 0866152628

  - ID: 4790718

  - Level: Tri huyện

  - Là thành viên: Thành Nam SD

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấphành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấuvà nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  Tiến hưng 78, CHẮN HỘI MUVANANH1610 thích điều này.
 5. songho99

  songho99 Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: songho99

  - SĐT: 0983878405

  - ID: 3791184

  - Level: Tri phủ

  - Là thành viên: Chắn hội MU

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp.
   
  Tiến hưng 78, CHẮN HỘI MUTien86nd thích điều này.
 6. Văn Phạm 18

  Văn Phạm 18 Thành Nam SĐ

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: Văn Phm 18

  - SĐT: 0979623598

  - ID: 6211177

  - Level: Chánh Tổng

  - Là thành viên: Thành Nam sđ

  - Yêu cầu về thời gian: Xin tránh thi đấu thứ 7 và chủ nhật

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU, VANANH1610Tien86nd thích điều này.
 7. Sky Force

  Sky Force Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"

  - Tên nick: Sky Force
  - SĐT: 0867549493
  - ID: 5277359
  - Level: Chánh Tổng
  - Là thành viên: Tự do
  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp.
   
  CHẮN HỘI MUTien86nd thích điều này.
 8. duonggiap944

  duonggiap944 Dân đen

  -Tên Nick: duonggiap944
  -SDT: 0352528521
  -ID: 6004465
  -Level: Chánh Tổng
  -Là thành viên: Tự Do
  -Yêu cầu về thời gian: Không
  Tôi xin tự nguyện tham gia giải "Chắn hội MU mở rộng lần 5",tôi cảm đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định,điều lệ của giải đấu và nộp phí đúng thời hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MUTien86nd thích điều này.
 9. tienthuan.bn

  tienthuan.bn Hội Chắn Bắc Ninh

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: tienthuan.bn

  - SĐT: 0838.63.2885

  - ID: 2885

  - Level: chánh tổng

  - Là thành viên: hội chắn Bắc Ninh

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!


  "Chơi Vui - Sống Đẹp" là phong cách sống!
   
  CHẮN HỘI MUTien86nd thích điều này.
 10. Tien86nd

  Tien86nd Ủy Viên BQT Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: @Tien86nd

  - SĐT: 0919373251

  - ID: 3667568

  - Level: Tri Huyện

  - Là thành viên: Chắn hội MU

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  Tiến hưng 78CHẮN HỘI MU thích điều này.
 11. hangchip101

  hangchip101 Hội Chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: Hangchip101

  - SĐT: 0943118018

  - ID: 1680

  - Level: Tri phủ

  - Là thành viên: Hội chắn Hà Tây

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 12. 30F00001

  30F00001 Hội Phó Thành Nam SĐ

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: 30f00001

  - SĐT: 0911043579

  - ID: 4611667

  - Level: Tri Phủ

  - Là thành viên: TNSĐ

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  Tiến hưng 78, CHẮN HỘI MUVANANH1610 thích điều này.
 13. tuananh9601

  tuananh9601 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: tuananh9601

  - SĐT: 0367800325

  - ID: 5686050

  - Level: Tri Huyện

  - Là thành viên: tự do

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 8/4/22
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 14. thantaiden1234

  thantaiden1234 Hội chắn Bắc Ninh

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: thantaiden1234

  - SĐT: 0338039380

  - ID: 4518630

  - Level: Tuần phủ

  - Là thành viên: Hội chắn Bắc Ninh

  - Yêu cầu về thời gian:Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 15. I Love My Famjly

  I Love My Famjly Lý trưởng

  1. Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
   - Tên nick: I Love My Famjly

   - SĐT: 0978 388 298
   - ID: 5030477

   - Level: Tri phủ

   - Là thành viên: HC Tây Bắc

   - Yêu cầu về thời gian: Không

   Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
   Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!


   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 16. lambk198p

  lambk198p Thành Nam SĐ

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: lambk198p
  - SĐT: 0973843019

  - ID: 4028270

  - Level: Tri Phủ

  - Là thành viên: Thành Nam SD

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấphành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấuvà nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MUVANANH1610 thích điều này.
 17. Kienly999

  Kienly999 Hội Chắn Bắc Ninh

  Tên nick: Kienly999
  - SĐT: 0984.132.999
  - ID: 688999
  - Level: Tri phủ
  - Là thành viên: Hội chắn Bắc Ninh
  - Yêu cầu về thời gian: Không
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 18. suoidoibv

  suoidoibv Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: @suoidoibv
  - SĐT: gửi BTC
  - ID: 88088
  - Level: Tri Phủ
  - Là thành viên: Chắn hội MU
  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệcủa giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp.
   
  Tiến hưng 78, CHẮN HỘI MUVANANH1610 thích điều này.
 19. Fortuner99

  Fortuner99 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"

  - Tên nick: Fortuner99

  - SĐT: 0982254617

  - ID: 5239999

  - Level: Chánh tổng

  - Là thành viên: Chắn hội/Hội chắn/Tự do: Tự do

  - Yêu cầu về thời gian: Chua có

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!

  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 20. Định Đoàn Bảo

  Định Đoàn Bảo Thành Nam SĐ

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: Định Đoàn Bảo

  - SĐT: 0901.926.678

  - ID: 5701936

  - Level: Tri Huyện

  - Là thành viên: TNSĐ

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MUVANANH1610 thích điều này.