{ CẬP NHẬP }DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC HCHT

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hà Tây' bắt đầu bởi Seo 1976, 26/3/19.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. Seo 1976

  Seo 1976 Hội Phó - Trưởng Ban Pháp Chế Hội Chắn Hà Tây

  Nơi Cập Nhập Danh Sách Thành Viên Chính Thức Hội Chắn Hà Tây
   
  Phạm Hồng Minh, maytrendinhnuilevanlap thích điều này.
 2. Seo 1976

  Seo 1976 Hội Phó - Trưởng Ban Pháp Chế Hội Chắn Hà Tây

  Danh sách thành viên chính thức Hội chắn Hà Tây

  Các từ ngữ viết tắt


  HT: Hội Trưởng
  HP: Hội Phó
  TB TCSK: Trưởng ban Tổ chức sự kiện.
  HP, TB TC: Hội phó, Trưởng ban Tài chính.
  HP, TB PC&NS: Hội phó, Trưởng ban Pháp chế & Nhân sự.
  UV TCSK: Ủy viên Tổ chức sự kiện.
  PB PC&NS: Phó ban Pháp chế & Nhân sự.
  PB TCSK: Phó Ban Tổ chức sự kiện.

  STT Họ và Tên Ngày sinh Số ĐT Nick Facebook Nick Chắn Số ĐD Chức vụ
  1
  Nguyễn Văn Cương
  17/05/1971
  0981381929 Nguyen CT Cafedangt
  2
  Lê Quý Lượng
  05/06/1976
  0975567785 Lê Lượng quyluongbv
  02
  TB TCSK
  3
  Đào Chí Hiếu
  05/06/1976
  0966464884 Đào Chí Hiếu dendaman121
  04
  UV TCSK
  4
  Nguyễn Hữu Khiển
  13/11/1981
  0916383349 Khien Nguyen chắnhội baoloc
  05
  5
  Nguyễn Văn Cờ
  02/12/1983
  0942604333 TraiNguyen Bac Trai nguyenbac
  06
  HP, TB TC
  6
  Đỗ Khắc Chiến
  24/06/1997
  0966887475 Đỗ Khắc Chiến Mộc Thơm
  07
  UV TCSK
  7
  Phạm Hồng Minh
  21/09/1976
  0914827417 Xứ Đoài Quê Tôi Seo 1976
  08
  HP, TB PC&NS
  8
  Hoàng Anh Tuấn
  05/07/1977
  0964102011 Tuấn Hoàng anhtaish
  10
  9
  Nguyễn Văn Xuân
  02/02/1975
  0978604372 Xuan Nguyen maytrendinhnui
  11
  HT
  10
  Nguyễn Đức Thành
  29/05/1988
  0961318444 Thành Tàu whydie8x
  12
  11
  Đoàn Văn Nhỏ
  27/02/1988
  0396825681 Doan Van Nho kun888
  14
  12
  Vũ Văn Sơn
  30/09/1979
  0972892192 Son Van dungthuytm
  15
  13
  Đoàn Văn Lượng
  14/05/1988
  0974238165 Đoàn Lượng 1Axe1Axe
  16
  14
  Lê Đức Dũng
  19/07/1986
  0904670322 Lê Dũng dunght19786
  17
  15
  Bùi Minh Thắng
  07/09/1987
  0972137987 Bùi Minh Thắng Thắngst87
  18
  16
  Nguyễn Tuấn Quân
  17/06/1990
  0786325789 Quân Tít QUAN 8899
  19
  17
  Nguyễn Tiến Dũng
  16/11/1980
  0986579880 Tiến Dũng tamdohaile
  20
  18
  Đinh Văn Được
  11/11/1981
  0966745381 Đinh Văn Được thuathithoi21
  21
  PB TCSK
  19
  Hoàng Huy Phương
  13/11/1973
  Inbox Hoàng Phương sân đình 1688
  22
  20
  Cao Quang Toàn
  01/05/1992
  0333353352 Cao Quang Toàn minsuzubon
  23
  21
  Lại Xuân Hanh
  17/06/1984
  0915569244 Chuot Nhat binbi6688
  24
  22
  Hoàng Ngọc Minh
  03/10/1984
  0911067268 Hoang Minh mĩnhk313
  25
  23
  Phạm Văn Xứng
  23/09/1986
  0915546785 Xứng Long Đạt Hà Tây Quê Luạ ht86
  26
  24
  Nguyễn Huy Việt
  09/10/1988
  0942969793 Nguyễn Việt Khánh___Trắng
  27
  25
  Nguyễn Quốc Hòa
  15/11/1993
  0967606032 Nguyen Quoc Hoa quochoa151193
  29
  26
  Lê Văn Tiến
  28/03/1977
  0967791977 Vân Trường Vân trường1977
  30
  27
  Phùng Minh Phúc
  25/10/1989
  0961749389 Phúc Cá Kiếm phuccakiemht
  31
  28
  Nguyễn Chí Hùng
  14/05/1989
  0962998883 Nguyễn Hùng 89hung89
  32
  29
  Trần Đức Cường
  17/08/1987
  0974597278 Cuong Tran cuongtran19872008
  34
  30
  Lê Văn Lập
  11/22/1989
  0963328610 Tiến Phát levanlap
  35
  31
  Dương Minh Tuấn
  03/09/1976
  0988812868 Yêu Thương Xóm Đình Yêu Thương Xóm Đình
  36
  32
  Lương Văn Phúc
  05/04/1992
  0363143186 Lương Phúc nhimbo12
  37
  33
  Nguyễn Chí Nguyên
  29/06/1984
  0948624000 Nguyễn Chí Nguyên anh nguyenttvt7
  38
  34
  Phùng Quốc Minh
  11/18/1980
  0943118018 Phùng Quốc Minh anh hangchip101
  39
  35
  Nguyễn Xuân Thanh
  16/10/1982
  0947039033 Nguyễn Thanh Loan thanhloan8888
  40
  36
  Nguyễn Danh Cửu
  03/12/1970
  0984569317 Nguyễn Cửu xuatanmaytrang
  41
  37
  Nguyễn Văn Tạo
  31/08/1984
  0966127330 QC Hà Sơn Art quangcaohason
  42
  38
  Hoàng Văn Thăng
  06/11/1989
  0981434888 Hoàng Thăng Fly611
  46
  39
  Đỗ Giáp
  29/4/1984
  0392883553 Vô Tâm ol 2018 lo
  58
  40
  Nguyễn Thị Hà
  06/11/1977
  0936361177 Trà Đá Trà Đá 1977
  77
  41
  Nguyễn Văn Quảng
  22/12/1980
  0988467468 Trà Đá Chu Du 77
  80
  42
  Nguyễn Thị Lệ Thủy
  30/07/1986
  0978212433 Thủy Triều Đỏ giadinh5t
  86
  PB PC&NS
   
