Những thành viên thích bài viết số 17

Chủ đề:
Báo Cáo - Phản Ánh gửi BQT chắn hội Hải Phòng
  1. 20/3/16

    Vuong gia Bin

    Chánh tổng, Nam
    Bài viết:
    112
    Số Yêu thích đã nhận:
    138
    Điểm nhận Cup:
    43
  2. 1/3/16

    Nguyễn Tiểu Thương 1

    Công Thần, Nam, đến từ Hà Nội
    Bài viết:
    1,248
    Số Yêu thích đã nhận:
    8,373
    Điểm nhận Cup:
    133
  3. 25/2/16

    pdhien123

    Chắn hội LÈO TÔM, Nam
    Bài viết:
    3,299
    Số Yêu thích đã nhận:
    6,352
    Điểm nhận Cup:
    113
  4. 25/2/16

    HàNộiMùaThuVàng

    Công Thần, Nam, 44, đến từ Binh Đoàn Chém
    Bài viết:
    1,549
    Số Yêu thích đã nhận:
    6,141
    Điểm nhận Cup:
    113
  5. 22/2/16

    trai nha que 1986

    Chắn hội Hải Phòng, Nam, đến từ Thai binh
    Bài viết:
    485
    Số Yêu thích đã nhận:
    1,397
    Điểm nhận Cup:
    93
  6. 22/2/16

    muathuvang_vt

    Trưởng Ban TC_CHLT, Nữ
    Bài viết:
    672
    Số Yêu thích đã nhận:
    4,473
    Điểm nhận Cup:
    93
  7. 21/2/16

    Tào Tháo

    Đại Gian Thần, Nam
    Bài viết:
    1,429
    Số Yêu thích đã nhận:
    7,953
    Điểm nhận Cup:
    113