[Sự kiện] GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"

Thảo luận trong 'Chắn hội MU' bắt đầu bởi CHẮN HỘI MU, 7/4/22.

 1. taisao777

  taisao777 Chắn hội MU

  Đăng ký tham dự Giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"

  - Tên nick: @taisao777
  - SĐT: 0983142488
  - ID: 3
  - Level: Chánh Tổng
  - Là thành viên: CH MU
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không


  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.
  Do điều kiện công việc cá nhân lúc này, tôi không tham gia kèo ủng hộ được. Để chào mừng giải đấu, tôi xin gửi chút tình cảm ủng hộ vào Quỹ giải đấu Chắn hội MU mở rộng lần 5.

  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 2. choicctt60

  choicctt60 Trưởng Lão Tiêu Dao Hội

  Tên nick: choicctt60

  - SĐT: 0913556663

  - ID: 3914516

  - Level: Tri phủ

  - Là thành viên: TDH

  - Yêu cầu về thời gian: Nếu có sẽ thông báo theo qui định

  Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.
  Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 3. Tunghb1987

  Tunghb1987 Dân đen

  LẦN 5"

  - Tên nick:Tunghb1987
  - SĐT: 0965498987
  - ID: 706855736
  - Level: Chánh Tổng
  - Là thành viên: tự do
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không


  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.
  Do điều kiện công việc cá nhân lúc này, tôi không tham gia kèo ủng hộ được. Để chào mừng giải đấu, tôi xin gửi chút tình cảm ủng hộ vào Quỹ giải đấu Chắn hội MU mở rộng lần 5.
   
 4. Tunghb1987

  Tunghb1987 Dân đen

  LẦN 5"

  - Tên nick: Tunghb1987
  - SĐT: 0965498987
  - ID: 706855736
  - Level: Chánh Tổng
  - Là thành viên: tự do
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không


  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.
  Do điều kiện công việc cá nhân lúc này, tôi không tham gia kèo ủng hộ được. Để chào mừng giải đấu, tôi xin gửi chút tình cảm ủng hộ vào Quỹ giải đấu Chắn hội MU mở rộng lần 5.
   
 5. Tunghb1987

  Tunghb1987 Dân đen

   
 6. thinh apphy

  thinh apphy Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: thinh apphy
  - SĐT: 0973780351
  - ID: 5865865
  - Level: Tri huyện
  - Là thành viên: Hội chắn Hưng Yên
  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MUconnhangheo73 thích điều này.
 7. connhangheo73

  connhangheo73 Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: Connhangheo73
  - SĐT: 0977077073
  - ID: 4956686
  - Level: Chánh tổng
  - Là thành viên: Hội chắn Hưng Yên
  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 8. ngocdiepvt1383

  ngocdiepvt1383 Lý trưởng

  Mới
  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: ngocdiepvt1383

  - SĐT: 0987039503

  - ID: 5942951

  - Level: tri phủ

  - Là thành viên: tự do

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 9. haiphongpro2015

  haiphongpro2015 Chắn Hội Hải Phòng

  Đăng ký tham dự Giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"

  - Tên nick: Haiphongpro2015
  - SĐT: 0988.268.297
  - ID: 1363636
  - Level: Tri Huyện
  - Là thành viên: Chắn hội HP
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 10. phagiatritu

  phagiatritu Hội Chắn Ninh Bình

  Đăng ký tham dự giải đấu"CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: phagiatritu

  - SĐT: 0368521555

  - ID:5941885

  - Level: chánh tổng

  - Là thành viên: hội chắn ninh bình

  - Yêu cầu về thời gian: không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 11. Mạnh phát No1

  Mạnh phát No1 Hội Chắn Ninh Bình

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: @Mạnh phát No1

  - ID: 5597069

  - Level: Tri Huyện

  - SĐT: 0862123135

  - Là thành viên: Hội Chắn Ninh Bình

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấphành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 12. chantinh02

  chantinh02 Dân đen

  Tên nick: chantinh02
  - SĐT: 0983.229.468
  - ID: 383760
  - Level: Tri Phủ
  - Là thành viên: Tự do
  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 13. Trai Diêm Phố

  Trai Diêm Phố Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: @Trai Diêm Phố

  - SĐT: 0988303992

  - ID: 5544036

  - Level: Chánh tổng

  - Là thành viên: ANH EM XỨ THANH

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 14. BAC__NINH

  BAC__NINH Hội chắn Bắc Ninh

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: BAC__NINH

  - SĐT: 0963696556

  - ID: 3788221

  - Level: Tri Phủ

  - Là thành viên: HCBN

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 15. chắn gà hn16

  chắn gà hn16 Hội chắn Ninh Bình

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: chắn gà hn16

  - SĐT: 0963058181

  - ID: 6242772

  - Level: chánh tổng

  - Là thành viên: tự do

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 16. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Hội Chắn Hải Dương

  THÔNG BÁO
  (V/v: Cử các hội viên tham gia giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5")  Hải Dương, ngày 12 tháng 04 năm 2022

  Kính gửi : BQT Chắn Hội MU

  Sau khi nhận được lời mời của BQT Chắn Hội MU về việc tham gia giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  Hội Chắn Hải Dương thống nhất đưa ra quyết định tiến cử 02 đại diện sẽ thay mặt các hội viên Hội Chắn Hải Dương tham gia giải đấu với danh sách dưới đây :

  1. @hồthanh41

  ID : 4994694

  2. @jang mi
  ID : 4028808


  Các thành viên được Hội Chắn đề cử thu xếp công việc cá nhân, theo dõi và cập nhật lịch thi đấu của mình trên diễn đàn và topic giải đấu, đeo avata Hội Chắn Hải Dương khi vào bàn thi đấu.

  Chúc các thành viên thi đấu Bình tĩnh - Tự tin và Chiến thắng.

  Trên bàn chơi hay khi giao lưu luôn phát huy tinh thần ĐOÀN KẾT - CHƠI VUI - SỐNG ĐẸP của HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG

  Trân Trọng ! HCHD.
   
 17. Diêm La Trần Gian

  Diêm La Trần Gian Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: @Diêm La Trần Gian

  - SĐT: 0855600373

  - ID: 4819660

  - Level: Chánh Tổng

  - Là thành viên: Tự Do

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 18. xuantruong1992t

  xuantruong1992t Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: @xuantruong1992t

  - SĐT: 0972000673

  - ID: 5018613

  - Level: Tri phủ

  - Là thành viên: Hội AE xứ thanh

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 19. Tunghb1987

  Tunghb1987 Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: Tunghb1987

  - SĐT: 0965498987

  - ID: 706855736

  - Level: Chánh Tổng

  - Là thành viên: Tự Do

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  [/QUOTE]
   
 20. hongthuoc77

  hongthuoc77 Trưởng ban ĐN-ĐN, Thủ quỹ Hội Chắn Hải Dương

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: @hongthuoc77

  - SĐT: 0984566041

  - ID: 4305769

  - Level: Tri Phủ

  - Là thành viên: Hội Chắn Hải Dương

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp! @};-~:>@};-~:>~:>