Chắn hội KINH BẮC

Thông báo các quy định & nơi giao lưu - giải trí của các thành viên CHKB


Người ơi! Người ởi đừng về, Người ơi! Người ởi đừng về
Người về em vẫn (í i ì i) nay, Có mấy khóc i thầm
Đôi bên là bên sóng đôi vạt áo
Mà này cũng có a ướt đầm Ướt đầm như mưa.
Người ơi! Người ởi đừng về,
Người về em vẫn (í i ì i nay có mấy) trông theo,
Trông (ư ư) nước bây giờ mà như nước chảy,
(Mà này cũng có trông a bèo. Trông bèo (là) bèo trôi.
Người ơi! Người ởi đừng về.
Người về, em dặn (í i ì i) nay có mấy tái (i) hồi


Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình và Chắn hội Kinh Bắc là nơi những người con Kinh Bắc lập ra với mục đích giao lưu - chia sẻ & mời chào các ace về với miền quan họ - nơi có những làn điệu dân ca sâu lắng, những câu hát đi vào lòng người.


Khi tham gia Chắn hội Kinh Bắc các bạn sẽ phải quan tâm đến các vấn đề sau: