Nếu vẫn không làm được thì bạn hãy vào xem bài viết này: Làm thế nào để cài Chrome
Hoặc gọi điện thoại cho hỗ trợ theo số: 0963064161, 0912470101, hoặc 0904768646