[Sự kiện] ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI ĐẤU CHẮN HỘI HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN 7

Thảo luận trong 'Chắn hội Hải Phòng' bắt đầu bởi Chắn hội Hải Phòng, 8/5/21.

 1. thanhvptuhg

  thanhvptuhg Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7":
  - Tên nick: thanhvptuhg
  - Là thành viên: Hội Chắn Tây Bắc
  - ID: 2970196
  - Level: Tri phủ
  - SĐT: 0914626090
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấuvà nộp phí tham gia đúng hạn. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
 2. Cơ Khí Minh Khương

  Cơ Khí Minh Khương Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7":
  - Tên nick: Cơ Khí Minh Khương
  - Là thành viên: Hội Chắn Hưng Yên
  - ID: 5036237
  - Level: Chánh Tổng
  - SĐT: 0985369123
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
 3. Mạnh Sơn 1975

  Mạnh Sơn 1975 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham gia giải đấu CHHP Mở rộng lân 7.
  Tên nick : Mạnh Sơn 1975
  ID. 996789
  Level. Tri phủ
  Thành viên. tự do
  Đt 0888322006
  Yêu cầu đặc biệt : Không.
  Tôi xin tự nguyện tham gia giải đấu chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
 4. chanvuongvtcl01

  chanvuongvtcl01 Hội phó - Phó ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7":
  - Tên nick: @chanvuongvtcl01
  - Là thành viên: @Hội Chắn Hải Dương
  - ID: 868686
  - Level: Tri phủ
  - SĐT: 0859189555
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp .
   
 5. Ác Điểu

  Ác Điểu Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7":
  - Tên nick: ÁC ĐIỂU
  - Là thành viên: HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  - ID: 4648434
  - Level: Tri Huyện
  - SĐT: ,0936978890
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp .
   
 6. Long haj 2013

  Long haj 2013 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham gia giải đấu" chắn hội hải phòng mở rộng lần 7":
  - tên nick Long Haj 2013
  - là thành viên: chắn hội Hà Nội
  - ID: 4988995
  - level: tri huyện
  - SĐT: 0983196325
  - yêu cầu đặc biệt về thời gian không
  - tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải đấu" chắn hội hải phòng mở rộng lần 7". Tôi xin cam đoan chấp hành đầy đủ các quy định và điều lệ của giải đấu, và nộp phí tham gia giải đấu đúng thời hạn quy định.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 7. whydie8x

  whydie8x Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7":
  - Tên ních : whydie8x
  - ID : 4014407
  - Level : Tri Huyện
  - SDT : 0961318444
  - Là chắn thủ tự do
  - Yêu cầu thời gian : không
  - Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.và nộp phí tham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 8. Camp Nou

  Camp Nou Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7":
  - Tên nick : Camp Nou
  - ID : 251080
  - Level : Tri Phủ
  - SĐT : sẽ liên hệ BTC
  - Là chắn thủ tự do
  - Yêu cầu thời gian : không
  - Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.và nộp phí tham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!**==**==**==**==**==
   
 9. Đơn đăng ký tham dự giải "Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7"
  - Tên nick: Nhất Cửu Thất Cửu
  - Là thành viên Tự do
  - ID: 1402548
  - Level: Tri phủ
  - SĐT: 0912565894
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7"
  Tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn./.
   
 10. bogiaacb

  bogiaacb Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7"
  - Tên nick: Bogiaacb
  - Là thành viên: Tự do
  - ID: 2926861
  - Level: tri phủ
  - SĐT: 0989807685
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.
   
 11. UHAAMD2021-36

  UHAAMD2021-36 Chắn Hội Lèo Tôm

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7"
  - Tên nick: Anhcold
  - Là thành viên: Tự do
  - ID: 3501948
  - Level: tri phủ
  - SĐT: 0339298863
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.
   
 12. trai nguyenbac

  trai nguyenbac Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7"
  - Tên nick: trai nguyenbac
  - Là thành viên: HCHT
  - ID: 3625297
  - Level: tri phủ
  - SĐT: 0942604333
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.
   
 13. phuccakiemht

  phuccakiemht Hội Chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7":
  - Tên nick: phuccakiemht
  - Là thành viên: Hội Chắn hà tây
  - ID: 5203467
  - Level: Tri huyện
  - SĐT: 0961749389
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
 14. Đoàn Trọng HT

  Đoàn Trọng HT Ủy viên TCSK - Hội Chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7 "
  -
  Tên nick: Đoàn Trọng HT
  -
  Là thành viên: Hội Chắn Hà Tây
  - ID: 5967552

  - Level: Chánh Tổng
  - SĐT:0906073358
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian tham gia thi đấu: không
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7" , tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.
   
 15. Hường QK

  Hường QK Hội Chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7":
  - Tên nick: Hường QK
  - Là thành viên: Hội Chắn Hà Tây
  - ID: 5513997
  - Level: Tri Huyện
  - SĐT: 0869988959
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.
   
 16. debeotrubeo

  debeotrubeo Hội chắn Hải Dương

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7":
  - Tên nick: @debeotrubeo
  - Là thành viên: Hội Chắn Hải Dương
  - ID: 8585
  - Level: Tuần phủ
  - SĐT: 0914.35.12.12
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quyđịnh, điều lệ của giải đấuvà nộp phí tham gia đúng
   
 17. satthumaulanh2018

  satthumaulanh2018 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7":
  - Tên nick: satthumaulanh2018
  - là chắn thủ tự do
  - ID: 5110225
  - Level: tri huyện
  - SĐT: 0984463111
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.và nộp phí tham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 18. nguyenbavietanh

  nguyenbavietanh Hội Chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7":
  - Tên nick: nguyenbavietanh
  - Là thành viên: Chắn hội Hà Tây
  - ID: 4979468
  - Level: 303
  - SĐT: 0349170666
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7",tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.
   
 19. 0915160486

  0915160486 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7":
  - Tên nick: 0915160486
  - Là thành viên: Hội Chắn Hưng Yên
  - ID: 5158940
  - Level: Tri Phủ
  - SĐT: 0915160485
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công rực rỡ !
   
  Nobitaviet05Hoàng Bích thích điều này.
 20. ManhTung2311

  ManhTung2311 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 7"
  - Tên nick: @ManhTung2311
  - Là thành viên: Hội Chắn Hưng Yên
  - ID: 5905861
  - Level: Chánh Tổng
  - SĐT: 0388828646
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hộiHải Phòng mở rộng lần 7", tôi cam đoan sẽ chấphành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.
   
  Nobitaviet05Hoàng Bích thích điều này.