  Last edited by a moderator: 15/7/19
  Hoa Đà TS, Fly611, Thắngst8713 others thích điều này.
 3. Seo 1976

  Seo 1976 Hội Phó - Trưởng Ban Pháp Chế Hội Chắn Hà Tây

  BQT HCHT
  BAN PC&NS HCHT
  DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC HỘI CHẮN HÀ TÂY...
  CẬP NHẬP ĐẾN NGÀY 15/08/2019

  1: @cafedangt... số định danh 01 ... CÔNG THẦN
  2: @quyluongbv... số định danh...02...TRƯỞNG BAN TCSK HCHT
  3: @trai nguyenbac...số định danh 06... HỘI PHÓ ,TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH HCHT
  4: @Mộc Thơm...số định danh 07.
  5: @Seo 1976 ...số định danh 08...HỘI PHÓ, TRƯỞNG BAN PC&NS HCHT
  6: @giadinh5t ...số định danh 86... Phó Ban PC&NS HCHT
  7 :@anhtaish...số định danh ...10
  8: @maytrendinhnui...số định danh..11...HỘI TRƯỞNG
  9: : @kun888...số định danh...14
  10:@dungthuytm...số định danh ...15
  11: @1Axe1Axe...số định danh...16
  12: @dunght19786 ...số định danh ...17.
  13: @Thắngst87 ...số định danh...18.
  14: @QUAN 8899 ...số định danh...19.
  15:@tamdohaile...số định danh ...20.
  16: @thuathithoi21...số định danh ...21.
  17:@minsuzubon...số định danh ...23.
  18: @binbi6688...số định danh...24.
  19: @mĩnhk313 ...số định danh...25.
  20: @Hà Tây Quê Lụa ht86...số định danh...26.
  21: @Khánh___Trắng...số định danh...27.
  22: @fb_quochoa151193...số định danh...29.
  23: @Vân trường1977...số định danh...30.
  24: @phuccakiemht...số định danh...31.
  25: @89hung89...số định danh...32
  26: @Chắn hội Hà Tây... ( bao gồm nick: @Chắn hội Hà Tây, @Chắn Hội_Hà Tây, @BTCSKHC Hà Tây @Chắn Hội Hà Tây 1 )... Số định danh...33.
  27: @cuongtran19872008...số định danh...34.
  28: @levanlap...số định danh...35... Ủy Viên Ban TCSK HCHT
  29: @Yeu Thương Xóm Đình...số định danh...36.
  30: @nhimbo12 ...số định danh ...12
  31: @anh Nguyên ttvt7 .. Số định danh ..38
  32 : @chanhoi baoloc ... Số định danh ..05
  33 : @sân đình 1688 ... Số định danh ..22
  34: @hangchip101 ... Số định danh ..39
  35:@thanhloan8888 . Số định danh ..40
  36: @xuatanmaytrang ... Số định danh .. 41
  37: @quangcaohason ... Số định danh ... 42
  38: @Trà Đá 1977 ... Số định danh ... 77
  39 : @CHU DU 77 ... Số định danh ... 80
  40 ; @Fly611 .....Số định danh ...46
  41 ; @ol 2018 lo ... Số định danh ...58
  42 ; @bim1107 ... Số định danh ... 43
  43; @Chủ tịch xã ... Số định danh ... 44
  44; @0987883822 ... Số định danh ... 45
  45 ; @09726333332 ... Số định danh ... 47
  46 ; @vu van dao ... Số định danh ... 48
  47 ; @hieuchienhc ... Số định danh ..50
  48 ; @quang_diep86 ... Số định danh ..51
  49 ; @NGUYENPHUONGLJNH.. Số định danh ..52
  50; @Cr7__... Số định danh ...54
  51: @nguyễn chiến long ...Số định danh ...55
  52: @khanhlan1985 ... Số định danh ...56
  53: @kzin88 ... Số định danh ... 57.
  54:
  55:

