[Sự kiện] Đăng ký tham gia giải đấu "Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần 9"

Thảo luận trong 'Chắn hội Lèo Tôm' bắt đầu bởi Chắn Hội Lèo Tôm, 18/3/21.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. Fc_89

  Fc_89 Chắn hội MU

   
  Đức Tính_NBcachep_hoarong86 thích điều này.
 2. Vân trường1977

  Vân trường1977 Hội Chắn Hà Tây

  Mới
  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần 9"

  - Tên nick: Vân trường1977
  - Là thành Viên Hà Tây
  - ID: 4278782
  - Level: Tri phủ
  - SĐT: 0967791977
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần 9", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.

  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  xuanlan1980, pdhien, hoamoclan902 others thích điều này.
 3. tàisửuj

  tàisửuj Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần 9"

  - Tên nick: @tàisửuj
  - Là thành viên: Chắn hội MU
  - ID: 3990895
  - Level: Tri phủ
  - SĐT: 0846668018
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần 9", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.

  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  pdhien, hoamoclan90cachep_hoarong86 thích điều này.
 4. manhchucbao

  manhchucbao Dân đen

   
  cachep_hoarong86 thích điều này.
 5. HeroSports

  HeroSports Chắn hội Hải Phòng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Chắn Hội Lèo Tôm mở rộng lần 9"
  - Tên nick: @ Herosport
  - Là thành viên: Chắn Hội Hải Phòng
  - ID: 4829381
  - Level: Tri huyện
  - SĐT: 0986896958
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần 9", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.

  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  vinhquanluc325, chắn Ka18, Đức Tính_NB6 others thích điều này.
 6. chuc1982

  chuc1982 Hội chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu “ chắn hội lèo tôm mở rộng lần 9”
  - tên nich: chuc1982
  - là thành viên HC: hà Tây
  - iD: 5364187
  - level: tri phủ
  - Sđt : 0386014845
  - yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  -tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải đấu “ chắn hội lèo tôm mở rộng lần 9”tôi xin cam đoan chấp hành đầy đủ , các quy định, và điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời hạn.
  * chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  Trai Diêm Phố, xuanlan1980, pdhien2 others thích điều này.
 7. zangteehee1

  zangteehee1 Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham gia giải đấu " CHẮN HỘI LÈO TÔM MỞ RỘNG LẦN 9"

  -
  Tên nick: zangteehee1
  - Là thành viên: Chắn Hội MU
  - ID: 3707671
  - level: Tuần Phủ
  - SĐT: 0945538869
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian: không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn Hội Lèo Tôm Mở rộng lần 9" tôi xin cam đoan chấp hành đầy đủ các qui định điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng thời hạn .
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
  chắn Ka18, ANH HYE, pdhien2 others thích điều này.
 8. Thăng Rùa 1990

  Thăng Rùa 1990 Hội chắn Bắc Ninh

  Đơn đăng ký tham dự giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần 9":

  - Tên nick: Thăng Rùa 1990
  - Là thành viên Hội Chắn Bắc Ninh
  - ID: 1990
  - Level: Tri Huyện
  - SĐT: 0343699446
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần 9", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  pdhien, hoamoclan90cachep_hoarong86 thích điều này.
 9. Đơn đăng ký tham dự giải "Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần 9":

  - Tên nick: Nguyễn Tiểu Thương
  - Là thành viên Chắn hội Hà Nội
  - ID: 888.
  - Level: Tri Phủ.
  - SĐT: 091 3288260.
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không.

  Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần 9", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  Trai Diêm Phố, Đức Tính_NB, Camp Nou9 others thích điều này.
 10. suoidoibv

  suoidoibv Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần 9":

  - Tên nick: @suoidoibv
  - Là thành viên : Chắn Hội MU
  - ID: 88088
  - Level: Tri Phủ
  - SĐT: 0915071979
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần 9", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  Long Nguyen, xuanlan1980, pdhien2 others thích điều này.
 11. chanhoi baoloc

  chanhoi baoloc Hội Chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần 9":

  - Tên nick:chanhoi baoloc
  - Là thành viên hôi chắn hà tây
  - ID: 3829161
  - Level: trị huyên
  - SĐT: 0916583349
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần 9", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ củagiải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
 12. Tài Me 1995

  Tài Me 1995 Ban TCSK HCBN

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần 9"

  - Tên nick: Tài Me 1995
  - Là chắn thủ: Hội Chắn Bắc Ninh
  - ID: 5174044
  - Level: Chánh tổng
  - SĐT: 0396567546
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần 9", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
 13. Mr Mười 89

  Mr Mười 89 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham gia giải đấu " CHẮN HỘI LÈO TÔM MỞ RỘNG LẦN 9"

  -
  Tên nick: @Mr Mười 89
  - Là thành viên: Hội Chắn Đất Tổ
  - ID: 4915848
  - level: Tri Huyện
  - SĐT: 0976165582
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian: không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn Hội Lèo Tôm Mở rộng lần 9" tôi xin cam đoan chấp hành đầy đủ các qui định điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng thời hạn .
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
  Trai Diêm Phố, tàisửuj, pdhien2 others thích điều này.
 14. LienPhuong

  LienPhuong Chánh tổng

  đăng ký tham gia giải đấu " CHẮN HỘI LÈO TÔM MỞ RỘNG LẦN 9"

  -
  Tên nick: @LienPhuong
  - Là thành viên: Hội Chắn Đất Tổ
  - ID: 5528
  - level: Tri phủ
  - SĐT: 0934564982
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian: không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn Hội Lèo Tôm Mở rộng lần 9" tôi xin cam đoan chấp hành đầy đủ các qui định điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng thời hạn .
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
  Trai Diêm Phố, Long Nguyen, pdhien2 others thích điều này.
 15. Ác Điểu

  Ác Điểu Hội phó Hội Chắn Hải Dương

  đăng ký tham gia giải đấu " CHẮN HỘI LÈO TÔM MỞ RỘNG LẦN 9"

  -
  Tên nick: ÁC ĐIỂU
  - Là thành viên: HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  - ID: 4648434
  - level: Tri huyện
  - SĐT: 0936978890
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian: không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn Hội Lèo Tôm Mở rộng lần 9" tôi xin cam đoan chấp hành đầy đủ các qui định điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng thời hạn .
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
  Long Nguyen, Hà_ Hồ, pdhien2 others thích điều này.
 16. Hinh Saker

  Hinh Saker TCSK - Hội Chắn Ninh Bình

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần 9"

  - Tên nick: hinh saker
  - Là chắn thủ: hội chắn ninh bình
  - ID: 4744875
  - Level: Chánh Tổng
  - SĐT: 0972747514
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần 9", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.

  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 17. kiếp đỏ đen hp

  kiếp đỏ đen hp Phó ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

  Đơn đăng ký tham gia giải đấu " CHẮN HỘI LÈO TÔM MỞ RỘNG LẦN 9"

  -
  Tên nick: Kiếp Đỏ Đen HP
  - Là thành viên: CHẮN HỘI HẢI PHÒNG
  - ID: 998899
  - level: Tri Phủ
  - SĐT: 0948 389 398
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian: không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn Hội Lèo Tôm Mở rộng lần 9" tôi xin cam đoan chấp hành đầy đủ các qui định điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng thời hạn .
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
  chắn Ka18, Long Nguyen, thanhtuan673 others thích điều này.
 18. Lộc Phong Lan

  Lộc Phong Lan Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần 9"

  - Tên nick: Lộc Phong Lan
  - Là thành viên:Tiêu Dao Hội
  - ID: 3333333
  - Level: Tri Phủ
  - SĐT: 0908327387
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần 9", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!@};-=D>
   
  chắn Ka18, TCSK_TDH, Camp Nou7 others thích điều này.
 19. quê_nhà08

  quê_nhà08 Chắn Hội Lèo Tôm

  Đơn đăng ký tham dự giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần 9":

  - Tên nick: Quê_nhà08
  - Là thành viên Chắn hội Lèo Tôm
  - ID: 5205474
  - Level: Tri Huyện
  - SĐT: 0868244781
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần 9", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.
  Chúc giải đấu thành công!
   
  Camp Nou, heromediapro, thuc09895 others thích điều này.
 20. lưu tuấn nghia12

  lưu tuấn nghia12 Chắn hội Hải Phòng

  Đơn đăng ký tham dự giải "Chắn Hội Lèo Tôm mở rộng lần 9"

  - Tên nick : lưu tuấn nghia12
  - Là thành viên : Chắn Hội Hải Phòng
  - ID : 5586990
  - Level : chánh tổng
  - Sđt : 0962430702
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Chắn Hội Lèo Tôm mở rộng lần 9", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí đúng hạn. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  chắn Ka18, thanhtuan67, KHO_TIEN184 others thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.