Luật chơi chắn pro

Tổng hợp các hướng dẫn chơi game chắn Sân Đình
Đây là mục hướng dẫn và thông báo luật lệ (các cước ù, phạt khi xướng sai..) được áp dụng trên Sân Đình.

Các bạn nên quan tâm đến các vấn đề sau: