Khuyến mại nhân ngày 30/4 và 1/5


Chào mừng ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/05, Sân Đình có chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho thành viên nạp Bảo.

Chương trình kéo dài từ ngày 09h00 ngày 27/4/2012 đến 09h00 ngày 02/05/2012.

Theo đó thành viên sẽ được khuyến mại nạp Bảo cho tất cả các giao dịch.

  • Nạp dưới 100 nghìn VNĐ, khuyến mại 100%
  • Nạp từ 100 nghìn đến dưới 500 nghìn VNĐ, khuyến mại 150%
  • Nạp từ 500 nghìn đến dưới 1 triệu VNĐ, khuyến mại 200%
  • Nạp từ 01 triệu đến dưới 10 triệu VNĐ, khuyến mại 250%
  • Nạp từ 10 triệu VNĐ trở lên, khuyến mại 300%

Chương trình áp dụng cho tất cả thành viên Sân Đình và trên tất cả các hình thức nạp Bảo.