[Sự kiện] CÁC TRẬN ĐẤU GIAO HỮU ỦNG HỘ QUỸ CHẮN HỘI HÀ NỘI

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi Chắn Hội Hà Nội, 24/6/18.

 1. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

 2. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT5 : hamvui68 : 4đ, OGLH : 0đ, NTT : 5đ, lamtythoi : 6đ

  5.
   
 3. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT6 : hamvui68 : 7đ, OGLH : 0đ, NTT : 5đ, lamtythoi : 6đ

  6.
   
 4. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT7 : hamvui68 : 7đ, OGLH : 0đ, NTT : 5đ, lamtythoi : 22đ

  7.
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 5. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT8 : hamvui68 : 7đ, OGLH : 0đ, NTT : 5đ, lamtythoi : 22đ

  8.
   
 6. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT9 : hamvui68 : 7đ, OGLH : 0đ, NTT : 7đ, lamtythoi : 24đ

  9.
   
 7. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT10 : hamvui68 : 12đ, OGLH : 0đ, NTT : 7đ, lamtythoi : 24đ

  10.
   
 8. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT11 : hamvui68 : 26đ, OGLH : 0đ, NTT : 7đ, lamtythoi : 24đ

  11.
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 9. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT12 : hamvui68 : 26đ, OGLH : 0đ, NTT : 7đ, lamtythoi : 24đ

  12.
   
 10. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT13 : hamvui68 : 26đ, OGLH : 0đ, NTT : 9đ, lamtythoi : 24đ

  13.
   
 11. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT14 : hamvui68 : 26đ, OGLH : 0đ, NTT : 14đ, lamtythoi : 24đ

  14.
   
 12. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT15 : hamvui68 : 29đ, OGLH : 0đ, NTT : 14đ, lamtythoi : 24đ

  15.
   
 13. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT16 : hamvui68 : 29đ, OGLH : 0đ, NTT : 14đ, lamtythoi : 24đ

  16.
   
 14. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT17 : hamvui68 : 53đ, OGLH : 0đ, NTT : 14đ, lamtythoi : 24đ

  17.
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 15. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT18 : hamvui68 : 53đ, OGLH : 0đ, NTT : 27đ, lamtythoi : 24đ

  18.
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 16. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT19 : hamvui68 : 53đ, OGLH : 0đ, NTT : 34đ, lamtythoi : 24đ

  19.
   
 17. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT20 : hamvui68 : 53đ, OGLH : 2đ, NTT : 34đ, lamtythoi : 24đ

  20.
   
 18. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT21 : hamvui68 : 53đ, OGLH : 2đ, NTT : 34đ, lamtythoi : 37đ

  21.
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 19. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT22 : hamvui68 : 53đ, OGLH : 2đ, NTT : 46đ, lamtythoi : 37đ

  22.
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 20. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT23 : hamvui68 : 53đ, OGLH : 2đ, NTT : 46đ, lamtythoi : 37đ

  23.