Khuyến mại nhân ngày 30/4 và 1/5


Chào mừng ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/05, Sân Đình có chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho thành viên nạp Bảo.

Chương trình kéo dài từ ngày 09h00 ngày 27/4/2012 đến 09h00 ngày 02/05/2012.

Theo đó thành viên sẽ được khuyến mại nạp Bảo cho tất cả các giao dịch.

 • Nạp dưới 100 nghìn VNĐ, khuyến mại 100%
 • Nạp từ 100 nghìn đến dưới 500 nghìn VNĐ, khuyến mại 150%
 • Nạp từ 500 nghìn đến dưới 1 triệu VNĐ, khuyến mại 200%
 • Nạp từ 01 triệu đến dưới 10 triệu VNĐ, khuyến mại 250%
 • Nạp từ 10 triệu VNĐ trở lên, khuyến mại 300%

Chương trình áp dụng cho tất cả thành viên Sân Đình và trên tất cả các hình thức nạp Bảo.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 4. Ấm Áp Mùa Đông 2020: Nối vòng tay lớn!

  Từ ngày 01/12/2020 đến 31/12/2020. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)