[Cập nhật] Avarta hội viên Hội Chắn Ninh Bình

Thảo luận trong 'Hội Chắn Ninh Bình' bắt đầu bởi Hội chắn Ninh Bình, 29/6/22.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Ấm Áp Mùa Đông 2023: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 25/09/2023 đến 01/03/2024. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Danh sách Ủng Hộ AAMD 2023:
Tổng số tiền:
 1. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

 2. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 3. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

  2. @tieuha86 - Hội Phó kiêm tài chính hội - ID: 4486367
  tieuha86.
   
 4. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

 5. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

 6. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

  5. @nhuanpp282 - Phó trưởng ban TCSK - ID: 5342766
  nhuanpp282.
   
 7. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

 8. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

 9. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

  8. @vitcon - Thành viên danh dự - ID: 1825 vitcon.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 29/6/22
 10. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

  Chỉnh sửa lần cuối: 29/6/22
 11. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

 12. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

 13. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

 14. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

 15. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

  14. @nhamnb - Hội viên HCNB - ID: 5242776 nhamnb.
   
 16. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

  15. @chắn cố đô_35 - Hội viên HCNB - ID: 5689737 chắn cố đô_35.
   
 17. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

 18. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

 19. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

 20. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

  19. @TÂM NB 1990 - Hội viên HCNB - ID: 3535 TÂM NB 1990.