[Chắn] Giải đấu "Chắn Hội Hà Nội - 7 Năm một chặng đường"

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi TCSK_CHHN, 5/9/19.

 1. manhson1975-1

  manhson1975-1 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu :
  Chắn hội Hà Nội-7 năm 1 chặng đường
  Tên nick : manhson1975
  ID : 4481492
  Là thành viên : tự do
  SĐT : 0965095688
  Yêu cầu về thời gian : Không
  Tôi tự nguyện tham gia giải đấu " chắn hội
  Hà Nội-7 năm 1 chặng đường"
  Tôi xin cam kết chấp hành đầy đủ các quy định,điều lệ của giải đấu.Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của CHHN.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp.
   
  mĩnhk313 thích điều này.
 2. Maicoi160788

  Maicoi160788 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu :
  Chắn hội Hà Nội-7 năm 1 chặng đường
  Tên nick : maicoi160788
  ID : 1988
  Là thành viên : tự do
  SĐT : 0904440402
  Yêu cầu về thời gian : Không
  Tôi tự nguyện tham gia giải đấu " chắn hội
  Hà Nội-7 năm 1 chặng đường"
  Tôi xin cam kết chấp hành đầy đủ các quy định,điều lệ của giải đấu.Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của CHHN.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp.
   
  ANH HYEvuabip13 thích điều này.
 3. benzeman89

  benzeman89 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu : " Chắn Hội Hà Nội - 7 Năm Môt chặng đường "
  - Tên Nick : Benzeman89
  - Là thành viên: PĐSG
  - ID: 3702761
  - SĐT: 0389967283
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu. Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu “Chắn Hội Hà Nội – 7 Năm một chặngđường”
  Tôi xin cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêuchí vui là chính của CHHN. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  Hà_ Hồ, hoamoclan90vuabip13 thích điều này.
 4. vietbaclktnhp

  vietbaclktnhp Phó ban Pháp chế Chắn hội Hải Phòng

  Đơn đăng ký giải đấu 7 NĂM MỘT CHẶN ĐƯỜNG
  Tên níc; vietbaclktnhp
  ID: 3583691
  Là thành viên. Chắn Hội Hải Phòng
  Đt: 0904405169
  Yêu cầu thời gian. Không.
  Tôi tự nguyện tham gia giải đấu tuân thủ theo yêu cầu bạn tổi chức và đóng lệ phí đầy đủ theo yêu cầu của bạn TC. CHÚC GIẢI ĐẤU THÀNH CÔNG RỰC RỠ..
   
 5. boyhamchoi009

  boyhamchoi009 Chánh tổng

  Đơn đăng ký giải đấu 7 NĂM MỘT CHẶN ĐƯỜNG
  Tên níc; boyhamchoi009
  ID: 1531411
  Là thành viên : tự do
  Đt:0985232988
  Yêu cầu thời gian. Không.
  Tôi tự nguyện tham gia giải đấu tuân thủ theo yêu cầu bạn tổi chức và đóng lệ phí đầy đủ theo yêu cầu của bạn TC. CHÚC GIẢI ĐẤU THÀNH CÔNG RỰC RỠ..
   
 6. hoamoclan90

  hoamoclan90 Chắn hội Lèo Tôm

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu : " Chắn Hội Hà Nội - 7 Năm Môt chặng đường "
  - Tên Nick : Hoamoclan90
  - Là thành viên: Tự do
  - ID: 502326
  - SĐT: 0964372468
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu. Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu “Chắn Hội Hà Nội – 7 Năm một chặngđường”
  Tôi xin cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của CHHN. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  Nobitaviet05 thích điều này.
 7. traisontay002

  traisontay002 Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu : " Chắn Hội Hà Nội - 7 Năm Một chặng đường "
  - Tên Nick : traisontay002
  - Là thành viên : tự do
  - ID: 3131006
  - SĐT:0987857567
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu. Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu “Chắn Hội Hà Nội – 7 Năm một chặng đường”
  Tôi xin cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của CHHN. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  E chọn số may mắn là 96
   
  Nobitaviet05mĩnhk313 thích điều này.
 8. nguyễn chiến long

  nguyễn chiến long Hội Chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "chắn hội hà nội _7 năm một chặn đường"
  Tên nick : nguyễn chiến long
  Id 4754614
  Là thành viên tự do
  Sđt : 0829 280 380
  Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giả đâu"chắn hội hà nội_7 năm một chặng đường"
  Tôi xin cam kết tuân thủ chấp hành đầy đủ mọi quy định của CHHN.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp
   
  Nobitaviet05mĩnhk313 thích điều này.
 9. 1Axe1Axe

  1Axe1Axe Hội Chắn Hà Tây

  ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI ĐẤU: CH HÀ NỘI 7 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG.
  -: Tên nick: 1Axe1Axe
  -: ID: 4935317
  -: Lever: Chánh Tổng
  -: Là thành viên thuộc: hội chắn Hà Tây
  -: SĐT: 0974238165
  Yêu cầu đặc biệt về thời gianthi đấu: Không.
  Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải đấu: CHẮN HỘI HÀ NỘI, 7 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG. Tôi cam kết sẽ tuân thủ mọi nội quy điều lệ của giải đấu, thể hiện đúng tinh thần: chơi vui, sống đẹp của CHHN.
  Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 12/9/19
  mĩnhk313 thích điều này.
 10. Dũng Chu Văn

