Hướng dẫn soạn thảo mã BB

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Ấm Áp Mùa Đông 2023: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 25/09/2023 đến 01/03/2024. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Danh sách Ủng Hộ AAMD 2023:
Tổng số tiền:
 • [B], [I], [U], [S] - In đậm, In nghiêng, Dạch dưới, và Gạch ngang qua

  Căn chỉnh đoạn văn bản nằm giữa cặp thẻ thành in đậm, in nghiêng, gạch dưới hoặc gạch ngang qua.

  Ví dụ:
  Đây là đoạn văn bản được [B]bôi đậm[/B].
  This is [I]italic[/I] text.
  This is [U]underlined[/U] text.
  This is [S]struck-through[/S] text.
  Output:
  Đây là đoạn văn bản được bôi đậm.
  This is italic text.
  This is underlined text.
  This is struck-through text.
 • [COLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - Màu chữ, Font chữ và Cỡ chữ

  Đổi màu chữ, font chữ hoặc cỡ chữ của đoạn văn bản nằm giữa cặp thẻ.

  Ví dụ:
  Đây là đoạn văn bản được bôi [COLOR=red]ĐỎ[/COLOR] và [COLOR=#0000cc]XANH[/COLOR].
  Đây là đoạn văn bản sử dụng font [FONT=Courier New]Courier New[/FONT].
  Đây là đoạn văn bản sử dụng cỡ chữ [SIZE=1]small[/SIZE] và [SIZE=7]big[/SIZE].
  Output:
  Đây là đoạn văn bản được bôi ĐỎXANH.
  Đây là đoạn văn bản sử dụng font Courier New.
  Đây là đoạn văn bản sử dụng cỡ chữ smallbig.
 • [URL], [EMAIL] - Liên kết với địa chỉ URL hay email

  Tạo một liên kết có chỉ định tiêu đề hiển thị và địa chỉ liên kết.

  Ví dụ:
  [URL]http://www.example.com[/URL]
  [EMAIL]example@example.com[/EMAIL]
  Output:
  http://www.example.com
  example@example.com
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Liên kết (Nâng cao)

  Liên kết đoạn văn bản nằm giữa cặp thẻ với một trang web hoặc địa chỉ email.

  Ví dụ:
  [URL=http://www.example.com]Go to example.com[/URL]
  [EMAIL=example@example.com]Email me[/EMAIL]
  Output:
  Go to example.com
  Email me
 • [USER=ID] - Liên kết tới hồ sơ

  Liên kết đến một hồ sơ. Điều này thường được chèn tự động khi gắn thẻ một người sử dụng.

  Ví dụ:
  [USER=1]Tên thành viên[/USER]
  Output:
  Tên thành viên
 • [IMG] - Ảnh

  Hiển thị ảnh có địa chỉ URL nằm giữa cặp thẻ

  Ví dụ:
  [IMG]https://chanphom.com/​https://cdnvi.com/11/styles/default​/xenforo/avatars/avatar_s.png[/IMG]
  Output:
  [​IMG]
 • [MEDIA=site] - Nhúng đối tượng Media

  Nhúng đối tượng media từ các trang đã được phê duyệt vào văn bản đang soạn thảo. Bạn nên sử dụng nút media từ thanh công cụ của trình soạn thảo. Những trang đã được duyệt: Dailymotion; Facebook; Liveleak; Metacafe; Vimeo; YouTube;

  Ví dụ:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  Output:
  An embedded YouTube player would appear here.
 • [LIST] - Danh sách

  Hiển thị biểu tượng gạch đầu dòng hoặc đánh chỉ mục.

  Ví dụ:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Output:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Căn lề văn bản

  Căn lề lại cho đoạn văn bản nằm giữa cặp thẻ.

  Ví dụ:
  [LEFT]Căn lề sang trái[/LEFT]
  [CENTER]Căn lề giữa[/CENTER]
  [RIGHT]Căn lề sang phải[/RIGHT]
  Output:
  Căn lề sang trái​
  Căn lề giữa​
  Căn lề sang phải​
 • [QUOTE] - Trích dẫn Văn bản

  Hiển thị đoạn văn bản được trích dẫn từ nguồn khác. Bạn có thể chỉ rõ trích dẫn từ nguồn nào.

  Ví dụ:
  [QUOTE]Văn bản trích dẫn[/QUOTE]
  [QUOTE=Lê-Nin]Các-Mác nói rằng...[/QUOTE]
  Output:
 • [SPOILER] - Văn bản chứa Spoilers

  Ẩn văn bản có thể chứa spoilers để nó phải được bấm của người xem để được nhìn thấy.

  Ví dụ:
  [SPOILER]Simple spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler with a title[/SPOILER]
  Output:
  Show Spoiler
  Simple spoiler

  Spoiler Title (open)
  Spoiler with a title
 • [CODE], [PHP], [HTML] - Hiển thị dưới dạng mã lập trình

  Hiển thị đoạn văn bản dưới dạng mã lập trình theo 1 ngôn ngữ nào đó, với các từ khóa được tô màu.

