[Chắn] Các Trận Đấu Giao Lưu Giữa Các Hội Viên Thành Nam SĐ & Bang Hội Bạn

Thảo luận trong 'Thành Nam SĐ' bắt đầu bởi TCSK Thành Nam S.Đ, 10/4/19.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Ấm Áp Mùa Đông 2023: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 25/09/2023 đến 01/03/2024. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Danh sách Ủng Hộ AAMD 2023:
Tổng số tiền:
 1. Chip2006

  Chip2006 Thổ địa

  0947500956 thích điều này.
 2. Cẩm Hương 1983

  Cẩm Hương 1983 Lý trưởng

  20h30 tối thứ tư 07/08/2019: trận đấu giao hữu giữa 4 Hội Trưởng của 4 Hội Chắn:
  + Hội Chắn Phố Hiến @Dũng Chu Văn
  + Hội Chắn Hà Tây @maytrendinhnui
  + Hội Chắn Bắc Ninh @caudoi1977
  + Hội Chắn Xứ Thanh @tho nat
  - Địa điểm thi đấu:
  bàn 19 - khu Chánh Tổng - Huyện Đường
  - Luật thi đấu: cược 100.000 bảo, ù suông, không nuôi gà, xin chơi, tính điểm. Thi đấu 32 ván, hết 16 ván đổi chỗ theo hiệu lệnh của trọng tài
  - Các chắn thủ sẽ ủng hộ cho quỹ bảo của giải đấu như sau: về nhất ủng hộ 100m , về nhì ủng hộ 200m, về ba ủng hộ 3000, về bốn ủng hộ 400m. Tất cả đc chuyển về id 5248815 nick TCSK Thành Nam
  - Trọng tài & Phóng viên: @Cẩm Hương 83
  ván 5 kt
  https://chanphom.com/replay?l=l1pvvd0g_uyd 5.
   
  0947500956 thích điều này.
 3. Chip2006

  Chip2006 Thổ địa

  0947500956 thích điều này.
 4. Cẩm Hương 1983

  Cẩm Hương 1983 Lý trưởng

  20h30 tối thứ tư 07/08/2019: trận đấu giao hữu giữa 4 Hội Trưởng của 4 Hội Chắn:
  + Hội Chắn Phố Hiến @Dũng Chu Văn
  + Hội Chắn Hà Tây @maytrendinhnui
  + Hội Chắn Bắc Ninh @caudoi1977
  + Hội Chắn Xứ Thanh @tho nat
  - Địa điểm thi đấu:
  bàn 19 - khu Chánh Tổng - Huyện Đường
  - Luật thi đấu: cược 100.000 bảo, ù suông, không nuôi gà, xin chơi, tính điểm. Thi đấu 32 ván, hết 16 ván đổi chỗ theo hiệu lệnh của trọng tài
  - Các chắn thủ sẽ ủng hộ cho quỹ bảo của giải đấu như sau: về nhất ủng hộ 100m , về nhì ủng hộ 200m, về ba ủng hộ 3000, về bốn ủng hộ 400m. Tất cả đc chuyển về id 5248815 nick TCSK Thành Nam
  - Trọng tài & Phóng viên: @Cẩm Hương 83
  ván 6 kt
  https://chanphom.com/replay?l=l1pvvd4i_uyd 6.
   
  0947500956 thích điều này.
 5. Chip2006

  Chip2006 Thổ địa

  0947500956 thích điều này.
 6. Chip2006

  Chip2006 Thổ địa

  0947500956 thích điều này.
 7. Cẩm Hương 1983

  Cẩm Hương 1983 Lý trưởng

  20h30 tối thứ tư 07/08/2019: trận đấu giao hữu giữa 4 Hội Trưởng của 4 Hội Chắn:
  + Hội Chắn Phố Hiến @Dũng Chu Văn
  + Hội Chắn Hà Tây @maytrendinhnui
  + Hội Chắn Bắc Ninh @caudoi1977
  + Hội Chắn Xứ Thanh @tho nat
  - Địa điểm thi đấu:
  bàn 19 - khu Chánh Tổng - Huyện Đường
  - Luật thi đấu: cược 100.000 bảo, ù suông, không nuôi gà, xin chơi, tính điểm. Thi đấu 32 ván, hết 16 ván đổi chỗ theo hiệu lệnh của trọng tài
  - Các chắn thủ sẽ ủng hộ cho quỹ bảo của giải đấu như sau: về nhất ủng hộ 100m , về nhì ủng hộ 200m, về ba ủng hộ 3000, về bốn ủng hộ 400m. Tất cả đc chuyển về id 5248815 nick TCSK Thành Nam
  - Trọng tài & Phóng viên: @Cẩm Hương 83
  ván 7 kt
  https://chanphom.com/replay?l=l1pvvdbu_uyd 7.
   