  Dũng Chu Văn Hội trưởng Hội chắn Phố Hiến

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu : " Chắn Hội Hà Nội - 7 Năm Môt chặng đường "
  - Tên Nick : DŨNG CHU VĂN
  - Là thành viên :HỘI CHẮN PHỐ HIẾN
  - ID: 4377676
  - SĐT:0333563444
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu. nếu có
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu “Chắn Hội Hà Nội – 7 Năm một chặng đường”
  Tôi xin cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của CHHN. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp
   
  Hà_ Hồ, chanvuongvtcl01ANH HYE thích điều này.
 11. Dũng Chu Văn

  Dũng Chu Văn Hội trưởng Hội chắn Phố Hiến

   
 12. Dũng Chu Văn

  Dũng Chu Văn Hội trưởng Hội chắn Phố Hiến

   
 13. Dũng Chu Văn

  Dũng Chu Văn Hội trưởng Hội chắn Phố Hiến

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu : " Chắn Hội Hà Nội - 7 Năm Môt chặng đường "
  - Tên Nick : DŨNG CHU VĂN
  - Là thành viên :HỘI CHẮN PHỐ HIẾN
  - ID: 4377676
  - SĐT:0333563444
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu. nếu có
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu “Chắn Hội Hà Nội – 7 Năm một chặng đường”
  Tôi xin cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của CHHN. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp
   
  mĩnhk313chanvuongvtcl01 thích điều này.
 14. hiep8893

  hiep8893 Dân đen

  Mới
  ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI ĐẤU: CH HÀ NỘI 7 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG.
  -: Tên nick: Hiep8893
  -: ID: 3909933
  -: Lever: Tri huyện
  -: Là thành viên thuộc: Tự do
  -: SĐT: 0945688566
  Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không.
  Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải đấu: CHẮN HỘI HÀ NỘI, 7 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG. Tôi cam kết sẽ tuân thủ mọi nội quy điều lệ của giải đấu, thể hiện đúng tinh thần: chơi vui, sống đẹp của CHHN.
  Chúc giải đấu thành công rực rỡ
   
  A TRUNG 81 thích điều này.
 15. Duong manh Thuong

  Duong manh Thuong Dân đen

  ĐƠN ĐĂNGKÝTHAM GIA GIẢI ĐẤU: CH HÀ NỘI 7 NĂMMỘT CHẶNG ĐƯỜNG.
  -: Tên nick:Duong manh Thuong
  -: ID: 4921311
  -: Lever: Tri huyện
  -: Là thành viên thuộc: Tự do
  -: SĐT: 0399030845
  Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không.
  Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải đấu: CHẮN HỘI HÀ NỘI, 7 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG. Tôi camkết sẽ tuân thủ mọi nội quy điều lệ của giải đấu, thể hiện đúng tinh thần: chơi vui, sống đẹp của CHHN.
  Chúc giải đấu thành công rực rỡ
   
 16. Vét Marlboro

  Vét Marlboro Lý trưởng

   
 17. Vét Marlboro

  Vét Marlboro Lý trưởng

  đơn đăngký thamdự giải đấu : " Chắn Hội Hà Nội - 7 Năm Môt chặng đường "
  - Tên Nick : vetmang1988
  - Là thành viên :HỘI CHẮN PHỐ HIẾN
  - ID: 5132550
  - SĐT:0963192086
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu. nếu có
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu “Chắn Hội Hà Nội – 7 Năm một chặng đường”
  Tôi xin cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của CHHN. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp
   
  Nobitaviet05Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng thích điều này.
 18. nhimbo12

  nhimbo12 Hội Chắn Hà Tây

  ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI ĐẤU: CH HÀ NỘI 7 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG.
  -: Tên nick: nhimbo12
  -: ID: 5170084
  -: Lever: Chánh Tổng.
  -: Là thành viên thuộc: CHHT
  -: SĐT: 0363143186
  Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không.
  Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải đấu: CHẮN HỘI HÀ NỘI, 7 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG. Tôi cam kết sẽ tuân thủ mọi nội quy điều lệ của giải đấu, thể hiện đúng tinh thần: chơi vui, sống đẹp của CHHN.
  Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 19. Hùng Tur Borg

  Hùng Tur Borg Hội chắn Bắc Ninh

  Tên nick: Hùng Tur Borg
  - Là thành viên Hội Chẵn Bắc Ninh
  - ID: 4887696
  - SĐT: 0898093415
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu.
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu “Chắn Hội Hà Nội – 7 Năm một chặng đường”
  Tôi xin cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của CHHN. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 20. Vét Marlboro

  Vét Marlboro Lý trưởng

  đăngký thamdự giải đấu : " Chắn Hội Hà Nội - 7 Năm Môt chặng đường "
  - Tên Nick : vetmang1988
  - Là thành viên :HỘI CHẮN PHỐ HIẾN
  - ID: 5132550
  - SĐT:0963192086
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu. nếu có
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu “Chắn Hội Hà Nội – 7 Năm một chặng đường”
  Tôi xin cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của CHHN. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp