[Gặp mặt] GIẢI ĐẤU CHẮN HỘI LÈO TÔM MỞ RỘNG

Thảo luận trong 'Hoạt động ngoại tuyến' bắt đầu bởi XXXCRAZYXXX, 8/5/13.

 1. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT9 : SD 0 ; BRU 33 ;VAS 8 ;TOM 4 - Bruce ù nhanh thế, a làm ván ở nhà mình:
  ChanPro2013.5.27.21.6.16.
   
 2. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT10 : SD 15 ; BRU 33 ;VAS 8 ;TOM 4 - a Sơn khai ù ván cbt, chạm 7 sách gọi 3 văn:
  ChanPro2013.5.27.21.8.17.
   
 3. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT11 : SD 15 ; BRU 35 ;VAS 8 ;TOM 4 - Bruce làm ngay ván xịt lốp:
  ChanPro2013.5.27.21.12.0.
   
 4. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT12: SD 15 ; BRU 35 ;VAS 8 ;TOM 6- Tom làm ván xuông với 8 xấu:
  ChanPro2013.5.27.21.14.6.
   
 5. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT13: SD 15 ; BRU 35 ;VAS 23 ;TOM 6- vas làm ván tám đỏ lèo rồi ACE ơi:
  ChanPro2013.5.27.21.16.52.
   
  Củ khoai lang thích điều này.
 6. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT14: SD 15 ; BRU 35 ;VAS 27 ;TOM 6- vas làm ván nữa ở nhà mình nhanh quá:
  ChanPro2013.5.27.21.18.27.
   
  Củ khoai lang thích điều này.
 7. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT15: SD 15 ; BRU 39 ;VAS 27 ;TOM 6- bruce làm ván bt vọt xà:
  ChanPro2013.5.27.21.21.21.
   
 8. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT16: SD 15 ; BRU 52 ;VAS 27 ;TOM 6- Bruce làm ván nữa bt1 có xíu:
  ChanPro2013.5.27.21.23.17.
   
 9. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT17: SD 15 ; BRU 52 ;VAS 29 ;TOM 6- vas làm ngay ván lốp xịt rồi:
  ChanPro2013.5.27.21.25.59.
   
 10. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT18: SD 15 ; BRU 52 ;VAS 33 ;TOM 6- vas làm ván nữa ở nhà mình rồi:
  ChanPro2013.5.27.21.29.59.
   
 11. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT19: SD 15 ; BRU 56 ;VAS 33 ;TOM 6- Bruce làm ván bt thiếu tí xăng:
  ChanPro2013.5.27.21.32.58.
   
 12. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  VT20: SD 15 ; BRU 56 ;VAS 36 ;TOM 6- vas làm ván nhà mình với 9 xấu: ChanPro2013.5.27.21.36.12.
   
 13. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

  Đổi chỗ xong Tom đã lên tiếng. Lại lội ngược dòng như BK chăng?
  VT21: SD 15 ; BRU 56 ;VAS 36 ;TOM 10
  ChanPro2013.5.27.21.40.54.
   
 14. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

  Vas chở than về nhà. Đuổi gần kịp Bruce rồi
  VT22: SD 15 ; BRU 56 ;VAS 49 ;TOM 10
  ChanPro2013.5.27.21.43.38.
   
 15. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

  Thông nhẹ nhàng
  VT23: SD 15 ; BRU 56 ;VAS 52 ;TOM 10

  ChanPro2013.5.27.21.45.39.
   
 16. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

  Vas đã vươn lên bằng điểm với Bruce, tay Sondat dài quá
  VT24: SD 15 ; BRU 56 ;VAS 56 ;TOM 10
  ChanPro2013.5.27.21.48.46.
   
 17. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

  Thêm lần nữa Sondat bị đét tay, lần này là Bruce với Xuông
  VT25: SD 15 ; BRU 58 ;VAS 56 ;TOM 10
  ChanPro2013.5.27.21.50.54.
   
 18. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

  Thông nhẹ nhàng cho Bruce
  VT26: SD 15 ; BRU 61 ;VAS 56 ;TOM 10
  ChanPro2013.5.27.21.54.8.
   
 19. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

  Sondat sau một hồi ủ mưu, mời anh em hải sản nhé
  VT27: SD 19 ; BRU 61 ;VAS 56 ;TOM 10
  ChanPro2013.5.27.21.56.49.
   
 20. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

  Lại là Bruce với Lèo để bứt tốp
  VT28: SD 19 ; BRU 66 ;VAS 56 ;TOM 10
  ChanPro2013.5.27.21.59.51.