Đại Chiến Chắn Hội Hà Nội lần thứ 1 _ bảng D vòng loại

Thảo luận trong 'Chợ làng' bắt đầu bởi ducthudo, 10/1/13.

 1. ducthudo

  ducthudo Chắn hội Hà Nội

  Trân đấu đã diễn ra
  Có người Ù chi..người đó là Phuong Linh yêu tinh

  ChanPro2013.1.10.20.13.45.
   
  doc_co_cau_bai2, Duong Minh Chaudonguyen_khang thích điều này.
 2. ducthudo

  ducthudo Chắn hội Hà Nội

  ChanPro2013.1.10.20.16.29. Ngô Trí Việt ù ván 2
   
  doc_co_cau_bai2Duong Minh Chau thích điều này.
 3. ducthudo

  ducthudo Chắn hội Hà Nội

  Phương Linh lại ù to

  ChanPro2013.1.10.20.19.32.
   
  doc_co_cau_bai2Duong Minh Chau thích điều này.
 4. ducthudo

  ducthudo Chắn hội Hà Nội

  ChanPro2013.1.10.20.23.8.
   
  doc_co_cau_bai2Duong Minh Chau thích điều này.
 5. ducthudo

  ducthudo Chắn hội Hà Nội

  ChanPro2013.1.10.20.26.11.
   
  doc_co_cau_bai2Duong Minh Chau thích điều này.
 6. ducthudo

  ducthudo Chắn hội Hà Nội

  ChanPro2013.1.10.20.28.57.
   
  doc_co_cau_bai2Duong Minh Chau thích điều này.
 7. ducthudo

  ducthudo Chắn hội Hà Nội

  ChanPro2013.1.10.20.31.28.
   
  doc_co_cau_bai2Duong Minh Chau thích điều này.
 8. ducthudo

  ducthudo Chắn hội Hà Nội

  ChanPro2013.1.10.20.34.56.
   
  doc_co_cau_bai2Duong Minh Chau thích điều này.
 9. ducthudo

  ducthudo Chắn hội Hà Nội

  ChanPro2013.1.10.20.37.38.
   
  doc_co_cau_bai2Duong Minh Chau thích điều này.
 10. ducthudo

  ducthudo Chắn hội Hà Nội

  ChanPro2013.1.10.20.39.30.
   
  doc_co_cau_bai2Duong Minh Chau thích điều này.
 11. ducthudo

  ducthudo Chắn hội Hà Nội

  ChanPro2013.1.10.20.42.43.
   
  doc_co_cau_bai2Duong Minh Chau thích điều này.
 12. ducthudo

  ducthudo Chắn hội Hà Nội

  ChanPro2013.1.10.20.45.40.
   
  doc_co_cau_bai2Duong Minh Chau thích điều này.
 13. ducthudo

  ducthudo Chắn hội Hà Nội

  ChanPro2013.1.10.20.48.50.
   
  doc_co_cau_bai2Duong Minh Chau thích điều này.
 14. ducthudo

  ducthudo Chắn hội Hà Nội

  ChanPro2013.1.10.20.51.24.
   
  doc_co_cau_bai2Duong Minh Chau thích điều này.
 15. ducthudo

  ducthudo Chắn hội Hà Nội

  ChanPro2013.1.10.20.53.31.
   
  doc_co_cau_bai2Duong Minh Chau thích điều này.
 16. ducthudo

  ducthudo Chắn hội Hà Nội

  ChanPro2013.1.10.20.56.15.
   
  doc_co_cau_bai2Duong Minh Chau thích điều này.
 17. ducthudo

  ducthudo Chắn hội Hà Nội

  ChanPro2013.1.10.20.58.53.
   
  doc_co_cau_bai2Duong Minh Chau thích điều này.
 18. ducthudo

  ducthudo Chắn hội Hà Nội

  ChanPro2013.1.10.21.1.43.
   
  doc_co_cau_bai2Duong Minh Chau thích điều này.
 19. ducthudo

  ducthudo Chắn hội Hà Nội

  ChanPro2013.1.10.21.4.46.
   
  doc_co_cau_bai2Duong Minh Chau thích điều này.
 20. ducthudo

  ducthudo Chắn hội Hà Nội

  ChanPro2013.1.10.21.6.44.
   
  doc_co_cau_bai2Duong Minh Chau thích điều này.