[Sân Đình] Bài 4: Quy định về Bất thực áp dụng trong Tổ Tôm Sân Đình

Thảo luận trong 'Luật chơi Tổ Tôm Sân Đình (Đang cập nhật)' bắt đầu bởi mod02, 16/3/21.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. mod02

  mod02 Administrator Ban quản trị

  * Định nghĩa Bất thực: Bất thực có nghĩa là người chơi không sử dụng Khàn, Thiên Khai theo cách thông thường (úp xuống chiếu, dậy trong quá trình ăn đánh và được tính là 1 lưng). Người chơi Bất thực để sử dụng các cây bài trong Thiên khai, Khàn để xoay ra các thế bài có lợi hơn.

  * Khi người chơi Bất thực thì phải có hành động Xin chén trong quá trình xếp bài, trước khi bấm Xếp xong. Nếu không xin chén thì khi ù sẽ bị bắt lỗi Không úp khàn và không được tính điểm.

  * Khi ù, người chơi phải có thao tác Trả chén đúng quy định, nếu không sẽ bị bắt lỗi không trả chén hoặc trả chén sai và không được tính điểm.

  * Trong quá trình ăn - đánh, nếu cả 3 cây bất thực đã hạ dưới chiếu thì cũng phải Trả chén, nếu không khi ù sẽ bị bắt lỗi không trả chén và không được tính điểm.

  *Trong quá trình ăn đánh nếu bất thực rơi vào thế ăn 2 đánh 1 (2 quân trong bất thực đã lộ dưới chiếu) người chơi cần phải trả chén trước khi đánh đi quân thứ 3.

  * Trong 1 ván bài, người chơi có thể có nhiều Bất thực. Mỗi Bất thực phải xin 1 chén.

  * Trong Game Tổ tôm Sân Đình, người chơi xin Bất thực thì trên bài quân muốn bất thực ít nhất phải có sẵn 1 phu.Phu này sẽ phải đi kèm với quân bất thực khi trả chén - hạ bài ù. Nếu không sẽ bị bắt lỗi Bất thực trùng trục.

  * Bất thực gồm có 2 loại: Bất thực KhànBất thực Thiên khai.

  1. Bất thực Khàn:

  Sau khi bài được chia, người chơi bấm vào Chén úp để báo cho làng biết mình có bất thực.
  Tất cả các trường hợp xin Bất thực thì Khàn đó không được tính là 1 lưng.

  Các hình thức bất thực Khàn:
  * Bất thực ăn cả:
  - Cả 3 cây có thể xếp hết vào các phu, không đánh đi cây nào.
  - Khi ù phải trả chén và hô “Bất thực quân …., ăn cả, trả chén làng” rồi mới xướng ù.​
  * Bất thực ăn 2 đánh 1:
  - 2 cây được xếp vào 2 phu riêng biệt, cây còn lại đánh đi.
  - Khi ù phải trả chén và hô “Bất thực quân …., ăn 2 đánh 1, trả chén làng” rồi mới xướng ù.​
  * Bất thực Bí hoàn bí:
  - Người chơi xin Bất thực, sau quá trình ăn - đánh, khi hạ ù thì 3 cây trong khàn Bất thực lại được ghép thành duy nhất vào 1 phu bí.
  - Khi ù phải trả chén và hô “Bất thực quân …., bí hoàn bí, trả chén làng” rồi mới xướng ù.​
  * Bất thực Yêu hoàn Yêu:
  - Chỉ được xin Bất thực Yêu đen. Cây Yêu đỏ không được phép xin Bất thực.
  - Người chơi xin Bất thực, sau quá trình ăn - đánh, khi hạ ù thì 3 quân Yêu trong khàn Bất thực lại không được ghép vào phu nào.
  - Khi ù phải trả chén và hô “Bất thực quân …., Yêu hoàn Yêu, trả chén làng” rồi mới xướng ù.​
  * Bất thực trùng trục:
  - Là trường hợp xin bất thực nhưng quân bất thực không phải là quân Yêu và các quân trong khàn không xếp được vào phu nào. Trường hợp này không hợp lệ nên khi ù cũng phải trả chén làng và không được tính điểm.
  - Trong Game Tổ tôm Sân Đình, người chơi xin Bất thực đối với quân bài không phải là Quân Yêu thì trên bài ít nhất phải có sẵn 1 phu liên quan đến quân bất thực. Phu này phải hạ kèm với quân xin bất thực khi ù. Nếu không sẽ bị bắt lỗi Bất thực trùng trục khi hạ bài ù.
  Trả chén trong ván chơi:
  * Trong ván bài, nếu quân bài trong khàn bất thực được đánh/bốc ra thì người chơi có thể phỗng, hạ phu dọc và phải trả chén luôn. Khi đó phải xướng trả chén đúng, đủ như trả chén khi ù.
  * Trong quá trình ăn, đánh của mình, cả 3 cây Bất thực được hạ hết dưới chiếu thì người chơi cũng phải trả chén luôn. Khi đó phải xướng trả chén đúng, đủ như trả chén khi ù.
  * Nếu Bất thực từ 2 khàn trở lên, nếu trong quá trình ăn đánh không trả chén nào, khi ù phải trả chén cho từng Bất thực.​

  2. Bất thực Thiên khai
  Trong Game Tổ Tôm Sân Đình, có các hình thức: Bất thực Thiên khai: Bất thực Thiên khai úp Khàn trình phu và Bất thực Thiên khai, Bất thực Khàn.
  a. Bất thực Thiên khai úp khàn trình phu:
  * Người chơi sử dụng 1 quân trong Thiên khai để ghép vào phu dọc, 3 cây còn lại thì không ghép vào đâu nữa và được úp như là Khàn. Khàn này vẫn được tính là Lưng.
  * Trong Game Tổ Tôm Sân Đình, Úp khàn trình phu không phải xin chén và trả chén, khi ù vẫn phải bấm vào nút Dậy khàn. Người chơi chọn phu dọc có chứa quân Thiên khai và 3 quân còn lại, bấm vào nút Úp khàn trình phu khi xếp bài.​
  b. Bất thực thiên khai bất thực khàn:
  Được áp dụng khi mà các quân bài của Thiên khai có thể ghép thành ít nhất 2 phu khác nhau nhằm mục đích trôi được nhiều cây hơn.
  Trong Tổ Tôm Sân Đình, Bất thực Thiên khai Bất thực Khàn, người chơi bấm vào Chén ngửa để xin Bất thực => khi đó sẽ có 1 chén úp, 1 chén ngửa được kéo về để báo làng mình có Bất thực.
  Bất thực Thiên khai Bất thực Khàn, bao gồm các trường hợp sau:
  * Bất thực Thiên khai Bất thực Khàn ăn cả:
  - 4 cây của Thiên khai được xếp hết vào các phu, không thừa cây nào đánh đi.
  - Khi ù phải trả chén và hô “Bất thực quân …., ăn cả, trả chén làng” rồi mới xướng ù.​
  * Bất thực thiên khai bất thực khàn ăn 3 đánh 1:
  - 4 quân trong thiên khai được chia 3 quân vào các phu, còn 1 quân thừa đánh đi.
  - Khi ù phải trả chén và hô “Bất thực quân …., ăn 3 đánh 1, trả chén làng” rồi mới xướng ù.​
  * Bất thực thiên khai bất thực khàn Yêu hoàn Yêu:
  - Chỉ được xin Bất thực Yêu đen. Cây Yêu đỏ không được phép xin Bất thực.
  - Người chơi xin Bất thực, sau quá trình ăn - đánh, khi hạ ù thì 4 quân Yêu trong khàn Bất thực lại không được ghép vào phu nào.
  - Khi ù phải trả chén và hô “Bất thực quân …., Yêu hoàn Yêu, trả chén làng” rồi mới xướng ù.​
   
  Last edited by a moderator: 28/12/21
  chanvuongvtcl01Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.