  Ví dụ:
  [CODE]Mã lập trình (không chỉ định ngôn ngữ)[/CODE]
  [PHP]echo $hello . 'world';[/PHP]
  Output:
  Chèn mã:
  Mã lập trình (không chỉ định ngôn ngữ)
  PHP:
  echo $hello 'world';
 • [INDENT] - Căn đầu dòng văn bản

  Căn đầu dòng lùi vào cho đoạn văn bản nằm giữa cặp thẻ. Các thẻ indent có thể lồng nhau.

  Ví dụ:
  Đoạn văn bản không căn đầu dòng
  [INDENT]Đoạn văn bản có căn đầu dòng
  [INDENT]Căn đầu dòng thêm lần nữa[/INDENT]
  [/INDENT]
  Output:
  Đoạn văn bản không căn đầu dòng
  Đoạn văn bản có căn đầu dòng
  Căn đầu dòng thêm lần nữa​
 • [PLAIN] - Văn bản Thuần túy

  Vô hiệu các mã BB nằm giữa cặp thẻ.

  Ví dụ:
  [PLAIN]Đoạn văn bạn này không được [B]in đậm[/B].[/PLAIN]
  Output:
  Đoạn văn bạn này không được [B]in đậm[/B].
 • [ATTACH] - Chèn tệp đính kèm

  Chèn tệp đính kèm vào vị trí con trỏ hiện tại. Nếu là một file ảnh, nó sẽ được hiện thị dưới dạng thumbnail hoặc đầy đủ. Thay vì viết thẻ bạn có thể tự chèn file bằng cách nhấn vào nút tương ứng.

  Ví dụ:
  Thumbnail: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Ảnh đầy đủ: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Output:
  The contents of the attachments would appear here.
 • [ANCHOR=option] - anchor

  Đánh dấu (anchor)

  Ví dụ:
  [anchor]Bài 5[/anchor]
  Output:
  [anchor]Bài 5[/anchor]
 • [FLASH=option] - Flash Tag

  The ability to embed flash video content in posts.

  Ví dụ:
  [flash="204, 126"]/img/kinhtuchi.swf[/flash]
  Output:
 • [FLOAT=option] - Float

  Allows the use of a floating div. Option is either left, right, center.

  Ví dụ:
  [float="right"]Floating Right![/float]
  Output:
  Floating Right!
 • [H2] - H2

  Adds a H2 tag around the contained text.

  Ví dụ:
  [h2]Header Tag[/h2]
  Output:

  Header Tag

 • [SPOILER] - Spoiler

  Adds a spoiler tag to hid and show a div.

  Ví dụ:
  [spoiler="SPOILS!"]I just spoiled your mind.[/spoiler]
  Output:
  SPOILS! (open)
  I just spoiled your mind.
 • [TABLE] - Table

  Inserts a table.

  Ví dụ:
  [TABLE][TR][TD]This is a standard cell in a table.[/TD][/TR][/TABLE]
  Output:
  This is a standard cell in a table.
 • [TD] - Table Cell (Left)

  Inserts a cell with left aligned text.

  Ví dụ:
  [TABLE][TR][TD]This is a left aligned (standard) cell.[/TD][/TR][/TABLE]
  Output:
  This is a left aligned (standard) cell.
 • [TD1] - Table Cell (Centred)

  Inserts a cell with centre aligned text.

  Ví dụ:
  [TABLE][TR][TD1]This is a centre aligned cell.[/TD1][/TR][/TABLE]
  Output:
  This is a centre aligned cell.
 • [TD2] - Table Cell (Right)

  Inserts a cell with right aligned text.

  Ví dụ:
  [TABLE][TR][TD2]This is a right aligned cell.[/TD2][/TR][/TABLE]
  Output:
  This is a right aligned cell.
 • [TH] - Table Cell (Header)

  Inserts a header cell with bold, centre aligned text and a green background.

  Ví dụ:
  [TABLE][TR][TH]This is a header cell.[/TH][/TR][/TABLE]
  Output:
  This is a header cell.
 • [TR] - Table Row (Transparent)

  Inserts a row with a transparent background.

  Ví dụ:
  [TABLE][TR][TD]This is a standard cell in a row with a transparent background.[/TD][/TR][/TABLE]
  Output:
  This is a standard cell in a row with a transparent background.
 • [TR1] - Table Row (Odd)

  Inserts a row with a white background.

  Ví dụ:
  [TABLE][TR1][TD]This is a standard cell in a row with a white background.[/TD][/TR1][/TABLE]
  Output:
  This is a standard cell in a row with a white background.
 • [TR2] - Table Row (Even)

  Inserts a row with a grey background.

  Ví dụ:
  [TABLE][TR2][TD]This is a standard cell in a row with a grey background.[/TD][/TR2][/TABLE]
  Output:
  This is a standard cell in a row with a grey background.
 • [USER] - User Tag

  Allows linking of to a users profile by providing either the Username (in the tags) or the user ID as an option.

  Ví dụ:
  [user="1"]The First User![/user]
  [user]Admin[/user]
  Output:
  The First User!
  Admin