  Bản sửa đổi ngày 23/09/2019
  BAN PC&NS HCHT
  BQT HCHT( đã ký)
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 30/9/19
  Hoa Đà TS, tamdohaile, Fly61119 others thích điều này.
 4. Seo 1976

  Seo 1976 Hội Phó - Trưởng Ban Pháp Chế Hội Chắn Hà Tây

  Danh sách thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây , được cập nhập ngày 08/05/2019 20190508_112244.
   
  Hoa Đà TS, tamdohaile, quyluongbv5 others thích điều này.
 5. Seo 1976

  Seo 1976 Hội Phó - Trưởng Ban Pháp Chế Hội Chắn Hà Tây

  Danh sách BQT HCHT { sửa đổi } và thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây
  Cập nhập ngày 17/05/2019: received_449127655837484.
   
  Hoa Đà TS, quyluongbv, Fly6114 others thích điều này.
 6. Seo 1976

  Seo 1976 Hội Phó - Trưởng Ban Pháp Chế Hội Chắn Hà Tây

  Danh sách BQT HCHT { Sửa Đổi Bổ Xung} và thành viên chính thức HCHT, cập nhập ngày 24/05/2019: 20190524_094636.
   
  Hoa Đà TS, quyluongbv, Fly6111 người khác thích điều này.
 7. Seo 1976

  Seo 1976 Hội Phó - Trưởng Ban Pháp Chế Hội Chắn Hà Tây

  20190621_080644. Cập Nhập Danh Sách Thành Viên Chính Thức Hội Chắn Hà Tây { Sửa Đổi Bổ Xung } Ngày 21/6/2019
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 21/6/19
  Hoa Đà TS, quyluongbv, Fly6112 others thích điều này.
 8. Seo 1976

  Seo 1976 Hội Phó - Trưởng Ban Pháp Chế Hội Chắn Hà Tây

  ( Cập Nhập )DANH SÁCH CHẮN THỦ KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN HỘI CHẮN HÀ TÂY:
  @khaiquang33
  { Khai trừ ngày 11/6/2019 }
  @whydie8x
  { Xin Ra ngày 02/07/2019 }.
  @dendaman121
  { xin ra ngày 26/7/2019 }
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 16/8/19
  Hoa Đà TS, levanlap, quyluongbv3 others thích điều này.
 9. Seo 1976

  Seo 1976 Hội Phó - Trưởng Ban Pháp Chế Hội Chắn Hà Tây

  Cập nhập danh sách thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây ( ngày 26/7/2019) received_475216536601449.
   
 10. Seo 1976

  Seo 1976 Hội Phó - Trưởng Ban Pháp Chế Hội Chắn Hà Tây

  CẬP NHẬP DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC HỘI CHẮN HÀ TÂY ( NGÀY 15/08/2019 ): received_966078313740190.
   
  Hoa Đà TSlevanlap thích điều này.
 11. Seo 1976

  Seo 1976 Hội Phó - Trưởng Ban Pháp Chế Hội Chắn Hà Tây

  CẬP NHẬP DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC HỘI CHẮN HÀ TÂY ( 09/09/2019). 20190909_150037.
   
  Hoa Đà TS thích điều này.
 12. Seo 1976

  Seo 1976 Hội Phó - Trưởng Ban Pháp Chế Hội Chắn Hà Tây

  CẬP NHẬP DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC HỘI CHẮN HÀ TÂY ( 23/09/2019).
  received_494697874643400.
   
 13. Seo 1976

  Seo 1976 Hội Phó - Trưởng Ban Pháp Chế Hội Chắn Hà Tây

  Cập Nhập Danh Sách Thành Viên Chính Thức Hội Chắn Hà Tây ( Ngày 20/11/2019)
  20191120_102946.
   
  Hoa Đà TS thích điều này.
 14. Seo 1976

  Seo 1976 Hội Phó - Trưởng Ban Pháp Chế Hội Chắn Hà Tây

  CẬP NHẬP DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC HỘI CHẮN HÀ TÂY.
  NGÀY 03/12/2019.

  20191203_073529.
   
 15. Seo 1976

  Seo 1976 Hội Phó - Trưởng Ban Pháp Chế Hội Chắn Hà Tây

  CẬP NHẬP DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC HỘI CHẮN HÀ TÂY
  NGÀY 26/3/2020.

  20200326_081746.
   
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.