  0947500956 thích điều này.
 8. Chip2006

  Chip2006 Thổ địa

  0947500956 thích điều này.
 9. Cẩm Hương 1983

  Cẩm Hương 1983 Lý trưởng

  20h30 tối thứ tư 07/08/2019: trận đấu giao hữu giữa 4 Hội Trưởng của 4 Hội Chắn:
  + Hội Chắn Phố Hiến @Dũng Chu Văn
  + Hội Chắn Hà Tây @maytrendinhnui
  + Hội Chắn Bắc Ninh @caudoi1977
  + Hội Chắn Xứ Thanh @tho nat
  - Địa điểm thi đấu:
  bàn 19 - khu Chánh Tổng - Huyện Đường
  - Luật thi đấu: cược 100.000 bảo, ù suông, không nuôi gà, xin chơi, tính điểm. Thi đấu 32 ván, hết 16 ván đổi chỗ theo hiệu lệnh của trọng tài
  - Các chắn thủ sẽ ủng hộ cho quỹ bảo của giải đấu như sau: về nhất ủng hộ 100m , về nhì ủng hộ 200m, về ba ủng hộ 3000, về bốn ủng hộ 400m. Tất cả đc chuyển về id 5248815 nick TCSK Thành Nam
  - Trọng tài & Phóng viên: @Cẩm Hương 83
  ván 8 kt
  https://chanphom.com/replay?l=l1pvvdjo_uyd 8.
   
  0947500956 thích điều này.
 10. Chip2006

  Chip2006 Thổ địa

  0947500956 thích điều này.
 11. Cẩm Hương 1983

  Cẩm Hương 1983 Lý trưởng

  20h30 tối thứ tư 07/08/2019: trận đấu giao hữu giữa 4 Hội Trưởng của 4 Hội Chắn:
  + Hội Chắn Phố Hiến @Dũng Chu Văn
  + Hội Chắn Hà Tây @maytrendinhnui
  + Hội Chắn Bắc Ninh @caudoi1977
  + Hội Chắn Xứ Thanh @tho nat
  - Địa điểm thi đấu:
  bàn 19 - khu Chánh Tổng - Huyện Đường
  - Luật thi đấu: cược 100.000 bảo, ù suông, không nuôi gà, xin chơi, tính điểm. Thi đấu 32 ván, hết 16 ván đổi chỗ theo hiệu lệnh của trọng tài
  - Các chắn thủ sẽ ủng hộ cho quỹ bảo của giải đấu như sau: về nhất ủng hộ 100m , về nhì ủng hộ 200m, về ba ủng hộ 3000, về bốn ủng hộ 400m. Tất cả đc chuyển về id 5248815 nick TCSK Thành Nam
  - Trọng tài & Phóng viên: @Cẩm Hương 83
  ván 9 kt
  https://chanphom.com/replay?l=l1pvvdoy_uyd 9.
   
  0947500956 thích điều này.
 12. Cẩm Hương 1983

  Cẩm Hương 1983 Lý trưởng

  20h30 tối thứ tư 07/08/2019: trận đấu giao hữu giữa 4 Hội Trưởng của 4 Hội Chắn:
  + Hội Chắn Phố Hiến @Dũng Chu Văn
  + Hội Chắn Hà Tây @maytrendinhnui
  + Hội Chắn Bắc Ninh @caudoi1977
  + Hội Chắn Xứ Thanh @tho nat
  - Địa điểm thi đấu:
  bàn 19 - khu Chánh Tổng - Huyện Đường
  - Luật thi đấu: cược 100.000 bảo, ù suông, không nuôi gà, xin chơi, tính điểm. Thi đấu 32 ván, hết 16 ván đổi chỗ theo hiệu lệnh của trọng tài
  - Các chắn thủ sẽ ủng hộ cho quỹ bảo của giải đấu như sau: về nhất ủng hộ 100m , về nhì ủng hộ 200m, về ba ủng hộ 3000, về bốn ủng hộ 400m. Tất cả đc chuyển về id 5248815 nick TCSK Thành Nam
  - Trọng tài & Phóng viên: @Cẩm Hương 83
  ván 10 kt
  https://chanphom.com/replay?l=l1pvvdsn_uyd 10.
   
