Thông báo & Giới thiệu

Thông báo & giới thiệu các tính năng đặc sắc của game Sân Đình

  1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)