[Sự kiện] Các Trận Đấu Giao Hữu Ủng Hộ Sự Kiện Ấm Áp Mùa Đông

Thảo luận trong 'Hoạt động từ thiện Sân Đình' bắt đầu bởi Mod01, 2/12/20.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Ấm Áp Mùa Đông 2023: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 25/09/2023 đến 31/12/2023. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Danh sách Ủng Hộ AAMD 2023:
Tổng số tiền:
 1. Nguyễn Khuyến

  Nguyễn Khuyến Chánh tổng

 2. Nguyễn Khuyến

  Nguyễn Khuyến Chánh tổng

 3. Nguyễn Khuyến

  Nguyễn Khuyến Chánh tổng

 4. Nguyễn Khuyến

  Nguyễn Khuyến Chánh tổng

 5. Nguyễn Khuyến

  Nguyễn Khuyến Chánh tổng

 6. Nguyễn Khuyến

  Nguyễn Khuyến Chánh tổng

 7. Nguyễn Khuyến

  Nguyễn Khuyến Chánh tổng

 8. Nguyễn Khuyến

  Nguyễn Khuyến Chánh tổng

 9. Nguyễn Khuyến

  Nguyễn Khuyến Chánh tổng

 10. Nguyễn Khuyến

  Nguyễn Khuyến Chánh tổng

 11. Nguyễn Khuyến

  Nguyễn Khuyến Chánh tổng

 12. Nguyễn Khuyến

  Nguyễn Khuyến Chánh tổng

 13. Nguyễn Khuyến

  Nguyễn Khuyến Chánh tổng

 14. Nguyễn Khuyến

  Nguyễn Khuyến Chánh tổng

 15. Nguyễn Khuyến

  Nguyễn Khuyến Chánh tổng

 16. Nguyễn Khuyến

  Nguyễn Khuyến Chánh tổng

 17. Nguyễn Khuyến

  Nguyễn Khuyến Chánh tổng

 18. Nguyễn Khuyến

  Nguyễn Khuyến Chánh tổng

 19. Nguyễn Khuyến

  Nguyễn Khuyến Chánh tổng

 20. Nguyễn Khuyến

  Nguyễn Khuyến Chánh tổng