  0947500956 thích điều này.
 13. Chip2006

  Chip2006 Thổ địa

  0947500956 thích điều này.
 14. Cẩm Hương 1983

  Cẩm Hương 1983 Lý trưởng

  20h30 tối thứ tư 07/08/2019: trận đấu giao hữu giữa 4 Hội Trưởng của 4 Hội Chắn:
  + Hội Chắn Phố Hiến @Dũng Chu Văn
  + Hội Chắn Hà Tây @maytrendinhnui
  + Hội Chắn Bắc Ninh @caudoi1977
  + Hội Chắn Xứ Thanh @tho nat
  - Địa điểm thi đấu:
  bàn 19 - khu Chánh Tổng - Huyện Đường
  - Luật thi đấu: cược 100.000 bảo, ù suông, không nuôi gà, xin chơi, tính điểm. Thi đấu 32 ván, hết 16 ván đổi chỗ theo hiệu lệnh của trọng tài
  - Các chắn thủ sẽ ủng hộ cho quỹ bảo của giải đấu như sau: về nhất ủng hộ 100m , về nhì ủng hộ 200m, về ba ủng hộ 3000, về bốn ủng hộ 400m. Tất cả đc chuyển về id 5248815 nick TCSK Thành Nam
  - Trọng tài & Phóng viên: @Cẩm Hương 83
  ván 11 kt
  https://chanphom.com/replay?l=l1pvvdxk_uyd 11.
   
  0947500956 thích điều này.
 15. Chip2006

  Chip2006 Thổ địa

  0947500956 thích điều này.
 16. Chip2006

  Chip2006 Thổ địa

  0947500956 thích điều này.
 17. Cẩm Hương 1983

  Cẩm Hương 1983 Lý trưởng

  20h30 tối thứ tư 07/08/2019: trận đấu giao hữu giữa 4 Hội Trưởng của 4 Hội Chắn:
  + Hội Chắn Phố Hiến @Dũng Chu Văn
  + Hội Chắn Hà Tây @maytrendinhnui
  + Hội Chắn Bắc Ninh @caudoi1977
  + Hội Chắn Xứ Thanh @tho nat
  - Địa điểm thi đấu:
  bàn 19 - khu Chánh Tổng - Huyện Đường
  - Luật thi đấu: cược 100.000 bảo, ù suông, không nuôi gà, xin chơi, tính điểm. Thi đấu 32 ván, hết 16 ván đổi chỗ theo hiệu lệnh của trọng tài
  - Các chắn thủ sẽ ủng hộ cho quỹ bảo của giải đấu như sau: về nhất ủng hộ 100m , về nhì ủng hộ 200m, về ba ủng hộ 3000, về bốn ủng hộ 400m. Tất cả đc chuyển về id 5248815 nick TCSK Thành Nam
  - Trọng tài & Phóng viên: @Cẩm Hương 83
  ván 12 kt
  https://chanphom.com/replay?l=l1pvve4w_uyd 12.
   
  0947500956 thích điều này.
 18. Chip2006

  Chip2006 Thổ địa

  0947500956 thích điều này.
 19. Chip2006

  Chip2006 Thổ địa

  0947500956 thích điều này.
 20. Cẩm Hương 1983

  Cẩm Hương 1983 Lý trưởng

  20h30 tối thứ tư 07/08/2019: trận đấu giao hữu giữa 4 Hội Trưởng của 4 Hội Chắn:
  + Hội Chắn Phố Hiến @Dũng Chu Văn
  + Hội Chắn Hà Tây @maytrendinhnui
  + Hội Chắn Bắc Ninh @caudoi1977
  + Hội Chắn Xứ Thanh @tho nat
  - Địa điểm thi đấu:
  bàn 19 - khu Chánh Tổng - Huyện Đường
  - Luật thi đấu: cược 100.000 bảo, ù suông, không nuôi gà, xin chơi, tính điểm. Thi đấu 32 ván, hết 16 ván đổi chỗ theo hiệu lệnh của trọng tài
  - Các chắn thủ sẽ ủng hộ cho quỹ bảo của giải đấu như sau: về nhất ủng hộ 100m , về nhì ủng hộ 200m, về ba ủng hộ 3000, về bốn ủng hộ 400m. Tất cả đc chuyển về id 5248815 nick TCSK Thành Nam
  - Trọng tài & Phóng viên: @Cẩm Hương 83
  ván 13 kt
  https://chanphom.com/replay?l=l1pvvebz_uyd 13.
   
  0947500956 thích điều này.